aplikacja Matura google play app store

Operator maszyn do lakierowania i laminowania przetworów papierowych

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje maszyny służące do pokrywania zadrukowanej powierzchni papieru czy tektury warstwą lakieru lub przezroczystą folią w celu podniesienia wizualnych walorów powierzchni, zwiększenia jej odporności mechanicznej i odporności na czynniki zewnętrzne; prowadzi procesy lakierowania i laminowania i eksploatuje użytkowane maszyny zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami oraz przestrzegając przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.

Główne zadania:
- regulowanie mechanizmu napędu maszyn do lakierowania i laminowania;
- prowadzenie procesu lakierowania całych powierzchni papieru lub tektury oraz lakierowania punktowego; ustawianie, uruchamianie i nadzorowanie pracy lakierówek zgodnie z instrukcją obsługi;
- prowadzenie procesu jednostronnego lub dwustronnego laminowania papieru i tektury metodą na zimno lub na gorąco; ustawianie i regulowanie mechanizmów laminarek, uruchamianie i nadzorowanie maszyny zgodnie z instrukcją obsługi;
- obsługiwanie i nadzorowanie automatycznych linii do termicznego laminowania papieru i tektury;
- kontrolowanie jakości wykonanych powłok;
- czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn;
- prowadzenie wymaganych zapisów z przebiegu produkcji.

Zadania dodatkowe:
- nadzorowanie innych pracowników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności