aplikacja Matura google play app store

Operator CAD

wybrane grupy: zawody ogólne

Zajmuje się wykonywaniem komputerowych rysunków 2D i 3D; realizuje zadania zawodowe związane z tworzeniem lub nanoszeniem zmian w modelach i rysunkach technicznych w zależności od potrzeb w tym zakresie; odpowiada za aktualizację i testowanie nowych narzędzi CAD.

Główne zadania:
  • przygotowywanie komputerowych rysunków 2D i 3D zgodnie z przyjętymi standardami i procedurami oprogramowania, tj.: AutoCAD, MicroStation, Speedikon i systemów PDS;
  • tworzenie i nanoszenie zmian w modelach i rysunkach technicznych, począwszy od szkiców, planów oraz pisemnych i ustnych instrukcji;
  • zarządzanie dużą ilością wprowadzanych zmian w rysunku technicznym, tj. zarządzanie systemem czerwonych linii i sprawdzanie czy wszystkie związane z nimi elementy są aktualizowane w ciągu tworzenia całego rysunku;
  • wspieranie inżynierów i projektantów, tj. kreślenie rysunków oraz tworzenie plików PDF w celu optymalizacji procesu projektowania;
  • opracowywanie dokumentacji technicznej;
  • zapewnianie wsparcia w ramach projektowania CAD w zakresie funkcji technicznych i konserwatorskich;
  • aktualizowanie i testowanie nowych narzędzi CAD / CAE dla wstecznej kompatybilności nowych funkcjonalności;
  • wspieranie rozwoju dokumentacji standardów projektowych, instrukcji obsługi i procedur w celu stworzenia jednolitych rysunków i dokumentacji.


Zadania dodatkowe:
wykonywanie ręcznych rysunków technicznych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności