aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów
administrator (8) agent (5) aktor (4) analityk (12) animator (5) aparatowy (4) architekt (5) archiwista (3) artysta (4) asystent (27) audytor (3) bazy danych (3) betoniarz (2) blacharz (6) broker (4) ceramik (2) chemik (2) dekorator (3) dentysta (11) diagnosta (17) doradca (15) dróżnik (2) drukarz (3) duchowny (5) dyrektor (26) dyspozytor (5) dyżurny ruchu (2) ekspedient (4) ekspedytor (2) elektroenergetyk (4) elektromechanik (6) elektromonter (21) elektryk (2) farmaceuta (13) film (14) filolog (3) fizyk (2) formierz (2) formowacz (4) fotograf (4) fryzjer (4) funkcjonariusz (7) garbarz (2) genetyka (4) górnik (3) grafik (3) grawer (3) hematologia (3) historyk (2) hodowca (13) informator (4) inspektor (25) instalator (3) instruktor (19) introligator (3) inżynier (91) inżynier geodeta (7) inżynier górnik (4) Inżynier inżynierii środowiska (6) inżynier mechanik (9) inżynier technologii (7) kapitan (4) kardiologia (3) kasjer (5) kaskader (2) kierowca (12) kierownik (124) klasyfikator (7) komendant (3) konduktor (2) konserwator (6) konstruktor (3) konsultant (4) kontroler (27) koordynator (4) korektor (3) krajacz (2) krytyk (2) kurier (2) laborant (7) lakiernik (5) lekarz (110) lektor (2) ładowacz (3) makler (4) malarz (5) manewrowy (2) marynarz (2) maszynista (25) mechanik (32) mediator (2) menedżer (8) metodyk (2) mikser (2) mistrz (16) modelarz (3) montażysta (4) monter (84) monter-elektronik (13) murarz (2) nauczyciel (58) nauczyciel akademicki (21) negocjator (2) obuwnik (4) oczyszczacz (2) odlewnik (2) oficer (5) ogrodnik (8) operator (262) opiekun (7) opiekunka (6) optyk (2) organizator (10) osoba dozoru ruchu (3) palacz (4) pedagog (6) pielęgniarka (24) policjant (3) położna (9) pomoc (6) pomocniczy robotnik (14) pomocnik (6) pośrednik (4) pracownik (49) prawnicze (12) producent (5) programista (2) projektant (12) przedstawiciel (3) przewodnik turystyczny (3) przewoźnik (2) przygotowywacz (2) psycholog (6) ratownik (6) realizator (5) recepcjonista (2) redaktor (3) renowator (3) reżyser (4) rękodzielnik (2) robotnik (12) rolnik (8) rysownik (3) rzeczoznawca (7) rzeźbiarz (4) sekretarka (4) sekretarz (3) serwisant (2) sortowacz (6) specjalista (92) sprzątaczka (2) sprzedawca (9) stolarz (6) strażnik (7) strugacz (2) szklarz (3) szlifierz (10) szwaczka (2) ślusarz (3) taksator (2) tancerz (2) technik (161) technolog (3) terapeuta (2) tłumacz (2) tokarz (3) topiarz (3) trener (3) treser (2) uliczny (3) urzędnik (7) ustawiacz (3) wiertacz (4) wozak (2) wulkanizator (2) wychowawca (3) wydawca (3) wypalacz (2) wytapiacz (2) wytwórca (3) wyższy urzędnik (3) zarządca (2) zawodowy działacz organizacji (5) zmywacz (3)

Zawody po studiach, zawodowe i ogólne

szkoła, matura, studia - celem wszystkiego jest jednak praca...
tag
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
znalezionych: 262
Obsługuje i nadzoruje maszyny do skręcania, nawijania i przewijania przędzy i nici.
W stacjach nadawczych, ośrodkach radiowych i telewizyjnych, wozach transmisyjnych oraz stacjach radioliniowych wykonuje prace instalacyjno-montażowe, łączeniowo-regulacyjne oraz konserwacyjno-naprawcze i pomiarowe instalacji i urządzeń radiowej transmisji dźwięku, posługując się dokumentacjami technicznymi, instrukcjami, narzędziami elektromonterskimi, ślusarskimi i specjalnymi, a także elektryczną i elektroniczną aparaturą kontrolno-pomiarową, w celu diagnozowania stanu technicznego urządzeń transmisyjnych oraz kontrolowania pożądanych parametrów sygnałów elektrycznych.
Sprawuje wewnętrzny nadzór nad bezpieczną eksploatacją reaktora jądrowego oraz bierze udział w działaniach grup awaryjnych w jednostce organizacyjnej eksploatującej obiekty jądrowe na podstawie zezwolenia prezesa PAA.
Obsługuje i nadzoruje w skali przemysłowej aparaty służące do przeprowadzania reakcji (procesów) chemicznych, w których udział biorą gazy, ciecze i ciała stałe, zwykle w podwyższonej temperaturze i przy zwiększonym ciśnieniu, celem przeprowadzenia surowców w całkowicie odmienne jakościowo półprodukty lub produkty.
Wykonuje prace instalacyjne, konserwacyjne i naprawcze robotów i manipulatorów stosowanych do obsługi zrobotyzowanych linii produkcyjnych lub robotyzacji procesów produkcyjnych, takich jak: spawanie, malowanie, obsługa maszyn, montaż, transport, obróbki wykańczające; wykonuje prace związane z bieżącą obsługą części mechanicznych i układów sterowania robotów przemysłowych, posługując się dokumentacją techniczną i schematami urządzeń.
Operator robotów spawalniczych nadzoruje pracę automatów spawalniczych.
Operator robotów spawalniczych jest zawodem o charakterze produkcyjnym. Użytkuje urządzenia automatyzujące procesy spawania w celu maksymalizacji wydajności pracy. Organizuje i obsługuje stanowisko pracy w zależności od rodzaju wykonywanych zadań. Sprawdza stan części, podzespołów i zespołów automatów spawalniczych w celu określenia stopnia zużycia elementów składowych urządzenia. Ustawia parametry spawania zgodnie z dokumentacją techniczną oraz dozoruje pracę automatów spawalniczych podczas spawania elementów. Obsługuje urządzenia pomocnicze używane przy spawaniu na robotach spawalniczych. Posiada umiejętność doboru parametrów spawania oraz potrafi dobierać materiały dodatkowe. Wykonuje rozruch oraz wyłączanie robotów spawalniczych. Nastawia aparaturę automatyki elektrycznej i mechanicznej w robotach spawalniczych, wykrywa przyczyny wadliwej pracy robotów spawalniczych oraz usuwa drobne usterki. Nadzoruje pracę robotów spawalniczych. Obsługuje przyrządy i aparaturę pomiarową do sprawdzania jakości (dokładności) wykonywanych spoin. Przestrzega przepisów BHP i ochrony ppoż. podczas obsługi maszyn i urządzeń.
Operator sieci komputerowych wykonuje bieżące czynności zapewniające poprawne działanie sieci komputerowej.
Operator sieci komputerowych wykonuje czynności, które zapewniają poprawne działanie sieci komputerowej. Należą do nich: regularne monitorowanie pracy sieci i urządzeń sieciowych, reagowanie na zgłoszenia awarii od użytkowników pracujących przy stacjach roboczych oraz od operatorów i administratorów serwerów usługowych (np. poczty, WWW) i innych urządzeń sieciowych (np. drukarki, rzutniki, punkty dostępu do sieci bezprzewodowej). Do zadań operatora należy również wykonywanie prostych prac naprawczych i konfiguracyjnych w infrastrukturze fizycznej sieci oraz w urządzeniach sieciowych. W zależności od stopnia rozbudowania sieci komputerowej oraz wielkości organizacji zakres wykonywanych zadań może się znacznie różnić. Operator sieci komputerowych rozpoznaje podstawowe urządzenia i osprzęt sieciowy oraz diagnozuje awarie, posługując się specjalistycznymi urządzeniami i oprogramowaniem oraz konfiguruje podstawowe funkcje w urządzeniach sieciowych. Pracuje pod nadzorem specjalisty do spraw sieci komputerowych (administratora sieci).
Obsługuje skanery (urządzenia mechaniczno-optyczne wyposażone w elektroniczną maszynę cyfrową do przetwarzania danych), służące do wykonywania kopii na błonach fotograficznych dla form drukowych do różnych technik drukowania, przez naświetlanie kompletów wyciągów barw lub diapozytywów, w celu korekcji barw, regulacji rozpiętości gęstości optycznej, wycofywania barw podstawowych spod barwy czarnej oraz korekcji ostrości obrazu.
Dokonuje wiązania lub sklejania środków płyt stolarskich na wiązarkach lub sklejarkach mechanicznych.
Skrawa drewno obwodowo lub płasko na różnego typu obrabiarkach skrawających w celu pozyskania okleiny, łuszczki, obłogów, wełny drzewnej i wiórów do produkcji płyt wiórowych.
Obsługuje różnego rodzaju spajarki i zszywarki służące do łączenia kawałków forniru lub łuszczki w formatki, w celu produkcji sklejki lub oklejania litych elementów drewna przeznaczonych m.in. do produkcji mebli.
Prowadzi obsługę spalarni odpadów komunalnych, od momentu podjazdu śmieciarki do bunkra i jej wyładunku, poprzez spalenie odpadów w piecu z ruchomymi rusztami, skierowanie spalin do systemu rekuperatorów, wyprodukowanie energii cieplnej, oczyszczenie gazów odlotowych odprowadzanych do atmosfery, aż do usunięcia żużlu i popiołu z pieca oraz pyłów z urządzeń oczyszczających spaliny.
Operator sprzętu ciężkiego wykonuje roboty ziemne, budowlane i drogowe, sterując maszynami lub innymi urządzeniami mechanicznymi.
Zawód operator sprzętu ciężkiego jest określeniem ogólnym dla operatorów wielu różnych maszyn i urządzeń, a co się z tym wiąże – posiadających różne uprawnienia operatorskie. Operator sprzętu ciężkiego pracuje na budowach, w terenie zamkniętym lub otwartym, sterując maszyną roboczą w różnych warunkach terenowych i technologicznych w następujących gałęziach gospodarki: budownictwo, kopalnictwo odkrywkowe i skalne. Maszyny i urządzenia techniczne stosowane przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych występują w trzech grupach, a mianowicie: maszyny do robót ziemnych (koparki jednonaczyniowe, koparko-ładowarki, koparko-spycharki, koparki wielonaczyniowe, koparki drenarskie, koparki wielonaczyniowe łańcuchowe, spycharki, równiarki, zgarniarki, ładowarki jednonaczyniowe, pogłębiarki jednoczerpakowe pływające, pogłębiarki wieloczerpakowe pływające, pogłębiarki ssące śródlądowe, palownice, kafary, młoty spalinowe, urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania, wiertnice do kotwi, wiertnice poziome z zasilaczem hydraulicznym, świdroustawiacze słupów, maszyny do czyszczenia i renowacji rowów melioracyjnych); maszyny do robót drogowych (zespoły maszyn do produkcji mieszanek bitumicznych, maszyny do rozkładania mieszanek bitumicznych, skrapiarki do nawierzchni bitumicznych, repavery i remixery, remontery nawierzchni, recyklery, frezarki do nawierzchni dróg, maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw, zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych, maszyny do stabilizacji gruntów, walce drogowe, odśnieżarki mechaniczne); maszyny różne i inne urządzenia techniczne (wielozadaniowe nośniki osprzętów, wyładowarki wagonów, lokomotywki wąskotorowe, maszyny do oczyszczania i izolacji rurociągów, betoniarki, pompy do mieszanki betonowej). Wszystkie wymienione maszyny i urządzenia należy traktować jako odrębne stanowiska pracy operatora sprzętu ciężkiego, natomiast grupy maszyn jako obszary występowania zawodu. Podstawą prawną, zgodnie z którą operator maszyn roboczych może wykonywać swój zawód po spełnieniu odpowiednich warunków, są aktualnie obowiązujące przepisy. Do obowiązków operatora sprzętu ciężkiego pracującego w określonych warunkach środowiskowych i technologicznych należy organizacja stanowiska pracy, wykonywanie obsługi technicznej i przygotowywanie maszyn i urządzeń technicznych do prac ziemnych i budowlanych, wykonywanie robót drogowych, ziemnych i budowlanych zgodnie z dokumentacją i we współpracy z innymi maszynami, sterowanie i nadzorowanie pracy linii technologicznych zespołów maszyn do produkcji mieszanek betonowych, produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw, mieszanek bitumicznych i innych. Operator sprzętu ciężkiego może prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą po spełnieniu określonych warunków prawnych.
Obsługuje i utrzymuje w ruchu ciągłym systemy i sieci komputerowe; przeprowadza konserwację programów systemowych i aplikacyjnych; zajmuje się instalowaniem systemów mikrokomputerowych i sieci komputerowych; instaluje i uruchamia programy aplikacyjne.
Przygotowuje, instaluje na planie i obsługuje sprzęt zdjęciowy, zgodnie ze wskazówkami operatora obrazu i operatora kamery.
Operator spycharki wykonuje roboty ziemne specjalistyczne oraz pomocnicze w budownictwie, górnictwie odkrywkowym, rolnictwie oraz gospodarce komunalnej za pomocą spycharki.
Operator spycharki jest zawodem o charakterze usługowym. Przemieszcza po podłożu odspajany grunt, nadkład oraz inne materiały. Profiluje i niweluje podłoża oraz nasypy, plantuje teren. Obserwuje otoczenie, aby zapobiegać powstawaniu zagrożeń związanych z pracą spycharki. Zadania wykonuje na zlecenie przełożonego sprawującego bezpośredni nadzór nad przebiegiem robót. Po zapoznaniu się z technologią wykonania zadania przygotowuje sprzęt (spycharkę) do pracy zgodnie z wytycznymi producenta. Odpowiada za prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej oraz bezpieczeństwa, higieny pracy, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej. Miejscem pracy operatora spycharki są tereny budów, żwirownie, piaskownie, kopalnie oraz miejsce garażowania (zaplecze remontowo-obsługowe).
Obsługuje, nadzoruje oraz utrzymuje w należytym stanie technicznym strugarki jedno- i wielostronne oraz frezarki górno- i dolnowrzecionowe.
Zajmuje się obsługą suwnicy i transportowaniem różnorodnych ładunków i towarów za pomocą tego urządzenia w pomieszczeniach fabrycznych lub składowiskach.
Odpowiada za przystosowanie danych do wprowadzenia ich za pośrednictwem komputera;
zajmuje się pozyskiwaniem danych z zewnątrz przy pomocy komputera i systemu oraz przekazuje je w formie przetworzonej odpowiednim jednostkom organizacyjnym.
Obsługuje zainstalowane w bazie prac podwodnych urządzenia i wyposażenie techniczne (zbiorniki ciśnieniowe, systemy gazowe, komory dekompresyjne i hiperbaryczne, dzwony nurkowe i narzędzia);
przygotowuje bazę prac podwodnych;
kontroluje stan techniczny sprzętu oraz urządzeń bazy prac podwodnych;
naprawia sprzęt nurkowy i wyposażenie baz prac podwodnych.
Wyjaławia (sterylizuje) artykuły sanitarne, sprzęt i aparaty medyczne w celu zniszczenia lub usunięcia wszystkich drobnoustrojów wraz z zarodnikami, z zastosowaniem czynników fizycznych i chemicznych.
Obsługuje urządzenia robocze obiektu w sposób zapewniający jego bezpieczną eksploatację i wypełnianie zadań (dla śluzy - żegluga, dla jazu - przepuszczanie wód, dla zapory - gospodarka wodą, dla pompowni - przerzut wody), zgodnie z instrukcją eksploatacyjną.
Wykonuje prace związane z procesem tankowania statków powietrznych, obejmującym: przyjęcie, składowanie paliw lotniczych w lotniskowym składzie paliw oraz tankowanie statków powietrznych, posługując się obowiązującymi w tym zakresie procedurami, instrukcjami, dokumentacją techniczną oraz specjalistyczną aparaturą kontrolno-pomiarową do badania jakości paliw i diagnozowania stanu technicznego instalacji i urządzeń paliwowych; zapewnia bezpieczeństwo podczas procesu tankowania statków powietrznych (zagrożenie pożarowe, terrorystyczne).
Zapewnia właściwą realizację techniczną przekazu telewizyjnego; przygotowuje do pracy sprzęt telewizyjny przydzielony przez kierownika technicznego transmisji; kontroluje pracę sprzętu w czasie prób i programu.
Obsługuje urządzenia służące do bielenia mas włóknistych (celulozowych, półchemicznych, termochemicznych, ścieru drzewnego i innych), przy użyciu odpowiednich środków bielących (np. chloru i jego związków, tlenu).
Obsługuje i nadzoruje urządzenia destylacyjne, działające w sposób ciągły lub okresowy, służące do rozdzielania mieszaniny ciekłych układów wieloskładnikowych oraz skroplonych gazów na czyste składniki poprzez ich ogrzanie i przeprowadzenie w stan pary, a następnie skroplenie par przez oziębienie.
Obsługuje urządzenia ręczno-mechaniczne bądź automatyczne do chemicznego polerowania szkła ołowiowego (kryształów) za pomocą kwasów.
Kieruje określonymi odcinkami do ciągłego odlewania stali; organizuje prace związane z przygotowaniem urządzenia do przyjęcia stali płynnej oraz prowadzeniem procesu ciągłego odlewania stali, łącznie z regulacją jego szybkości.
Obsługuje maszyny do cięcia folii i płyt z tworzyw sztucznych, w tym osadzonych na nośniku, w celu otrzymania półproduktów o odpowiednich kształtach i wymiarach.
Prowadzi i nadzoruje proces ekstrakcji w celu wyodrębnienia określonej substancji z roztworu przez działanie rozpuszczalnikiem, w zestawach ekstrakcyjnych pracujących okresowo lub w kolumnach o działaniu ciągłym, zaopatrzonych w mieszadła mechaniczne.
Wykonuje prace związane z obsługą, konserwacją i nadzorowaniem urządzeń do elektroforetycznego nakładania powłok malarskich: wanien zawierających materiały malarskie, mieszadeł, pomp, wyciągów ogólnych i przywannowych, podnośników, wciągników, zawieszek, prostowników, szyn prądowych, szaf sterowniczych, suszarek, pieców.
Obsługuje elektrolizery (wanny elektrolityczne) służące do przeprowadzania elektrolizy w celu wydzielenia metali z ich związków oraz do przeprowadzania rafinacji elektrolitycznej w celu otrzymania metali o dużej czystości, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami, przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony od porażeń prądem elektrycznym oraz ochrony środowiska.
Przygotowuje powierzchnie wyrobów do emaliowania; powleka lub nakłada emalię na zimno lub gorąco na wyroby powszechnego użytku, jak: wanny, miski, talerze, garnki, kubki itp., jak również na elementy ozdobne - blaszane i żeliwne, przez zanurzanie, natryskiwanie, polewanie, nakrapianie lub pokrywanie proszkiem; wypala emalię w piecach emalierskich.
Obsługuje urządzenia do formowania metodą odlewania i prasowania różnych asortymentów prefabrykatów gipsowych, a także agregaty formujące i urządzenia współpracujące przy produkcji suchych tynków gipsowych.
Obsługuje urządzenia do formowania włókna szklanego ciągłego, jego preparacji i suszenia oraz do wytwarzania z niego mat szklanych, rowingu, tkanin rowingowych i jedwabiu szklanego, posługując się obowiązującymi w tym zakresie dokumentacjami technicznymi i instrukcjami oraz aparaturą kontrolno-pomiarową.
Obsługuje maszyny i urządzenia do formowania wyrobów ceramiki budowlanej, stołowej, elektrotechnicznej i technicznej; prowadzi procesy formowania oraz eksploatuje użytkowane maszyny i urządzenia zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami, przestrzegając przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
Obsługuje i nadzoruje maszyny i urządzenia stosowane przy formowaniu ceramicznych wyrobów ogniotrwałych: elementów termoizolacyjnych, bloków, cegieł i pustaków ogniotrwałych, retort, tygli itp.; nadzoruje procesy formowania i eksploatuje użytkowane maszyny i urządzenia zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami, przestrzegając przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
Obsługuje prasy stemplowe przy formowaniu cegły surowej lub innych wyrobów sylikatowych.
Obsługuje i nadzoruje urządzenia służące do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych różnymi metodami, zgodnie z obowiązującymi normami, instrukcjami i procedurami oraz przestrzegając przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
Obsługuje piece do gięcia szkła, nadając taflom szkła płaskiego różne pożądane kształty, zgodnie z formami wykonanymi według rysunku.
Przygotowuje szkło płaskie do hartowania i prowadzi proces obróbki termicznej szkła w piecach do hartowania i gięcia szkła.
Obsługuje i nadzoruje urządzenia służące do uszlachetniania wyrobów papierowych przez ich powlekanie lub impregnowanie odpowiednimi substancjami w celu uzyskania zamierzonych właściwości wyrobów; prowadzi procesy powlekania i impregnowania oraz eksploatuje użytkowane maszyny i urządzenia zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami, przestrzegając przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
Obsługuje i nadzoruje różne typy maszyn do klejenia punktowego, wielkopowierzchniowego lub maszyn do klejenia drobnych elementów odzieży; kontroluje przebieg klejenia elementów odzieży; dokonuje drobnych napraw klejarek.
Obsługuje maszyny i urządzenia oraz wykonuje inne prace związane z pakowaniem herbat sypkich i ekspresowych, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami, przestrzegając zasad higieny produkcji oraz przepisów bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.
Obsługuje i nadzoruje urządzenia do lakierowania, laminowania i cięcia płyt pilśniowych i wiórowych; prowadzi procesy obróbcze oraz eksploatuje użytkowane maszyny i urządzenia zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami, przestrzegając przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
Obsługuje i nadzoruje urządzenia pracujące w sposób okresowy lub ciągły, służące do wyodrębniania w skali przemysłowej ciał stałych z roztworu stopu lub gazu oraz rozdzielania mieszanin na składniki (krystalizacja frakcjonująca), celem otrzymania jednorodnych substancji stałych w postaci czystej - za pomocą chłodzenia, odparowywania lub obu tych procesów.
Obsługuje urządzenia do matowania wyrobów szklanych piaskiem kwarcowym, prowadzi proces matowania całych powierzchni lub wzorów dekoracyjnych na powierzchniach wyrobów szkła oświetleniowego, gospodarczego, technicznego i płaskiego.
Obsługuje holendry lub młyny stożkowe i tarczowe służące do mielenia mas włóknistych w celu nadania im odpowiednich właściwości papierotwórczych (zdolność spilśniania), przez defibrylację lub skręcanie włókien celulozowych.
Obsługuje i nadzoruje maszyny i urządzenia linii do rozlewu ciekłych produktów spożywczych w butelki ze szkła, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami, z zachowaniem właściwych warunków higieniczno-sanitarnych oraz przestrzegając przepisów, bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
Obsługuje, konserwuje i nadzoruje urządzenia do nakładania powłok galwanicznych: automaty sztywne lub programowo sterowane, wanny galwanizerskie, bębny, kielichy, wyciągi szczelinowe i ogólne, pompy przepompowujące kąpiele, filtry galwanizerskie, bełkotki, prostowniki, agregaty sprężarkowe, wyciągniki, podnośniki, dozowniki mediów itp.
Poprzednie
Następne

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności