aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów
administrator (8) agent (5) aktor (4) analityk (12) animator (5) aparatowy (4) architekt (5) archiwista (3) artysta (4) asystent (27) audytor (3) bazy danych (3) betoniarz (2) blacharz (6) broker (4) ceramik (2) chemik (2) dekorator (3) dentysta (11) diagnosta (17) doradca (15) dróżnik (2) drukarz (3) duchowny (5) dyrektor (26) dyspozytor (5) dyżurny ruchu (2) ekspedient (4) ekspedytor (2) elektroenergetyk (4) elektromechanik (6) elektromonter (21) elektryk (2) farmaceuta (13) film (14) filolog (3) fizyk (2) formierz (2) formowacz (4) fotograf (4) fryzjer (4) funkcjonariusz (7) garbarz (2) genetyka (4) górnik (3) grafik (3) grawer (3) hematologia (3) historyk (2) hodowca (13) informator (4) inspektor (25) instalator (3) instruktor (19) introligator (3) inżynier (91) inżynier geodeta (7) inżynier górnik (4) Inżynier inżynierii środowiska (6) inżynier mechanik (9) inżynier technologii (7) kapitan (4) kardiologia (3) kasjer (5) kaskader (2) kierowca (12) kierownik (124) klasyfikator (7) komendant (3) konduktor (2) konserwator (6) konstruktor (3) konsultant (4) kontroler (27) koordynator (4) korektor (3) krajacz (2) krytyk (2) kurier (2) laborant (7) lakiernik (5) lekarz (110) lektor (2) ładowacz (3) makler (4) malarz (5) manewrowy (2) marynarz (2) maszynista (25) mechanik (32) mediator (2) menedżer (8) metodyk (2) mikser (2) mistrz (16) modelarz (3) montażysta (4) monter (84) monter-elektronik (13) murarz (2) nauczyciel (58) nauczyciel akademicki (21) negocjator (2) obuwnik (4) oczyszczacz (2) odlewnik (2) oficer (5) ogrodnik (8) operator (262) opiekun (7) opiekunka (6) optyk (2) organizator (10) osoba dozoru ruchu (3) palacz (4) pedagog (6) pielęgniarka (24) policjant (3) położna (9) pomoc (6) pomocniczy robotnik (14) pomocnik (6) pośrednik (4) pracownik (49) prawnicze (12) producent (5) programista (2) projektant (12) przedstawiciel (3) przewodnik turystyczny (3) przewoźnik (2) przygotowywacz (2) psycholog (6) ratownik (6) realizator (5) recepcjonista (2) redaktor (3) renowator (3) reżyser (4) rękodzielnik (2) robotnik (12) rolnik (8) rysownik (3) rzeczoznawca (7) rzeźbiarz (4) sekretarka (4) sekretarz (3) serwisant (2) sortowacz (6) specjalista (92) sprzątaczka (2) sprzedawca (9) stolarz (6) strażnik (7) strugacz (2) szklarz (3) szlifierz (10) szwaczka (2) ślusarz (3) taksator (2) tancerz (2) technik (161) technolog (3) terapeuta (2) tłumacz (2) tokarz (3) topiarz (3) trener (3) treser (2) uliczny (3) urzędnik (7) ustawiacz (3) wiertacz (4) wozak (2) wulkanizator (2) wychowawca (3) wydawca (3) wypalacz (2) wytapiacz (2) wytwórca (3) wyższy urzędnik (3) zarządca (2) zawodowy działacz organizacji (5) zmywacz (3)

Zawody po studiach, zawodowe i ogólne

szkoła, matura, studia - celem wszystkiego jest jednak praca...
tag
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
znalezionych: 5
Prowadzi różnego rodzaju działalność na rzecz członków organizacji pracodawców i rozwoju rynku, na którym działają członkowie organizacji; reprezentuje zrzeszonych w organizacji przedsiębiorców wobec organizacji związkowych, ustawodawcy, instytucji europejskich, rządowych i samorządowych; prowadzi działania na rzecz poprawy warunków prawnych poprzez zmiany ustaw, rozporządzeń i regulacji; współpracuje z instytucjami rządowymi i samorządowymi w ramach projektów dotyczących sektorów gospodarki, w których działają członkowie organizacji; promuje standardy jakości i normy etyczne wśród członków organizacji.
Podejmuje działania w ramach pełnionej funkcji w organizacji politycznej mające na celu uzyskanie poparcia społeczeństwa dla programu organizacji politycznej; zajmuje się określaniem, formułowaniem oraz realizacją polityki organizacji politycznej; kieruje wdrażaniem norm i zasad obowiązujących w organizacji politycznej oraz nadzoruje ich przestrzeganie przez członków organizacji; reprezentuje swoją organizację polityczną na zewnątrz i działa w jej imieniu.
Określa, formułuje i wdraża program, cele i zasady organizacji pozarządowej; planuje, koordynuje i dokonuje oceny działalności oraz efektów pracy organizacji pozarządowej lub jej jednostek organizacyjnych; prowadzi negocjacje w imieniu organizacji, jej członków i reprezentowanych przez organizację grup społecznych; promuje i wspiera interesy organizacji oraz jej członków wobec władzy ustawodawczej, wykonawczej i społeczeństwa; przedstawia sprawozdania władzom organizacji, członkom organizacji i agencjom finansującym; monitoruje i ocenia efekty działania organizacji pozarządowej; reprezentuje organizację pozarządową wobec partnerów i instytucji zewnętrznych.
Reprezentuje członków organizacji zawodowej wobec władz państwowych i samorządowych, pracodawców i instytucji zewnętrznych; inicjuje działalność naukową i popularyzatorską we wszystkich dziedzinach związanych z obszarem działalności organizacji; wspiera procesy doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz kształtowania etyki zawodowej członków organizacji; działa na rzecz integrowania środowiska zawodowego i tworzenie koleżeńskich więzi członków organizacji; rozwija kontakty i współpracę z krajowymi, zagranicznym i międzynarodowymi organizacjami zawodowymi; prowadzi działania na rzecz ochrony zawodu i interesów członków organizacji.
Reprezentuje i broni prawa oraz interesy pracownicze, obywatelskie i socjalne pracowników i innych osób zrzeszonych w związku oraz ich rodzin; promuje aktywność społeczną i etykę zawodową wśród pracowników i pracodawców poprzez ochronę godności pracowników; działa na rzecz sprawiedliwych relacji społecznych i ekonomicznych w wymiarze lokalnym krajowym i międzynarodowym; współdziała z organizacjami związkowymi, organizacjami i ruchami społecznymi w kraju i za granicą; działa na rzecz poprawy poziomu życia związkowców i ich rodzin, poprawy warunków pracy i jej bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz środowiska naturalnego człowieka; integruje i umacnia rolę ruchu związkowego.
Kanał RSS dla tej listy

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności