aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów
administrator (8) agent (5) aktor (4) analityk (12) animator (5) aparatowy (4) architekt (5) archiwista (3) artysta (4) asystent (27) audytor (3) bazy danych (3) betoniarz (2) blacharz (6) broker (4) ceramik (2) chemik (2) dekorator (3) dentysta (11) diagnosta (17) doradca (15) dróżnik (2) drukarz (3) duchowny (5) dyrektor (26) dyspozytor (5) dyżurny ruchu (2) ekspedient (4) ekspedytor (2) elektroenergetyk (4) elektromechanik (6) elektromonter (21) elektryk (2) farmaceuta (13) film (14) filolog (3) fizyk (2) formierz (2) formowacz (4) fotograf (4) fryzjer (4) funkcjonariusz (7) garbarz (2) genetyka (4) górnik (3) grafik (3) grawer (3) hematologia (3) historyk (2) hodowca (13) informator (4) inspektor (25) instalator (3) instruktor (19) introligator (3) inżynier (91) inżynier geodeta (7) inżynier górnik (4) Inżynier inżynierii środowiska (6) inżynier mechanik (9) inżynier technologii (7) kapitan (4) kardiologia (3) kasjer (5) kaskader (2) kierowca (12) kierownik (124) klasyfikator (7) komendant (3) konduktor (2) konserwator (6) konstruktor (3) konsultant (4) kontroler (27) koordynator (4) korektor (3) krajacz (2) krytyk (2) kurier (2) laborant (7) lakiernik (5) lekarz (110) lektor (2) ładowacz (3) makler (4) malarz (5) manewrowy (2) marynarz (2) maszynista (25) mechanik (32) mediator (2) menedżer (8) metodyk (2) mikser (2) mistrz (16) modelarz (3) montażysta (4) monter (84) monter-elektronik (13) murarz (2) nauczyciel (58) nauczyciel akademicki (21) negocjator (2) obuwnik (4) oczyszczacz (2) odlewnik (2) oficer (5) ogrodnik (8) operator (262) opiekun (7) opiekunka (6) optyk (2) organizator (10) osoba dozoru ruchu (3) palacz (4) pedagog (6) pielęgniarka (24) policjant (3) położna (9) pomoc (6) pomocniczy robotnik (14) pomocnik (6) pośrednik (4) pracownik (49) prawnicze (12) producent (5) programista (2) projektant (12) przedstawiciel (3) przewodnik turystyczny (3) przewoźnik (2) przygotowywacz (2) psycholog (6) ratownik (6) realizator (5) recepcjonista (2) redaktor (3) renowator (3) reżyser (4) rękodzielnik (2) robotnik (12) rolnik (8) rysownik (3) rzeczoznawca (7) rzeźbiarz (4) sekretarka (4) sekretarz (3) serwisant (2) sortowacz (6) specjalista (92) sprzątaczka (2) sprzedawca (9) stolarz (6) strażnik (7) strugacz (2) szklarz (3) szlifierz (10) szwaczka (2) ślusarz (3) taksator (2) tancerz (2) technik (161) technolog (3) terapeuta (2) tłumacz (2) tokarz (3) topiarz (3) trener (3) treser (2) uliczny (3) urzędnik (7) ustawiacz (3) wiertacz (4) wozak (2) wulkanizator (2) wychowawca (3) wydawca (3) wypalacz (2) wytapiacz (2) wytwórca (3) wyższy urzędnik (3) zarządca (2) zawodowy działacz organizacji (5) zmywacz (3)

Zawody po studiach, zawodowe i ogólne

szkoła, matura, studia - celem wszystkiego jest jednak praca...
tag
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
znalezionych: 262
Obsługuje, nadzoruje i konserwuje maszyny i urządzenia do produkcji łożysk tocznych, takie jak: kuźniarki, tokarki, szlifierki, pilnikarki, wygładzarki, wytwarzając łożyska kulkowe, walcowe, igiełkowe, baryłkowe, stożkowe; reguluje wielkości parametrów pracy poszczególnych maszyn i urządzeń; posługuje się przyrządami do pomiaru chropowatości powierzchni i odchyłek kształtów.
Operator maszyn i urządzeń do produkcji okien z tworzyw sztucznych wykonuje obróbkę materiałów, której celem jest wyprodukowanie okna z tworzyw sztucznych (PCV).
Operator maszyn i urządzeń do produkcji okien z tworzyw sztucznych jest zawodem o charakterze produkcyjnym. Celem pracy operatora jest obróbka materiałów i wykonanie okna PCV. Operator pobiera materiał do produkcji, wykonuje operacje cięcia, frezowania otworów montażowych, zgrzewania, okuwania, uszczelkowania, a następnie szklenia okna. Reguluje okna i ocenia jakość wykonania. Obowiązkiem operatora jest zachowanie zasad technologicznych i przestrzeganie norm jakościowych, w tym ocena organoleptyczna. W zakładzie obsługuje maszyny tnące, frezarkę oraz zgrzewarkę. Operator odpowiedzialny jest za właściwe wykorzystanie surowców oraz prawidłowe eksploatowanie maszyn i urządzeń. Do jego zadań należy także pobranie surowca, wykonanie okna z tworzyw sztucznych (PCV) i kontrola urządzeń sterowniczych nadzorujących proces technologiczny.
Obsługuje, nadzoruje i konserwuje urządzenia i maszyny półautomatyczne i automatyczne do produkcji opakowań blaszanych, których elementami składowymi są nożyce do blach, prasy, zamykarki, wywijarki, podwijarki, gumowarki, paletyzatory, natłuszczacze.
Wykonuje prace związane z obsługą, konserwacją i nadzorowaniem maszyn i urządzeń linii technologicznej przerobu surowca na wyroby gotowe, takie jak: torf ogrodowy, rolniczy, odlewniczy, mieszanki torfowo-nawozowe i podłoża torfowe.
Prowadzi procesy kruszenia, sortowania, mielenia, płukania, flotacji, odwadniania i zbrylania rud na różnych urządzeniach i maszynach, w celu uzyskania rudy o pożądanym stopniu wzbogacenia i odpowiednim zbryleniu (granulacji); obsługuje maszyny i urządzenia, prowadzi konserwację i na bieżąco usuwa usterki.
Obsługuje maszyny i urządzenia w ciągu technologicznym przeróbki mechanicznej węgla, służące do jego rozdrabniania, rozdzielania na klasy ziarniowe, płukania i flotacji w celu wzbogacania sortymentów oraz do odwadniania.
Obsługuje i nadzoruje urządzenia służące do wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych; obsługuje urządzenia pomocnicze do podawania surowca i odbioru przetworzonego tworzywa; sortuje półprodukty oraz gotowe produkty, kwalifikuje je według jakości i pakuje; nadzoruje i kontroluje prawidłowości przebiegu procesów przetwarzania tworzyw sztucznych
Prowadzi proces kruszenia i sortowania surowców mineralnych: skalnych pochodzenia osadowego, przeobrażonego i magmowego, jak granity, bazalty, dolomity, oraz materiałów, jak wapno palone, kamień wapienny i inne; obsługuje maszyny kruszące, jak: łamacze, kruszarki, granulatory - szczękowe, stożkowe, walcowe, młyny, oraz urządzenia podające: rusztowe, wózkowe, wibracyjne, przenośniki taśmowe i urządzenia sortujące, jak: przesiewacze bębnowe i wibracyjne, rusztowe, wahadłowe poprzeczne i podłużne oraz inne.
Obsługuje maszyny i urządzenia do mechanicznej obróbki skór, takie jak wiórkownice, strugarki, szlifierki, zmiękczarki, pistolety natryskowe, nabłyszczarki, prasy hydrauliczne, groszkownice, pluszowiarki, oraz agregaty suszarnicze; kontroluje przebieg procesu wykończania skór; konserwuje i dokonuje drobnych napraw obsługiwanych maszyn i urządzeń.
Obsługuje maszyny i urządzenia na wszystkich etapach przygotowania i przetwarzania rud metali oraz materiałów wsadowych w procesach ich wytwarzania; użytkowanie maszyn rozlewniczych, urządzeń do ciągłego odlewania stali, urządzeń do wytwarzania rozpylanych proszków metali oraz odczytywanie wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej stosowanej w urządzeniach ciągów technologicznych przygotowania rud metali do procesów metalurgicznych.
Obsługuje i nadzoruje maszyny i urządzenia odlewni; prowadzi procesy technologiczne w odlewni oraz eksploatuje użytkowane maszyny i urządzenia zgodnie z dokumentacją techniczną (DTR, instrukcje, normy) i obowiązującymi procedurami oraz przestrzegając przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
Przygotowuje surowce do produkcji wyrobów spożywczych; prowadzi proces produkcji półproduktów i wyrobów gotowych z zastosowaniem maszyn i urządzeń przemysłowych; magazynuje i przygotowuje gotowe wyroby do wysyłki; przestrzega wymaganych prawem przepisów i systemów jakości podczas procesów przygotowawczych i produkcyjnych.
Zajmuje się pozyskiwaniem prętów wiklinowych oraz trzciny; gotuje pręty i kije wiklinowe, koruje i suszy wiklinę oraz wyroby gotowe, wykonuje płyty z trzciny; obsługuje, reguluje, konserwuje i naprawia maszyny i urządzenia wikliniarskie, takie jak: kosiarki, wiązarki, kombajny, korowarki, warzelnie, komory suszarnicze, piły tarczowe na wysięgniku, maciarki i prasy do pozyskiwania i przerobu trzciny.
Obsługuje maszyny introligatorskie wszystkich typów, przeznaczone do wykonywania opraw twardych złożonych i prostych oraz opraw łączonych bezszyciowo.
Obsługuje maszyny kopertujące, w tym maszyny adresujące, składające, otwierające, drukujące itp.
Obsługuje i nadzoruje maszyny do krojenia i przekrawania papieru i tektury oraz do wykrawania określonych wykrojów, w oparciu o obowiązującą dokumentację (normy, instrukcje technologiczne i obsługi maszyn, procedury), przestrzegając przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
Wykonuje samodzielnie prace w leśnictwie przy użyciu specjalistycznego sprzętu zmechanizowanego.
Obsługuje maszyny i urządzenia do uprawy, pielęgnacji i zbioru warzyw, kwiatów i owoców oraz zakładania i pielęgnowania terenów zielonych w parkach, na skwerach i w ogrodach, takie jak: ciągniki, glebogryzarki, kosiarki, siewniki, sadzarki, spychacze, walce wibracyjne, urządzenia do podlewania i nawadniania; dokonuje drobnych napraw i konserwacji maszyn i urządzeń ogrodniczych.
Obsługuje i nadzoruje maszyny do formowania niedoprzędu i wytwarzania przędzy.
Obsługuje i nadzoruje maszyny do cewienia wątku, snucia lub klejenia osnów z nitek wykonanych z włókien naturalnych, chemicznych i ich mieszanek oraz inne maszyny przygotowawcze do wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych.
Obsługuje ciągniki i maszyny rolnicze oraz kombajny do siewu i zbioru zbóż, zielonek, ziemniaków i buraków; wykonuje zabiegi agrotechniczne, takie jak: orka, bronowanie, włókowanie, opryski, wysiewanie nawozów sztucznych.
Obsługuje i nadzoruje maszyny oraz urządzenia tapicerskie, takie jak: rozkręcarki, szarparki, napycharki, prasy tapicerskie, maszyny do szycia; przygotowuje materiały tapicerskie oraz materiały do wykonania części tapicerowanych mebli lub innych wyrobów.
Obsługuje i nadzoruje maszyny do wytwarzania tkanin, dywanów, haftów i wyrobów pasmanteryjnych.
Obsługuje maszyny urabiające, ładujące i urabiająco-ładujące, jak: kombajny chodnikowe, ładowarki zasięrzutne kołowe, łapowe, zgarniakowe lub chwytakowe oraz spągoładowarki, w celu urabiania, ładowania lub łączenia urabiania i ładowania urobku na środki transportu, zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami obsługi i przepisami prowadzenia ruchu w podziemnych zakładach górniczych.
Obsługuje maszyny przygotowujące surowce i półprodukty do wytwarzania wyrobów włókienniczych; obsługuje maszyny i urządzenia wytwarzające liniowe i płaskie wyroby włókiennicze; przygotowuje wyroby włókiennicze do procesu wykańczania; obsługuje maszyny do wykańczania wyrobów włókienniczych.
Obsługuje i nadzoruje maszyny do bielenia, barwienia, stabilizowania i innej obróbki wyrobów włókienniczych w celu ich uszlachetnienia oraz nadania pożądanych właściwości.
Obsługuje i nadzoruje maszyny i urządzenia do produkcji półfabrykatów zapałczanych oraz do ich kompletowania w wyrób gotowy.
Obsługuje odwadniarkę celulozy służącą do otrzymywania masy celulozowej w postaci arkuszy o określonym formacie i suchości, zgodnych z wymogami norm lub żądań odbiorcy, z masy celulozowej w postaci zawiesiny włókien celulozowych w wodzie o odpowiednim stężeniu.
Obsługuje maszyny papiernicze służące do wytwarzania papieru o różnej gramaturze.
Steruje maszyną rozlewniczą i urządzeniami pomocniczymi; przygotowuje roztwór wapna do nawapniania wlewnic taśmy maszyny rozlewniczej.
Obsługuje maszyny jedno- lub wielositowe, z sitami płaskimi lub okrągłymi, służące do produkowania tektury jedno- albo wielowarstwowej.
Przygotowuje dostarczone zdjęcia do druku; obsługuje urządzenia do wydruku odbitek; dba o dobry stan techniczny urządzeń.
Podnosi (lub obraca) i opuszcza, zgodnie z ustalonymi godzinami lub na żądanie, ruchome części mostu zwodzonego, umożliwiając przepływ statków, a zatrzymując ruch drogowy lub odwrotnie; przestrzega zasad bezpieczeństwa ruchu: uruchamia odpowiednią sygnalizację świetlną lub dźwiękową ewentualnie zapory, zarówno dla ruchu drogowego, jak i wodnego.
Obsługuje urządzenia myjni samochodowej.
Obsługuje forwardery - specjalistyczne ciągniki do nasiębiernej zrywki drewna krótkiego (kłód i wałków).
Obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające; przygotowuje stanowisko pracy, ustawia parametry i nadzoruje pracę obrabiarek; czyści i konserwuje obsługiwane maszyny, urządzenia i przyrządy.
Obsługuje i konserwuje obrabiarki sterowane numerycznie, ustawia narzędzia w głowicy, nadzoruje pracę narzędzi zamocowanych w głowicy, posługuje się tablicami pasowań i narzędziami kontrolno-pomiarowymi.
Obsługuje i konserwuje różnego rodzaju obrabiarki zespołowe, wykonujące założony proces technologiczny: frezowanie, toczenie, wytaczanie, wiercenie, gwintowanie i inną obróbkę skrawaniem.
Sprawuje nadzór artystyczny nad realizacją zdjęć filmowych, kieruje pracą ekipy filmowej, współtworzy dzieła filmowe jako jeden z głównych jego realizatorów, odpowiedzialny za transponowanie idei i pomysłów reżysera na obraz filmowy, za jakość artystyczną tego obrazu oraz poziom techniczny filmu.
Operator obuwniczych urządzeń szwalniczych wykonuje operacje łączenia elementów składowych cholewki obuwia poprzez operacje: szycia, ścieniania, opalania, barwienia, zawijania, mocowania ozdób, nakładania wzmocnień.
Operator obuwniczych urządzeń szwalniczych jest zawodem o charakterze produkcyjnym. Celem pracy jest łączenie elementów składowych cholewki metodą szycia. Operator obuwniczych urządzeń szwalniczych wykonuje również inne operacje technologiczne: ścieniania, zawijania, krążkowania, nitowania, hakowania, barwienia lub opalania brzegów elementów cholewki obuwia. Operator obuwniczych urządzeń szwalniczych przygotowuje stanowisko, w tym urządzenia i półprodukty do wykonania operacji. Przed przystąpieniem do pracy ocenia prawidłowość działania urządzenia w czasie próbnej operacji. Dokonuje regulacji i ustawienia właściwych parametrów urządzenia zgodnie z zadanym wzorem. Wykonuje operacje zgodnie z procesem technologicznym. Po wykonaniu operacji kontroluje zgodność produktu z procedurami jakościowymi i ilościowymi. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu urządzenia zgłasza awarię służbom technicznym i przełożonemu. Odpowiada za użytkowanie urządzeń zgodnie z przeznaczeniem, zasadami BHP i przepisami przeciwpożarowymi.
Prowadzi proces odprężania wyrobów szklanych w piecach komorowych lub odprężarkach tunelowych.
Obsługuje pergaminiarkę służącą do produkcji pergaminu sztucznego (kwasowego) w wyniku modyfikowania kwasem siarkowym odpowiedniej wstęgi papieru w celu uzyskania wysokiego stopnia odporności na przenikanie cieczy organicznych, a zwłaszcza tłuszczów, olejów i smarów, oraz odporności na rozwłóknianie.
Operator pieców do obróbki cieplnej wykonuje obróbkę cieplną materiałów metalicznych w piecach różnego typu i konstrukcji.
Operator pieców do obróbki cieplnej jest zawodem o charakterze produkcyjno-usługowym. Celem pracy operatora jest realizacja procesów obróbki cieplnej (wyżarzania, hartowania, odpuszczania, przesycania, starzenia itp.) części maszyn, narzędzi i innych wyrobów wykonanych z metali i ich stopów dla zapewnienia im odpowiednich własności mechanicznych. W ramach realizacji zadań operator przyjmuje i przygotowuje wyroby, nadzoruje i obsługuje piece oraz urządzenia dodatkowe, niezbędne do wykonania właściwej dla danego wyrobu obróbki cieplnej. Zadania operatora wynikają z opracowanej technologii obróbki cieplnej i obejmują: mycie, formowanie wsadów, właściwy załadunek i rozładunek pieca, ustawianie oraz kontrolowanie parametrów pracy pieca (temperatury, czasu i szybkości nagrzewania, atmosfery roboczej), dobór właściwej kąpieli chłodzącej i sposobu chłodzenia oraz mycia (np. po operacji chłodzenia w oleju), jak również kontrolę jakości wykonanej obróbki z zastosowaniem podstawowych metod kontroli (pomiar twardości, obserwacja makroskopowa, ocena odkształceń i kontrola zewnętrznych wad obróbki cieplnej). Operator odpowiedzialny jest za prawidłową eksploatację pieców, zbiorników ośrodków chłodzących (np. wanien hartowniczych), sprzętu pomocniczego oraz przestrzeganie wszystkich procedur technologicznych.
Przeciera drewno okrągłe na tarcicę na pilarkach ramowych (trakach pionowych, poziomych) lub na pilarkach taśmowych rozdzielczych do kłód.
Wykonuje odprawę taboru w składzie pociągu pod względem gospodarki wagonowej, dokumentów przewozowych i taryf oraz stanu technicznego wagonów towarowych w czasie wjazdu pociągu na stację oraz jego postoju, posługując się takimi urządzeniami, jak: magnetofon, radiotelefon
Obsługuje prasy hydrauliczne lub mechaniczne do otrzymywania wyrobów z odpowiednio zagęszczonej masy papierniczej metodą kształtowania ich postaci w formie.
Operator pras kuźniczych wykonuje wyroby z metali w procesach kucia matrycowego na prasach kuźniczych.
Operator pras kuźniczych jest zawodem o charakterze produkcyjnym. Celem pracy operatora pras kuźniczych jest wytwarzanie odkuwek ze stali i metali kolorowych w procesach kucia matrycowego na prasach kuźniczych. Operator instaluje na prasie kuźniczej oprzyrządowanie (zgodne z dokumentacją technologiczną), przygotowuje je do pracy, ustawia maszynę, pobiera materiał, wykonuje odkuwkę próbną i wstępnie ocenia jakość, ewentualnie koryguje nastawy maszyny i oprzyrządowania, po czym rozpoczyna zaplanowaną produkcję. W czasie pracy operator kontroluje parametry jakościowe odkuwek takie jak: wymiary, przesadzenie, nieprawidłowe wypełnienie wykrojów, niedokucie, nadmierną pozostałość wypływki, zakucia, wykrzywienia, poprawność okrawania i dziurowania. Obowiązkiem operatora jest zachowanie zasad technologicznych i przestrzeganie przepisów BHP związanych z zabudową oprzyrządowania na prasie, kuciem, wymianą oprzyrządowania kuźniczego. Operator pras kuźniczych jest odpowiedzialny za przestrzeganie norm jakościowych, prawidłową obsługę i eksploatację maszyn i oprzyrządowania. Jego obowiązkiem jest bezzwłoczne informowanie przełożonych lub służb technicznych o wszelkich nieprawidłowościach w pracy maszyny i oprzyrządowania.
Prowadzi proces klejenia i okleinowania materiałów płytowych w prasach hydraulicznych; obsługuje prasy do klejenia: sklejki, płyt wiórowych, paździerzowych, pilśniowych, stolarskich i komórkowych, deszczółek podłogowych, formatek sklejkowych, lingofolu, lingostonu, jak również do okleinowania elementów litych i płytowych obłogami, okleiną, okładziną melaminową, płytą pilśniową.
Obsługuje długie trasy przenośników taśmowych w kopalniach, zwłaszcza odkrywkowych, składających się z pojedynczych przenośników, ciągu kilku do kilkunastu przenośników lub całego systemu centralnie sterowanego, posługując się stanowiskiem sterowniczym wyposażonym w łączność i aparaturę kontrolno-sygnalizacyjną.
Obsługuje, kontroluje i konserwuje pojedyncze przenośniki taśmowe lub ich zespoły oraz urządzenia wyładowcze zabudowane na samojezdnych przenośnikach taśmowych, z wykorzystaniem narzędzi ślusarskich i przestrzegając przepisów bhp i ppoż.;
obsługuje stanowisko komputerowe do zdalnego sterowania zespołami przenośników, stosowanymi głównie do transportu urobku w kopalniach odkrywkowych, w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy.
Poprzednie
Następne
Kanał RSS dla tej listy

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności