dlamaturzysty.info
Tagi dla zawodów
administrator (8) agent (5) aktor (4) analityk (12) animator (5) aparatowy (4) architekt (5) archiwista (3) artysta (4) asystent (27) audytor (3) bazy danych (3) betoniarz (2) blacharz (6) broker (4) ceramik (2) chemik (2) dekorator (3) dentysta (11) diagnosta (17) doradca (15) dróżnik (2) drukarz (3) duchowny (5) dyrektor (26) dyspozytor (5) dyżurny ruchu (2) ekspedient (4) ekspedytor (2) elektroenergetyk (4) elektromechanik (6) elektromonter (21) elektryk (2) farmaceuta (13) film (14) filolog (3) fizyk (2) formierz (2) formowacz (4) fotograf (4) fryzjer (4) funkcjonariusz (7) garbarz (2) genetyka (4) górnik (3) grafik (3) grawer (3) hematologia (3) historyk (2) hodowca (13) informator (4) inspektor (25) instalator (3) instruktor (19) introligator (3) inżynier (91) inżynier geodeta (7) inżynier górnik (4) Inżynier inżynierii środowiska (6) inżynier mechanik (9) inżynier technologii (7) kapitan (4) kardiologia (3) kasjer (5) kaskader (2) kierowca (12) kierownik (124) klasyfikator (7) komendant (3) konduktor (2) konserwator (6) konstruktor (3) konsultant (4) kontroler (27) koordynator (4) korektor (3) krajacz (2) krytyk (2) kurier (2) laborant (7) lakiernik (5) lekarz (110) lektor (2) ładowacz (3) makler (4) malarz (5) manewrowy (2) marynarz (2) maszynista (25) mechanik (32) mediator (2) menedżer (8) metodyk (2) mikser (2) mistrz (16) modelarz (3) montażysta (4) monter (84) monter-elektronik (13) murarz (2) nauczyciel (58) nauczyciel akademicki (21) negocjator (2) obuwnik (4) oczyszczacz (2) odlewnik (2) oficer (5) ogrodnik (8) operator (262) opiekun (7) opiekunka (6) optyk (2) organizator (10) osoba dozoru ruchu (3) palacz (4) pedagog (6) pielęgniarka (24) policjant (3) położna (9) pomoc (6) pomocniczy robotnik (14) pomocnik (6) pośrednik (4) pracownik (49) prawnicze (12) producent (5) programista (2) projektant (12) przedstawiciel (3) przewodnik turystyczny (3) przewoźnik (2) przygotowywacz (2) psycholog (6) ratownik (6) realizator (5) recepcjonista (2) redaktor (3) renowator (3) reżyser (4) rękodzielnik (2) robotnik (12) rolnik (8) rysownik (3) rzeczoznawca (7) rzeźbiarz (4) sekretarka (4) sekretarz (3) serwisant (2) sortowacz (6) specjalista (92) sprzątaczka (2) sprzedawca (9) stolarz (6) strażnik (7) strugacz (2) szklarz (3) szlifierz (10) szwaczka (2) ślusarz (3) taksator (2) tancerz (2) technik (161) technolog (3) terapeuta (2) tłumacz (2) tokarz (3) topiarz (3) trener (3) treser (2) uliczny (3) urzędnik (7) ustawiacz (3) wiertacz (4) wozak (2) wulkanizator (2) wychowawca (3) wydawca (3) wypalacz (2) wytapiacz (2) wytwórca (3) wyższy urzędnik (3) zarządca (2) zawodowy działacz organizacji (5) zmywacz (3)

Zawody po studiach, zawodowe i ogólne

szkoła, matura, studia - celem wszystkiego jest jednak praca...
tag
wybrane grupy
studia
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Znaleziono wszystkich: 124
Kierownik działu zakupów zarządza podległym zespołem, tworzy i realizuje strategię zakupową przedsiębiorstwa.
Kierownik działu zakupów zarządza podległym zespołem pracowników w celu osiągnięcia założonych wyników. Jego głównym zadaniem jest tworzenie oraz realizowanie strategii zakupowej przedsiębiorstwa we współpracy z innymi działami. Sporządza on prognozy i analizy dotyczące procesu, za który odpowiada oraz raportuje wyniki pracy działu zakupów. Na podstawie otrzymywanych informacji oraz własnej wiedzy i doświadczenia podejmuje decyzje istotne dla procesu, którym zarządza. Do zadań kierownika działu zakupów należy również rozbudowywanie bazy dostawców – odpowiada za dobór i pozyskanie nowych kontrahentów. W zakres jego obowiązków wpisane jest między innymi prowadzenie współpracy z kluczowymi dla przedsiębiorstwa dostawcami towarów i usług – ich nadzór, ocena okresowa. Kierownik działu zakupów negocjuje warunki handlowe. Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna dbać o rozwój działu zakupów oraz brać czynny udział w projektach, których celem jest doskonalenie procesów logistycznych w przedsiębiorstwie.
Nadzoruje, kontroluje i planuje prace związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacji; współtworzy i realizuje politykę personalną; nadzoruje prawidłowe stosowanie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; odpowiada za przygotowanie danych i dokumentów niezbędnych w naliczaniu płac; odpowiada za realizację procesów rekrutacji i szkoleń.
Zarządza i koordynuje pracą firmy audytorskiej; kreuje, wdraża i kontroluje realizację planów finansowych krótko-, średnio- i długoterminowych; tworzy strategię firmy audytorskiej; odpowiada za kontakty i pozyskiwanie klientów; zarządza pracownikami firmy audytorskiej.
Kierownik firmy sprzątającej planuje i organizuje pracę, zarządza zespołem ludzi, zajmuje się wdrażaniem usług, ich bieżącym prowadzeniem oraz kontrolą jakości sprzątanych obiektów.
Kierownik firmy sprzątającej zarządza podległym zespołem pracowników, przydziela im obowiązki, nadzoruje, kontroluje i motywuje pracowników do pracy. Zajmuje się rekrutacją i szkoleniem pracowników również z zakresu przepisów bhp i realizacji powierzonych zadań. Do jego obowiązków należy wykonywanie zadań logistycznych w firmie sprzątającej, utrzymanie ciągłości dostaw środków czystości i higieny do magazynu oraz do sprzątanych obiektów, a także opracowywanie planów utrzymania czystości. Kontroluje jakość sprzątanych obiektów, doraźnie reaguje i rozwiązuje bieżące problemy, sporządza oraz analizuje raporty dotyczące m.in. zużycia środków czystości i higieny, jakości pracy pracowników, analizy finansowej powierzonych zadań itp. Do obowiązków kierownika firmy sprzątającej należy utrzymywanie relacji z kontrahentami firmy, pozyskiwanie nowych klientów oraz nadzór nad zgodnością wykonywania usługi z umową i z obowiązującym prawem. Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna dbać o powierzone mienie oraz brać czynny udział w ciągłym usprawnianiu działania firmy.
Organizuje pracę galerii sztuki w sposób zapewniający realizacje jej celów statutowych; odpowiada za całokształt jej działalności oraz reprezentuje galerię na zewnątrz; odpowiada za właściwy dobór kadr i osób współpracujących oraz właściwą gospodarkę mieniem i środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji galerii.
Planuje, kieruje i koordynuje działalność gospodarstwa hodowli drobiu; planuje, organizuje i nadzoruje prace związane z chowem i hodowlą drobiu oraz sprzedażą drobiu i produktów drobiarskich; opracowuje budżet gospodarstwa; odpowiada za realizację założonych celów biznesowych gospodarstwa; zarządza podległymi pracownikami; reprezentuje gospodarstwo w kontaktach z kontrahentami.
Planuje, kieruje i koordynuje działalność gospodarstwa ogrodniczego; planuje i organizuje uprawy i pielęgnację rośliny w gruncie, pod osłonami i w obiektach zamkniętych; opracowuje budżet gospodarstwa; odpowiada za realizację założonych celów biznesowych gospodarstwa; zarządza podległymi pracownikami; reprezentuje gospodarstwo w kontaktach z kontrahentami.
Planuje, kieruje i koordynuje działalność gospodarstwa produkcji roślinnej i zwierzęcej; planuje i organizuje produkcję towarową roślin rolniczych i ogrodniczych oraz chów i hodowlę zwierząt gospodarskich w celu produkcji mleka, mięsa, jaj, skór lub sztuk hodowlanych; opracowuje budżet gospodarstwa; odpowiada za realizację założonych celów biznesowych gospodarstwa; zarządza podległymi pracownikami; reprezentuje gospodarstwo w kontaktach z kontrahentami.
Planuje, kieruje i koordynuje działalność gospodarstwa sadowniczego; planuje i nadzoruje wykonywanie prac związanych z uprawą drzew i krzewów owocowych oraz roślin jagodowych w celu uzyskania owoców na sprzedaż; opracowuje budżet gospodarstwa; odpowiada za realizację założonych celów biznesowych gospodarstwa; zarządza podległymi pracownikami; reprezentuje gospodarstwo w kontaktach z kontrahentami.
Planuje, kieruje i koordynuje działalność gospodarstwa upraw mieszanych; planuje i nadzoruje wykonywanie zabiegów związanych z prowadzeniem określonych kombinacji upraw rolnych, ogrodniczych i sadowniczych oraz zbiorem płodów z przeznaczeniem na sprzedaż; opracowuje budżet gospodarstwa; odpowiada za realizację założonych celów biznesowych gospodarstwa; zarządza podległymi pracownikami; reprezentuje gospodarstwo w kontaktach z kontrahentami.
Planuje, kieruje i koordynuje działalność gospodarstwa upraw polowych; organizuje i prowadzi produkcję towarową zbóż, roślin pastewnych i przemysłowych; opracowuje budżet gospodarstwa; odpowiada za realizację założonych celów biznesowych gospodarstwa; zarządza podległymi pracownikami; reprezentuje gospodarstwo w kontaktach z kontrahentami.
Planuje, organizuje i nadzoruje pracę hospicjum; ustala wewnętrzny regulamin organizacyjny; odpowiada za prowadzenie właściwej polityki kadrowej; nadzoruje przestrzeganie przepisów prawa w hospicjum, w szczególności przestrzeganie praw pacjenta.
Odpowiada za całokształt działalności hostelu lub motelu, w szczególności w zakresie wynajmu miejsc noclegowych i promocji oraz spraw administracyjno-technicznych; zarządza całym hostelem lub motelem, planuje i opracowuje strategię jego rozwoju; nadzoruje i odpowiada za realizację celów sprzedażowych oraz koordynuje pracę i współdziałanie wszystkich pracowników obiektu.
Odpowiada za całokształt działalności hotelu, w szczególności w zakresie sprzedaży i promocji oraz spraw administracyjno-technicznych; zarządza kompleksowo całym hotelem, planuje i opracowuje strategię jego rozwoju, nadzoruje realizację celów sprzedaży oraz koordynuje pracę i współpracę wszystkich działów hotelu.
Kierownik hurtowni zarządza podległym zespołem, organizuje, planuje i kontroluje działalność hurtowni.
Celem pracy kierownika hurtowni jest samodzielne działanie, organizowanie sobie i innym zadań tak, aby osiągnąć założony cel hurtowni. Organizuje stanowiska pracy odpowiednio do wymogów branży, dobiera odpowiedni zespół ludzi i przydziela konkretne zadania oraz motywuje do ich wykonania. Wspiera, nadzoruje i weryfikuje realizację celów. Określa grupę produktów przeznaczonych do sprzedaży, ustala i kontroluje poziom zapasów, formułuje i wdraża strategię zakupów i sprzedaży, prowadzi rejestr poziomu zapasów i transakcji finansowych, składa raporty z prowadzonej działalności. Zapewnia zgodność z przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska. Uczestniczy w targach i imprezach branżowych organizowanych przez producentów oraz dostawców.
Organizuje i kieruje służbami ratownictwa górniczego w zakładzie górniczym, Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego lub w innym podmiocie zawodowo trudniącym się wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego; planuje, koordynuje i prowadzi działania interwencyjne w każdym przypadku awarii w kopalniach głębinowych, otworowych i odkrywkowych; podejmuje działalność profilaktyczną, zmierzającą do ochrony ludzi i stanowisk pracy przed skutkami zjawisk zagrażających ich bezpieczeństwu.
Zarządza i koordynuje pracę kancelarii prawnej; kreuje, wdraża i kontroluje realizację planów krótko-, średnio- i długoterminowych; tworzy strategię kancelarii prawnej; odpowiada za kontakty i pozyskiwanie klientów; zarządza pracownikami kancelarii.
Organizuje, koordynuje i nadzoruje pracę kasjerów w sklepie samoobsługowym; dba o sprawną organizację pracy kas; sprawdza stan kas w zestawieniu z dokumentami potwierdzającymi transakcje; odpowiada za poprawne zamykanie kas; ustala grafik pracy kasjerów; zatrudnia, szkoli i ocenia pracę kasjerów; odpowiada za sprawność sprzętu kasowego.
Zarządza i koordynuje działalnością kasyna; planuje, organizuje, kieruje i kontroluje pracę kasyna; tworzy wytyczne pracy w jednostkach organizacyjnych wchodzących w skład kasyna; wykonuje zadania związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w kasynie; odpowiada za zapewnianie ochrony kasyna i jego klientów oraz za kontakty z klientami VIP.
Odpowiada za całokształt działalności kempingu, w szczególności w zakresie wynajmu miejsc kempingowych i promocji oferty kempingu oraz spraw administracyjno-technicznych; zarządza całym kempingiem; planuje i opracowuje strategię jego rozwoju; nadzoruje i odpowiada za realizację celów sprzedażowych oraz koordynuje pracę i współdziałanie wszystkich pracowników kempingu.
Kieruje pracą kina w zakresie udzielonych pełnomocnictw i upoważnień; upowszechnia i promuje kulturę audiowizualną przez organizowanie projekcji filmów; planuje zadania i zarządza grupą podległych pracowników; nadzoruje i utrzymuje kontakt z dystrybutorami filmów.
Odpowiada za całokształt działalności klubu fitness, w szczególności w zakresie promocji oraz spraw administracyjno-technicznych; zarządza klubem fitness, planuje i opracowuje strategię jego rozwoju; nadzoruje i odpowiada za realizację celów sprzedażowych oraz koordynuje pracę i współdziałanie wszystkich pracowników klubu fitness.
Odpowiada za całokształt działalności klubu sportowego, w szczególności w zakresie organizacji imprez sportowych i promocji oraz spraw administracyjno-technicznych; planuje i opracowuje strategię rozwoju klubu sportowego; nadzoruje i odpowiada za realizację celów sportowych i budżetowych oraz koordynuje pracę i współdziałanie wszystkich pracowników klubu.
Planuje, organizuje i nadzoruje pracę komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego (na przykład: gabinetu medycyny szkolnej, gabinetu medycyny pracy, gabinetu stomatologicznego itp.); zarządza podległym personelem; odpowiada za efektywne funkcjonowanie komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego; zarządza finansami komórki organizacyjnej i odpowiada za sprawozdawczość w tym zakresie.
Zarządza lokalem gastronomicznym, odpowiada za wynik finansowy lokalu; nadzoruje i koordynuje działania zatrudnionych pracowników; egzekwuje od personelu lokalu wypełnianie zasad i procedur wewnętrznych i zewnętrznych.
Planuje, realizuje i kontroluje sprawny przepływ oraz magazynowanie surowców, materiałów i wyrobów gotowych w celu zapewnienia realizacji harmonogramu produkcji;
organizuje pracę podległego zespołu oraz przydziela zadania zgodnie z bieżącymi potrzebami;
optymalizuje procesy w obszarze gospodarki magazynowej i logistyki;
buduje efektywną współpracę z klientami firmy;
sporządza raporty i analizy zapasów i przepływu magazynowanych towarów.
Zarządza i koordynuje pracą małego przedsiębiorstwa budowlanego; kreuje, wdraża i kontroluje realizację planów krótko-, średnio- i długoterminowych; tworzy strategię przedsiębiorstwa; odpowiada za kontakty i pozyskiwanie i obsługę klientów prac budowlanych.
W imieniu własnym lub w imieniu właściciela planuje, kieruje i koordynuje działalność przedsiębiorstwa produkcyjnego zatrudniającego od 10 do 49 pracujących, które zajmuje się wytwarzaniem różnego rodzaju wyrobów, półproduktów i surowców.
W imieniu własnym lub w imieniu właściciela planuje, kieruje i koordynuje działalność przedsiębiorstwa w zakresie głębinowej lub odkrywkowej eksploatacji złóż, wydobycia ropy lub gazu zatrudniającego od 10 do 49 pracujących; planuje, koordynuje i kontroluje działalność wydobywczą; odpowiada za opracowanie strategii produkcyjnej, dobór technologii i maszyn i urządzeń górniczych; zarządza pracownikami kopalni; odpowiada za kontakty zewnętrzne i pozyskiwanie nowych klientów i kontrahentów.
Planuje, nadzoruje i koordynuje całokształt działalności administracyjnej, naukowo-badawczej i oświatowej muzeum oraz zapewnia prawidłową realizacją wypełnianych przez nie zadań statutowych; sprawuje nadzór nad zborami i majątkiem muzeum; podejmuje decyzje i opracowuje regulaminy w zakresie działalności muzeum; wykonuje zadania w zakresie zarządzania pracownikami muzeum.
Nadzoruje realizację zadań ośrodka pomocy rodzinie określonych w jego statucie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa; organizuje pracę i kieruje bieżącymi sprawami ośrodka; wydaje decyzje administracyjne oraz zaświadczenia dotyczące pomocy społecznej.
Odpowiada za całokształt działalności parku rozrywki / cyrku, w szczególności w zakresie organizacji występów i promocji oraz spraw administracyjno-technicznych; planuje i opracowuje strategię rozwoju parku rozrywki / cyrku; nadzoruje i odpowiada za realizację celów artystycznych i budżetowych oraz koordynuje pracę i współdziałanie wszystkich pracowników obiektu.
Odpowiada za całokształt działalności pensjonatu, w szczególności w zakresie wynajmu miejsc noclegowych i promocji, gastronomii oraz spraw administracyjno-technicznych; zarządza całym pensjonatem; planuje i opracowuje strategię jego rozwoju; nadzoruje i odpowiada za realizację celów sprzedażowych oraz koordynuje pracę i współdziałanie wszystkich pracowników obiektu.
Zarządza i koordynuje pracę placówki bankowej; kontroluje realizację planów krótko-, średnio- i długoterminowych, tworzy strategię placówki zgodną ze strategią i planami banku; odpowiada za kontakty, pozyskiwanie i obsługę klientów.
Kierownik placówki wsparcia dziennego odpowiada za organizację i nadzór nad prawidłowym działaniem placówki; opracowuje, wdraża i monituje procedury i standardy świadczonych usług w celu zapewnienia właściwej rekrutacji oraz warunków bytowych i wychowawczych nad wychowankami. Samodzielnie podejmuje decyzje i ponosi odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenia, dostosowując bieżącą działalność placówki wsparcia dziennego do obowiązujących przepisów prawa.
Odpowiada za organizację zdjęć filmowych; koordynuje działania realizatorów filmu oraz personelu pomocniczego na planie zdjęciowym.
Kieruje pracą podległych mu konduktorów, a w razie potrzeby wydaje polecenia innym pracownikom kolejowym będącym na służbie: drużynom konduktorskim i lokomotywowym, konwojentom wagonów osobowych, personelowi wagonów restauracyjnych, sypialnych i pocztowych oraz w przypadku wydarzeń nadzwyczajnych także podróżnym.
Planuje, organizuje i nadzoruje pracę podmiotu leczniczego (m.in. szpitala, zakładu leczniczego, instytutu badawczego, zakładu opiekuńczo-leczniczego itp.); ustala wewnętrzny regulamin organizacyjny; odpowiada za prowadzenie właściwej polityki kadrowej; nadzoruje przestrzeganie przepisów prawa w podmiocie leczniczym, w szczególności w zakresie przestrzeganie praw pacjenta; zarządza finansami podmiotu leczniczego i odpowiada za sprawozdawczość w tym zakresie.
Kieruje pracami podwodnymi oraz zespołem pracowników, w tym nurków, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz właściwych ustawach i rozporządzeniach; przeprowadza oceny ryzyka zawodowego i informuje o nim osoby wykonujące prace podwodne; zapewnia środki bezpieczeństwa podczas pracy pod powierzchnią wody i ewentualną pomoc medyczną; prowadzi dziennik prac podwodnych; zapewnia sprawność używanego podczas pracy sprzętu; opracowuje i stosuje bezpieczne procedury prac podwodnych.
Organizuje pracę ekipy na planie produkcji filmowej, telewizyjnej lub radiowej; bierze udział we wszystkich fazach produkcji filmowej, telewizyjnej lub radiowej od skierowania projektu do produkcji, aż po jego ukończenie; na podstawie dokumentacji i scenopisu sporządza szczegółowy plan wydatków i pracy nad projektem.
Planuje, koordynuje i nadzoruje działalność produkcyjną przedsiębiorstwa hodowlanego; nadzoruje procesy planowania, chowu, hodowli i sprzedaży zwierząt hodowlanych; opracowuje budżet przedsiębiorstwa hodowlanego; odpowiada za realizację założonych celów finansowych; zarządza pracownikami przedsiębiorstwa hodowlanego.
Planuje, koordynuje i kontroluje działalność produkcyjną przedsiębiorstwa ogrodniczego; nadzoruje procesy planowania, uprawy i pielęgnacji rośliny w gruncie, pod osłonami i w obiektach zamkniętych; opracowuje budżet przedsiębiorstwa ogrodniczego; odpowiada za realizację założonych celów finansowych; zarządza pracownikami przedsiębiorstwa ogrodniczego.
Odpowiada za planowanie i nadzór nad produkcją w przedsiębiorstwie rolnym, w tym za proces produkcji, organizację pracy i kompleksowe zarządzanie podległym zespołem oraz za przestrzeganie przepisów bhp przy produkcji rolnej.
Planuje, organizuje i nadzoruje przebieg procesów produkcji w różnych gałęziach przemysłu przetwórczego;
zarządza podległym zespołem pracowników produkcyjnych.
Odpowiada za planowanie i nadzór na produkcją w zakładzie akwakultury; odpowiada za proces produkcji, organizację pracy i kompleksowe zarządzanie podległym zespołem; odpowiada za przestrzeganie przepisów zoohigieny przy produkcji w zakładzie akwakultury.
Bezpośrednio zarządza projektem rozumianym, jako tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu stworzenia unikalnego produktu, usługi lub innego rezultatu; odpowiada za osiągnięcie wyznaczonych celów projektu w wyznaczonym czasie, przy kreślonych zasobach i założonym budżecie; zajmuje się planowaniem, organizowaniem, nadzorowaniem realizacji i rozliczaniem projektów o charakterze inwestycyjnym, organizacyjnym, ekonomicznym, edukacyjnym, społecznym, informatycznym itp.
Kieruje działalnością przedsiębiorstwa informatycznego; opracowuje i wdraża strategię i plany krótko-, średnio- i długoterminowe przedsiębiorstwa; odpowiada za realizację celów strategicznych; odpowiada za nadzorowanie legalności wykorzystywanego oprogramowania oraz za zapewnianie bezpieczeństwa systemów informatycznych i informacji w przedsiębiorstwie; zarządza pracownikami przedsiębiorstwa informatycznego.
Zarządza i koordynuje pracę przedsiębiorstwa spedycyjnego; kreuje, wdraża i kontroluje realizacje planów krótko-, średnio- i długoterminowych, tworzy strategię przedsiębiorstwa spedycyjnego; odpowiada za kontakty, pozyskiwanie i obsługę klientów, zarządza pracownikami przedsiębiorstwa.
Zarządza i koordynuje pracą przedsiębiorstwa specjalizującego się w świadczeniu usług osobistych i porządkowych, obejmujących usługi związane za sportem i rekreacją, usługi fryzjerskie. kosmetyczne, usługi gastronomiczne, usługi związane z rezerwacją biletów, miejscówek, środków transportu, usługi związane z przeprowadzkami, usługi związane z prowadzeniem domu, sprzątaniem i porządkowaniem mieszkań, biur i innych obiektów itp.; kreuje, wdraża i kontroluje realizację planów krótko-, średnio- i długoterminowych; tworzy strategię przedsiębiorstwa; odpowiada za kontakty, pozyskiwanie i obsługę klientów.
Poprzednie
Następne

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności