aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów
administrator (8) agent (5) aktor (4) analityk (12) animator (5) aparatowy (4) architekt (5) archiwista (3) artysta (4) asystent (27) audytor (3) bazy danych (3) betoniarz (2) blacharz (6) broker (4) ceramik (2) chemik (2) dekorator (3) dentysta (11) diagnosta (17) doradca (15) dróżnik (2) drukarz (3) duchowny (5) dyrektor (26) dyspozytor (5) dyżurny ruchu (2) ekspedient (4) ekspedytor (2) elektroenergetyk (4) elektromechanik (6) elektromonter (21) elektryk (2) farmaceuta (13) film (14) filolog (3) fizyk (2) formierz (2) formowacz (4) fotograf (4) fryzjer (4) funkcjonariusz (7) garbarz (2) genetyka (4) górnik (3) grafik (3) grawer (3) hematologia (3) historyk (2) hodowca (13) informator (4) inspektor (25) instalator (3) instruktor (19) introligator (3) inżynier (91) inżynier geodeta (7) inżynier górnik (4) Inżynier inżynierii środowiska (6) inżynier mechanik (9) inżynier technologii (7) kapitan (4) kardiologia (3) kasjer (5) kaskader (2) kierowca (12) kierownik (124) klasyfikator (7) komendant (3) konduktor (2) konserwator (6) konstruktor (3) konsultant (4) kontroler (27) koordynator (4) korektor (3) krajacz (2) krytyk (2) kurier (2) laborant (7) lakiernik (5) lekarz (110) lektor (2) ładowacz (3) makler (4) malarz (5) manewrowy (2) marynarz (2) maszynista (25) mechanik (32) mediator (2) menedżer (8) metodyk (2) mikser (2) mistrz (16) modelarz (3) montażysta (4) monter (84) monter-elektronik (13) murarz (2) nauczyciel (58) nauczyciel akademicki (21) negocjator (2) obuwnik (4) oczyszczacz (2) odlewnik (2) oficer (5) ogrodnik (8) operator (262) opiekun (7) opiekunka (6) optyk (2) organizator (10) osoba dozoru ruchu (3) palacz (4) pedagog (6) pielęgniarka (24) policjant (3) położna (9) pomoc (6) pomocniczy robotnik (14) pomocnik (6) pośrednik (4) pracownik (49) prawnicze (12) producent (5) programista (2) projektant (12) przedstawiciel (3) przewodnik turystyczny (3) przewoźnik (2) przygotowywacz (2) psycholog (6) ratownik (6) realizator (5) recepcjonista (2) redaktor (3) renowator (3) reżyser (4) rękodzielnik (2) robotnik (12) rolnik (8) rysownik (3) rzeczoznawca (7) rzeźbiarz (4) sekretarka (4) sekretarz (3) serwisant (2) sortowacz (6) specjalista (92) sprzątaczka (2) sprzedawca (9) stolarz (6) strażnik (7) strugacz (2) szklarz (3) szlifierz (10) szwaczka (2) ślusarz (3) taksator (2) tancerz (2) technik (161) technolog (3) terapeuta (2) tłumacz (2) tokarz (3) topiarz (3) trener (3) treser (2) uliczny (3) urzędnik (7) ustawiacz (3) wiertacz (4) wozak (2) wulkanizator (2) wychowawca (3) wydawca (3) wypalacz (2) wytapiacz (2) wytwórca (3) wyższy urzędnik (3) zarządca (2) zawodowy działacz organizacji (5) zmywacz (3)

Zawody po studiach, zawodowe i ogólne

szkoła, matura, studia - celem wszystkiego jest jednak praca...
tag
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
znalezionych: 2
Montuje, diagnozuje i naprawia instalacje, podzespoły oraz urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne; diagnozuje stan izolacji, urządzeń i maszyn elektrycznych, lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy; dobiera zabezpieczenia instalacji, urządzeń i maszyn elektrycznych.
Elektryk budowlany wykonuje i remontuje instalacje elektryczne, odgromowe i teletechniczne w obiektach budowlanych.
Elektryk budowlany jest zawodem o charakterze usługowym w zakresie elektryczno-budowlano-montażowym. Celem pracy elektryka budowlanego jest kompleksowe wykonywanie (na podstawie dokumentacji projektowej, obowiązujących przepisów i zasad, wiedzy technicznej) instalacji elektrycznych, odgromowych i teletechnicznych w budynkach mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej. Przed rozpoczęciem prac budowlanych elektryk budowlany w porozumieniu z dystrybutorem energii prowizorycznie zasila plac budowy, instalując na nim rozdzielnicę niskiego napięcia. W całym okresie budowy elektryk budowlany dokonuje niezbędnych zmian w zasilaniu placu budowy, dostosowując je do postępu i technologii prac uczestników procesu budowlanego, w odpowiednim terminie i kolejności. Rozpoczęcie właściwych prac instalatorskich następuje po zakończeniu prac budowlanych. Elektryk budowlany przed położeniem tynków układa instalacje podtynkowe, a po otynkowaniu – instalacje natynkowe. Na prace instalatorskie składają się prace przygotowawcze: trasowanie instalacji, przygotowywanie tras przewodów, kucie wnęk pod rozdzielnice, otworów pod puszki na osprzęt elektryczny oraz bruzd pod rurki elektroinstalacyjne. Następnie elektryk budowlany układa przewody i mocuje osprzęt elektryczny, wykonuje wszystkie instalacje elektryczne zewnętrzne, w tym oświetlenia terenu i odgromowe. Pod koniec prac instalatorskich opisuje, oznacza osprzęt i wyposażenie elektryczne oraz przeprowadza badania funkcjonalne instalacji (tak zwane odbiorcze). Prace remontowe lub modernizacyjne polegają na zamianie gniazd wtykowych na gniazda z kołkiem ochronnym, bezpieczników na wyłączniki instalacyjne, zmianie – instalacji na trzy- i pięcioprzewodową, sprawdzeniu z połączeniami wyrównawczymi, zainstalowaniu wyłączników różnicowoprądowych oraz zwiększeniu przekrojów przewodów w celu dostosowania instalacji do większych obciążeń. Prace remontowe i modernizacyjne w instalacjach elektrycznych wykonuje się zazwyczaj podczas remontu budynku lub mieszkania. W trakcje realizacji prac elektryk budowlany na bieżąco kontroluje jakość wykonania poszczególnych etapów własnych robót oraz usuwa stwierdzone usterki. Na końcowym etapie prac realizowanych przez innych wykonawców wykonuje pomiary pomontażowe (odbiorcze) i badania skuteczności zastosowanych ochron przeciwporażeniowych.
Kanał RSS dla tej listy

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności