Matura - opisy egzaminów

Znaleziono wszystkich: 14
Egzamin z języka polskiego zdawany jest jako przedmiot obowiązkowy na poziomie podstawowym a jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin maturalny z języka polskiego jako przedmiotu obowiązkowego składa się części pisemnej i ustnej. Poziom rozszerzony składa się z części pisemnej.
Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego można zdawać z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Do egzaminu maturalnego z jednego wybranego języka obcego nowożytnego, tego samego w części pisemnej i ustnej, obowiązkowo przystępują wszyscy absolwenci ubiegający się o uzyskanie świadectwa dojrzałości. Język obcy nowożytny może być również wybrany jako przedmiot dodatkowy.
Egzamin maturalny z matematyki jest egzaminem pisemnym.
Jako przedmiot obowiązkowy jest zdawany na poziomie podstawowym.
Jako przedmiot dodatkowy jest zdawany na poziomie rozszerzonym.
Od roku szkolnego 2014/2015 egzamin maturalny z biologii może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym (w przypadku absolwentów techników – od roku szkolnego 2015/2016). Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut.
Od roku szkolnego 2014/2015 egzamin maturalny z chemii może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut.
Od roku szkolnego 2014/2015 egzamin maturalny z filozofii może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut.
Od roku szkolnego 2014/2015 egzamin maturalny z fizyki może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut.
Od roku szkolnego 2014/2015 egzamin maturalny z geografii może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut.
Od roku szkolnego 2014/2015 egzamin maturalny z historii może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut.
Od roku szkolnego 2014/2015 egzamin maturalny z historii muzyki może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut.
Od roku szkolnego 2014/2015 egzamin maturalny z historii sztuki może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut.
Od roku szkolnego 2014/2015 egzamin maturalny z informatyki może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formę pisemną, trwa 210 minut i składa się z dwóch części:
a) część pierwsza trwa 60 minut i polega na rozwiązaniu zestawu zadań bez korzystania z komputera,
b) część druga trwa 150 minut i polega na rozwiązaniu zadań przy użyciu komputera.
Od roku szkolnego 2014/2015 egzamin maturalny z języka łacińskiego i kultury antycznej może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut.
Od roku szkolnego 2014/2015 egzamin maturalny z WOS może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut.Polityka Prywatności