Matura - opisy egzaminów

FILOZOFIA - opis egzaminu i zasady oceniania

Od roku szkolnego 2014/2015 egzamin maturalny z filozofii może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut.

Do egzaminu z filozofii może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał, oraz od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym.

Arkusz egzaminacyjny z filozofii będzie zawierał około 20 zadań. Przy numerze każdego zadania podana będzie maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za poprawne jego rozwiązanie.

Zadania w arkuszu egzaminacyjnym:
• będą dobrane w taki sposób, aby reprezentowały różnorodne wymagania ogólne i szczegółowe z podstawy programowej;
• będą sprawdzały przede wszystkim umiejętności złożone, w tym np. umiejętność analizowania i interpretowania tekstów filozoficznych, konfrontowania stanowisk i poglądów różnych filozofów, umiejętność argumentowania własnego stanowiska, umiejętność tworzenia tekstu, funkcjonalne wykorzystanie wiedzy z historii filozofii;
• będą zróżnicowane pod względem poziomu trudności oraz sposobu udzielania odpowiedzi;
• będą miały formę zamkniętą lub otwartą. W zadaniach zamkniętych, np. wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz, na dobieranie, zdający wybiera jedną z podanych opcji odpowiedzi, natomiast w zadaniach otwartych – tworzy odpowiedź samodzielnie. W arkuszu będą przeważały zadania otwarte;
• będą dotyczyły tekstu/tekstów filozoficznych lub literackich związanych z filozofią.

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Akademia Leona Koźmińskiego
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności