aplikacja Matura google play app store

Najpopularniejsze uczelnie

Najczęściej wybierane uczelnie przez kandydatów na studia w roku 2019


Uczelnie najczęściej wybierane przez kandydatów (w przeliczeniu na jedno miejsce – cztery i więcej zgłoszeń kandydatów) na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:

Politechnika Warszawska 7,1
Politechnika Gdańska 7
Politechnika Poznańska 6,1
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 5,7
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 5,5
Politechnika Łódzka 5,5
Uniwersytet Wrocławski 4,5
Uniwersytet Warszawski 4,5
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 4,3
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 4,3
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 4,3


Popularność poszczególnych typów uczelni publicznych na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich:

uczelnie ekonomiczne 3,9
uczelnie techniczne 3,9
uniwersytety 3,5
uczelnie wychowania fizycznego 2,8
uczelnie pedagogiczne 2,8
uczelnie rolnicze / przyrodnicze 2,7
uczelnia teologiczna 1,6
uczelnie zawodowe 1,3


Uczelnie publiczne najczęściej wybierane przez kandydatów – wg ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:

spośród uniwersytetów:
Uniwersytet Warszawski - 40844
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - 31180

spośród uczelni technicznych:
Politechnika Warszawska - 45888
Politechnika Gdańska - 25807

spośród uczelni ekonomicznych:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - 11363
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 7997

spośród uczelni pedagogicznych:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - 12477
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - 2484

spośród uczelni rolniczych/przyrodniczych:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - 10590
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - 6176

spośród uczelni wychowania fizycznego:
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie - 3216
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - 2603

spośród państwowych wyższych szkół zawodowych:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie - 1360
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie - 1296


Uczelnie niepubliczne najczęściej wybierane przez kandydatów – wg ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:

Studia stacjonarne

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie 3798
Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku 2673
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 2423
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 2181
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 2162
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 1861
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie 1752
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie 1685
Akademia Finansów i Biznesu Vistula 1660
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie 1525
Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi 1466
Akademia WSB 1094
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 1046

Studia niestacjonarne

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 5592
Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku 4165
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 4106
Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi 3703
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie 3073
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 2083
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 1925
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 1534
Akademia WSB 1375
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie 1344
Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu 1280
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 1247
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie 1174
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 1110
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie 1104
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie 1091
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 1017Polityka Prywatności