aplikacja Matura google play app store

Matura 2019 - przedmioty wybierane przez maturzystów

Wybór przedmiotów obowiązkowych

Wszyscy ubiegający się o świadectwo dojrzałości obowiązkowo zdawali egzamin z następujących przedmiotów: język polski (pisemny i ustny), matematyka (tylko pisemny) i wybrany język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski – egzamin ustny i pisemny). Najczęściej wybieranym językiem obcym na egzaminie był język angielski.


Wybór przedmiotów dodatkowych

W roku 2019 absolwenci obowiązkowo przystępowali do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Ponadto mogli przystąpić do egzaminu z 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych.

Do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym w nowej formule przystąpiło 53 074 osoby. Na zdawanie egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym zdecydowało się 66 564 maturzystów. Również języki obce nowożytne mogły być zdawane jako przedmioty dodatkowe.

Ponadto popularnością wśród zdających cieszyły się egzaminy z geografii (65 559 osób), biologii (45 048 osób), chemii (25 702 osoby) oraz fizyki (20 230 osób).Liczba wybranych przedmiotów dodatkowych

Polityka Prywatności