aplikacja Matura google play app store

Najpopularniejsze kierunki studiów wg liczby kandydatów na 1 miejsce

Spis treści

Wyniki rekrutacji (na 1 miejsce)

Lista kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich, na które było 4 i więcej zgłoszeń.
Trzeba pamiętać, że kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie nawet na kilku kierunkach studiów w jednej lub w kilku uczelniach.

Kierunki studiów w roku 2019:


1. orientalistyka - japonistyka 26,1
2. matematyka i analiza danych 22,2
3. orientalistyka - sinologia 19,5
4. sztuki nowoczesne - Design now! 16
5. elektromobilność 15,9
6. komunikacja wizerunkowa 15,7
7. mechanika i projektowanie maszyn 15,7
8. realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia 15,3
9. Media Design i marketing wizerunkowy 15
10. chemia i toksykologia sądowa 14,8
11. nanotechnologia 14,4
12. inżynieria farmaceutyczna 14,4
13. sztuczna inteligencja/Artificial Intelligence 13,6
14. produkcja form audiowizualnych 13,5
15. filologia angielsko-chińska 12,6
16. energetyka i chemia jądrowa 12,4
17. zarządzanie inżynierskie 12,4
18. finanse, bankowość, ubezpieczenia 12,4
19. kierunek lekarski 11,9
20. innowacje w biznesie 11,9
21. koreanistyka 11,6
22. zarządzanie i prawo w biznesie 11,6
23. filologia - japonistyka 11,6
24. biogospodarka 11,5
25. automatyka, cybernetyka i robotyka 11,1
26. filologia koreańska 10,9
27. iberystyka - hispanistyka 10,6
28. reżyseria 10,5
29. logistyka międzynarodowa 10,4
30. chemia budowlana 10
31. automatyka, robotyka i systemy sterowania 10
32. zielone technologie i monitoring 9,8
33. cyberbezpieczeństwo 9,7
34. Information Technology 9,6
35. italianistyka 9,5
36. matematyka w technice 9,4
37. zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej 9,3
38. studia nad Koreą 9,1
39. informatyka i systemy informacyjne 8,9
40. skandynawistyka 8,6
41. bezpieczeństwo i prawo 8,5
42. nowoczesne technologie w kryminalistyce 8,5
43. żywienie człowieka i dietetyka 8,4
44. automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa 8,4
45. turystyka 8,3
46. analityka weterynaryjna 8,3
47. mediacja międzykulturowa 8,3
48. automatyka i robotyka stosowana 8,1
49. fotonika 8,1
50. anglistyka 8,1
51. filologia szwedzka 8,1
52. neurobiologia 7,9
53. Tourism Management 7,9
54. Computer Science 7,7
55. systemy sterowania inteligentnymi budynkami 7,6
56. dziennikarstwo i medioznawstwo 7,6
57. studia nad Japonią 7,6
58. Digital Design 7,5
59. inżynieria mechaniczno-medyczna 7,3
60. zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe 7,3
61. wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej 7,2
62. sinologia 7,2
63. studia nad Chinami 7,1
64. inżynieria i analiza danych 7,1
65. European Cultures 7
66. bioinformatyka i biologia systemów 6,8
67. architektura przestrzeni informacyjnych 6,8
68. filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach 6,7
69. Chemistry 6,7
70. inżynieria chemiczna i biochemiczna 6,6
71. genetyka i biologia eksperymentalna 6,6
72. orientalistyka - arabistyka 6,6
73. logistyka i administrowanie w mediach 6,5
74. japonistyka 6,5
75. zarządzanie kulturą i mediami 6,4
76. Biotechnology 6,4
77. marketing i komunikacja rynkowa 6,3
78. indywidualne studia międzydziedzinowe (Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych) 6,3
79. kierunek prawno-ekonomiczny 6,2
80. analityka gospodarcza 6,2
81. informatyka w inżynierii komputerowej 6,1
82. automatyka i sterowanie robotów 6,1
83. kryminologia 6
84. filologia norweska 6
85. europejskie studia optyki okularowej i optometrii 6
86. marketing 6
87. prawo lotnicze z pilotażem 6
88. kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska 6
89. jakość i bezpieczeństwo żywności 6
90. chemia medyczna 5,9
91. informatyka społeczna 5,9
92. logopedia ogólna i kliniczna 5,9
93. biologia kryminalistyczna 5,8
94. komunikacja i psychologia w biznesie 5,8
95. optyka okularowa z elementami optometrii 5,8
96. chemia zrównoważonego rozwoju 5,7
97. inżynieria zarządzania 5,7
98. reżyseria dźwięku 5,7
99. weterynaria 5,7
100. rachunkowość i controlling 5,7
101. filologia angielska z językiem hiszpańskim 5,7
102. inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych 5,6
103. energetyka odnawialna i zarządzanie energią 5,5
104. informatyka analityczna 5,5
105. dyplomacja 5,5
106. Bachelor of Business and Administration 5,5
107. inżynieria mechaniczna i materiałowa 5,4
108. zarządzanie instytucjami artystycznymi 5,4
109. psychologia 5,2
110. zarządzanie w służbach społecznych 5,2
111. informatyka stosowana 5,1
112. Biomedical Engineering and Technologies 5,1
113. lotnictwo i kosmonautyka 5
114. gospodarka miejska (Urban Management) 5
115. inżynieria organizacji i zarządzania 5
116. papiernictwo i poligrafia 4,9
117. orientalistyka - mongolistyka i tybetologia 4,9
118. zdrowie publiczne 4,9
119. prawo w stosunkach międzynarodowych 4,9
120. technologie komputerowe 4,9
121. European Politics and Economics 4,9
122. inżynieria materiałowa 4,9
123. oceanotechnika 4,9
124. inżynieria logistyki 4,9
125. planowanie przestrzenne 4,8
126. inżynieria danych 4,8
127. finanse i inwestycje 4,8
128. chemiczna analiza instrumentalna 4,8
129. budownictwo zrównoważone / Sustainable Building Engineering 4,8
130. ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego 4,8
131. nanotechnologia 4,8
132. filologia włoska 4,7
133. amerykanistyka 4,7
134. nowe media i kultura cyfrowa 4,7
135. International Relations 4,7
136. automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych 4,7
137. geologia poszukiwawcza 4,7
138. analityka medyczna 4,7
139. sztuka i media 4,6
140. międzywydziałowe studia ochrony środowiska 4,6
141. ekologiczne źródła energii 4,6
142. kierunek lekarsko-dentystyczny 4,6
143. geoinformatyka 4,5
144. mechatronika pojazdów i maszyn roboczych 4,5
145. sieci i instalacje w inżynierii środowiska 4,5
146. iberystyka - portugalistyka 4,5
147. inżynieria biomedyczna 4,5
148. elektroradiologia 4,5
149. inżynieria mechatroniczna 4,5
150. włókiennictwo i przemysł mody 4,4
151. energetyka 4,4
152. filologia hiszpańska 4,4
153. filologia - sinologia 4,4
154. Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne 4,4
155. informatyka w biznesie 4,3
156. mechanika pojazdów i maszyn roboczych 4,2
157. farmacja 4,2
158. informatyka algorytmiczna 4,2
159. europeistyka - integracja europejska 4,2
160. ekonomia społeczna 4,2
161. rachunkowość i finanse biznesu 4,2
162. zarządzanie finansami i rachunkowość 4,1
163. menedżer żywności i żywienia 4,1
164. orientalistyka - kultura Wschodu Starożytnego 4,1
165. biomateriały inspirowane naturą 4,1
166. logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna 4
167. publikowanie współczesne 4
168. inżynieria chemiczna i procesowa 4
169. biologia sądowa 4
170. Mechanical Engineering 4
171. filologia hiszpańska z językiem angielskim 4
172. biologia stosowana 4
173. antropozoologia 4
174. zarządzanie projektami społecznymi 4
175. analityka biznesu 4


Kierunki studiów w roku 2018:


1. Inżynieria farmaceutyczna 18,3
2. inżynieria i analiza danych 17,8
3. chemia i toksykologia sądowa 16,9
4. technologia chemiczna 16,3
5. realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia 15
6. kierunek lekarski 14,1
7. zarządzanie inżynierskie 13,3
8. neofilologia (orientalna - japonistyka) 13
9. korozja 12,9
10. komunikacja wizerunkowa 11,1
11. reżyseria 10,7
12. neofilologia (szwedzka) 10
13. neofilologia (angielska) 9,9
14. filologia (szwedzka) 9,5
15. dziennikarstwo i medioznawstwo 9,3
16. filologia (duńska) 9,2
17. neofilologia (orientalna - sinologia) 9,1
18. filologia (dalekowschodnia) 9,1
19. logistyka i administrowanie w mediach 9,1
20. zielone technologie i monitoring 9
21. inżynieria mechaniczno-medyczna 8,9
22. zarządzanie instytucjami artystycznymi 8,7
23. skandynawistyka 8,5
24. biogospodarka 8,4
25. zarządzanie kulturą i mediami 8,2
26. fotonika 8,1
27. zarządzanie i prawo w biznesie 8
28. orientalistyka 8
29. inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych 7,9
30. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 7,9
31. Finance 7,9
32. chemia budowlana 7,6
33. kryminologia 7,5
34. energetyka i chemia jądrowa 7,5
35. systemy sterowania inteligentnymi budynkami 7,3
36. inżynieria kosmiczna 7,3
37. inżynieria danych 7,2
38. filologia (język angielski stosowany, z hiszpańskim) 7,2
39. finanse, rachunkowość i ubezpieczenia 6,8
40. logistyka międzynarodowa 6,8
41. weterynaria 6,7
42. sztuka i media 6,6
43. filologia (italianistyka) 6,6
44. filologia (koreańska) 6,5
45. matematyka w technice 6,5
46. marketing 6,4
47. logopedia ogólna i kliniczna 6,4
48. genetyka i biologia eksperymentalna 6,3
49. inżynieria mechaniczna i materiałowa 6,2
50. informatyka społeczna 6,2
51. nanotechnologia 6,2
52. filologia (japońska) 6,1
53. neurobiologia 6
54. nowe media i kultura cyfrowa 6
55. inżynieria zarządzania 6
56. filologia angielska 5,9
57. filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach 5,9
58. inżynieria biochemiczna 5,9
59. żywienie człowieka i dietetyka 5,8
60. reżyseria dźwięku 5,8
61. turystyka 5,7
62. Digital design 5,7
63. energetyka odnawialna i zarządzanie energią 5,7
64. inżynieria mechatroniczna 5,6
65. informatyka w biznesie 5,6
66. analityka gospodarcza 5,5
67. chemia medyczna 5,5
68. psychologia 5,4
69. filologia (romańska z językiem angielskim) 5,4
70. geoinformatyka 5,4
71. amerykanistyka 5,3
72. informatyka analityczna 5,3
73. anglistyka 5,2
74. komunikacja i psychologia w biznesie 5,2
75. automatyka i robotyka 5,2
76. lotnictwo i kosmonautyka 5,1
77. Chemistry 5,1
78. inżynieria bezpieczeństwa pracy 5,1
79. sinologia 5
80. iberystyka 5
81. finanse i inwestycje 5
82. bioinformatyka i biologia systemów 5
83. psychokryminalistyka 5
84. papiernictwo i poligrafia 4,9
85. Business management 4,9
86. neofilologia (włoska) 4,9
87. biologia sądowa 4,9
88. zarządzanie zasobami ludzkimi 4,9
89. oceanotechnika 4,9
90. marketing i komunikacja rynkowa 4,8
91. biologia stosowana 4,8
92. energetyka 4,7
93. neofilologia (francuska) 4,7
94. zaawansowane materiały i nanotechnologia 4,6
95. optyka okularowa z elementami optometrii 4,6
96. inżynieria obliczeniowa 4,6
97. filologia bałtycka 4,5
98. rachunkowość 4,5
99. kierunek prawno-ekonomiczny 4,5
100. inżynieria nanostruktur 4,5
101. filologia (lingwistyka stosowana: język włoski z językiem hiszpańskim) 4,4
102. filologia (hiszpańska) 4,4
103. Applied Economic and Social Analysis 4,4
104. prawo własności intelektualnej i nowych mediów 4,4
105. profilaktyka społeczna i resocjalizacja 4,4
106. elektroradiologia 4,4
107. biomateriały inspirowane naturą 4,4
108. indywidualne studia międzyobszarowe 4,3
109. wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej 4,3
110. Tourism management 4,3
111. filologia (arabistyka) 4,3
112. ekologiczne źródła energii 4,3
113. inżynieria chemiczna i procesowa 4,3
114. telekomunikacja 4,3
115. jakość i bezpieczeństwo żywności 4,3
116. informatyka stosowana 4,3
117. inżynieria biomedyczna 4,3
118. mechatronika 4,2
119. geofizyka w geologii 4,2
120. włókiennictwo i przemysł mody 4,2
121. socjologia stosowana i antropologia społeczna 4,2
122. zastosowania fizyki w biologii i medycynie 4,2
123. gospodarka miejska (urban management) 4,1
124. organizowanie rynku pracy 4,1
125. przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami 4,1
126. technologie komputerowe 4,1
127. inżynieria materiałowa 4
128. elektroniczne przetwarzanie informacji 4
129. kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo 4


Kierunki studiów w roku 2017:


1. Inżynieria i analiza danych 54,6
2. zarządzanie inżynierskie 19,4
3. chemia i toksykologia sądowa 18,9
4. kierunek lekarski (uczelnie nadzorowane przez MNiSW) 16,7
5. filologia (filologia norweska) 14,5
6. neofilologia (filologia orientalna - japonistyka) 12
7. inżynieria danych 12
8. inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych 10,5
9. bioinformatyka 10,3
10. korozja 10,2
11. biogospodarka 9,4
12. skandynawistyka 9,3
13. neofilologia (filologia orientalna - sinologia) 9,3
14. neofilologia (filologia szwedzka) 9,2
15. komunikacja wizerunkowa 9,1
16. kryminologia 9,1
17. neofilologia (filologia hiszpańska) 9
18. inżynieria mechaniczno-medyczna 8,9
19. filologia (dalekowschodnia) 8,9
20. orientalistyka 8,7
21. neofilologia (filologia angielska) 8,6
22. filologia (italianistyka) 8,4
23. chemia budowlana 8,3
24. reżyseria 8,3
25. dziennikarstwo i medioznawstwo 8,2
26. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 7,9
27. logistyka i administrowanie w mediach 7,6
28. weterynaria 7,4
29. zarządzanie i prawo w biznesie 7,3
30. filologia (język angielski stosowany, z hiszpańskim) 7,2
31. inżynieria kosmiczna 7,2
32. sinologia 6,9
33. inżynieria mechaniczna i materiałowa 6,8
34. inżynieria biochemiczna 6,8
35. fotonika 6,7
36. filologia (filologia duńska) 6,7
37. dyplomacja 6,7
38. inżynieria bezpieczeństwa pracy 6,6
39. zielone technologie i monitoring 6,5
40. Tourism management 6,5
41. Filologia (filologia koreańska) 6,5
42. finanse, rachunkowość i ubezpieczenia 6,4
43. matematyka w technice 6,3
44. informatyka w biznesie 6,3
45. filologia włoska 6,3
46. logopedia ogólna i kliniczna 6,2
47. systemy sterowania inteligentnymi budynkami 6,1
48. lotnictwo i kosmonautyka 6,1
49. nanotechnologia 6
50. genetyka i biologia eksperymentalna 5,9
51. neofilologia (filologia włoska) 5,9
52. filologia (japonistyka) 5,9
53. geoinformatyka 5,8
54. inżynieria mechatroniczna 5,8
55. marketing 5,8
56. Finance 5,7
57. neurobiologia 5,7
58. włókiennictwo i przemysł mody 5,5
59. nowe media i kultura cyfrowa 5,4
60. zarządzanie instytucjami artystycznymi 5,3
61. inżynieria zarządzania 5,2
62. profilaktyka społeczna i resocjalizacja 5,1
63. automatyka i robotyka 5,1
64. antropozoologia 5,1
65. psychologia 5,1
66. filologia (filologia romańska z językiem angielskim) 5,1
67. Digital Design 5,1
68. zarządzanie dziedzictwem kulturowym 5
69. turystyka 5
70. filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach 5
71. kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska 5
72. biomateriały inspirowane naturą 4,9
73. zarządzanie kulturą i mediami 4,9
74. technologie komputerowe 4,9
75. anglistyka 4,9
76. reżyseria dźwięku 4,8
77. zarządzanie środowiskiem przyrodniczym 4,8
78. papiernictwo i poligrafia 4,8
79. monitoring środowiska przyrodniczego 4,8
80. sztuka i media 4,7
81. realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia 4,7
82. filologia (lingwistyka stosowana: język włoski z językiem hiszpańskim) 4,7
83. biologia stosowana 4,7
84. mechatronika 4,6
85. browarnictwo i słodownictwo 4,6
86. inżynieria chemiczna i procesowa 4,5
87. filologia (filologia hiszpańska) 4,5
88. filologia ugrofińska 4,5
89. ekologiczne źródła energii 4,5
90. amerykanistyka 4,5
91. energetyka i chemia jądrowa 4,5
92. analityka gospodarcza 4,5
93. komunikacja i psychologia w biznesie 4,4
94. elektroradiologia 4,4
95. inżynieria biomedyczna 4,4
96. inżynieria obliczeniowa 4,4
97. energetyka 4,3
98. edytorstwo 4,3
99. filologia (lingwistyka stosowana (język francuski z językiem hiszpańskim) 4,3
100. Undergraduate Programme in International Relations 4,3
101. inżynieria materiałowa 4,2
102. telekomunikacja 4,2
103. jakość i bezpieczeństwo żywności 4,2
104. animacja osób 50+ 4,2
105. filologia (sinologia) 4,1
106. kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo 4,1
107. marketing i komunikacja rynkowa 4,1
108. człowiek w cyberprzestrzeni 4
109. sport 4
110. aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym 4
111. chemia medyczna 4
112. lingwistyka stosowana 4


Kierunki studiów w roku 2016:


1. Inżynieria i analiza danych 54,6
2. zarządzanie inżynierskie 19,4
3. chemia i toksykologia sądowa 18,9
4. kierunek lekarski (uczelnie nadzorowane przez MNiSW) 16,7
5. filologia (filologia norweska) 14,5
6. neofilologia (filologia orientalna - japonistyka) 12
7. inżynieria danych 12
8. inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych 10,5
9. bioinformatyka 10,3
10. korozja 10,2
11. biogospodarka 9,4
12. skandynawistyka 9,3
13. neofilologia (filologia orientalna - sinologia) 9,3
14. neofilologia (filologia szwedzka) 9,2
15. komunikacja wizerunkowa 9,1
16. kryminologia 9,1
17. neofilologia (filologia hiszpańska) 9
18. inżynieria mechaniczno-medyczna 8,9
19. filologia (dalekowschodnia) 8,9
20. orientalistyka 8,7
21. neofilologia (filologia angielska) 8,6
22. filologia (italianistyka) 8,4
23. chemia budowlana 8,3
24. reżyseria 8,3
25. dziennikarstwo i medioznawstwo 8,2
26. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 7,9
27. logistyka i administrowanie w mediach 7,6
28. weterynaria 7,4
29. zarządzanie i prawo w biznesie 7,3
30. filologia (język angielski stosowany, z hiszpańskim) 7,2
31. inżynieria kosmiczna 7,2
32. sinologia 6,9
33. inżynieria mechaniczna i materiałowa 6,8
34. inżynieria biochemiczna 6,8
35. fotonika 6,7
36. filologia (filologia duńska) 6,7
37. dyplomacja 6,7
38. inżynieria bezpieczeństwa pracy 6,6
39. zielone technologie i monitoring 6,5
40. Tourism management 6,5
41. Filologia (filologia koreańska) 6,5
42. finanse, rachunkowość i ubezpieczenia 6,4
43. matematyka w technice 6,3
44. informatyka w biznesie 6,3
45. filologia włoska 6,3
46. logopedia ogólna i kliniczna 6,2
47. systemy sterowania inteligentnymi budynkami 6,1
48. lotnictwo i kosmonautyka 6,1
49. nanotechnologia 6
50. genetyka i biologia eksperymentalna 5,9
51. neofilologia (filologia włoska) 5,9
52. filologia (japonistyka) 5,9
53. geoinformatyka 5,8
54. inżynieria mechatroniczna 5,8
55. marketing 5,8
56. Finance 5,7
57. neurobiologia 5,7
58. włókiennictwo i przemysł mody 5,5
59. nowe media i kultura cyfrowa 5,4
60. zarządzanie instytucjami artystycznymi 5,3
61. inżynieria zarządzania 5,2
62. profilaktyka społeczna i resocjalizacja 5,1
63. automatyka i robotyka 5,1
64. antropozoologia 5,1
65. psychologia 5,1
66. filologia (filologia romańska z językiem angielskim) 5,1
67. Digital Design 5,1
68. zarządzanie dziedzictwem kulturowym 5
69. turystyka 5
70. filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach 5
71. kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska 5
72. biomateriały inspirowane naturą 4,9
73. zarządzanie kulturą i mediami 4,9
74. technologie komputerowe 4,9
75. anglistyka 4,9
76. reżyseria dźwięku 4,8
77. zarządzanie środowiskiem przyrodniczym 4,8
78. papiernictwo i poligrafia 4,8
79. monitoring środowiska przyrodniczego 4,8
80. sztuka i media 4,7
81. realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia 4,7
82. filologia (lingwistyka stosowana: język włoski z językiem hiszpańskim) 4,7
83. biologia stosowana 4,7
84. mechatronika 4,6
85. browarnictwo i słodownictwo 4,6
86. inżynieria chemiczna i procesowa 4,5
87. filologia (filologia hiszpańska) 4,5
88. filologia ugrofińska 4,5
89. ekologiczne źródła energii 4,5
90. amerykanistyka 4,5
91. energetyka i chemia jądrowa 4,5
92. analityka gospodarcza 4,5
93. komunikacja i psychologia w biznesie 4,4
94. elektroradiologia 4,4
95. inżynieria biomedyczna 4,4
96. inżynieria obliczeniowa 4,4
97. energetyka 4,3
98. edytorstwo 4,3
99. filologia (lingwistyka stosowana (język francuski z językiem hiszpańskim) 4,3
100. Undergraduate Programme in International Relations 4,3
101. inżynieria materiałowa 4,2
102. telekomunikacja 4,2
103. jakość i bezpieczeństwo żywności 4,2
104. animacja osób 50+ 4,2
105. filologia (sinologia) 4,1
106. kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo 4,1
107. marketing i komunikacja rynkowa 4,1
108. człowiek w cyberprzestrzeni 4
109. sport 4
110. aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym 4
111. chemia medyczna 4
112. lingwistyka stosowana 4


Najpopularniejsze kierunki studiów wg ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów

https://www.dlamaturzysty.info/s/5127/81339-kierunki-wg-liczby-zgloszen.htm

Najpopularniejsze uczelnie

https://www.dlamaturzysty.info/s/5127/81340-najpopularniejsze-uczelnie.htm
Polityka Prywatności