aplikacja Matura google play app store

Studia na kierunku finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Warszawskim

Kierunek "Finanse i rachunkowość" na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego to propozycja dla absolwentów szkół średnich i kandydatów na studia, którzy chcą zdobyć wiedzę niezbędną do pracy w szeroko pojętej branży finansowej. Studia te, prowadzone w trybie stacjonarnym, trwają sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

Czego można się nauczyć?

Program studiów na kierunku Finanse i rachunkowość obejmuje szeroki zakres tematów związanych z rynkami finansowymi, bankowością, rachunkowością, ubezpieczeniami oraz podatkami. Studenci poznają podstawy i zaawansowane koncepcje, takie jak wycena instrumentów finansowych, analiza ryzyka ubezpieczeniowego, zarządzanie w bankach komercyjnych oraz modelowanie mikroekonomiczne banków. W programie znalazły się również przedmioty dotyczące wyceny przedsiębiorstw, analizy sprawozdań finansowych oraz oceny wpływu podatków na podmioty gospodarcze.

Główne obszary kształcenia

Rynki finansowe: Studenci uczą się wyceny instrumentów finansowych oraz analizowania zależności pomiędzy różnymi rynkami finansowymi. To pozwala im na zrozumienie funkcjonowania giełdy i innych rynków kapitałowych.

Bankowość: Program obejmuje modelowanie polityki pieniężnej, analizę bankowości centralnej oraz strukturę systemu finansowego. Studenci zdobywają wiedzę na temat zarządzania w bankach komercyjnych oraz modelowania mikroekonomicznego banków.

Rachunkowość: Kluczowym elementem kształcenia jest nauka wyceny wartości przedsiębiorstwa, analiza sprawozdań finansowych oraz zrozumienie ryzyka finansowego. Studenci poznają metody konsolidacji sprawozdań finansowych oraz struktury grup kapitałowych.

Ubezpieczenia: Program zawiera analizę ryzyka ubezpieczeniowego oraz ekonomiki towarzystw ubezpieczeniowych. Studenci uczą się kalkulowania składek ubezpieczeniowych i prawidłowego wyceniania ryzyka.

Podatki: Specjalność Finanse publiczne i podatki przygotowuje studentów do roli doradcy podatkowego. Studenci poznają wpływ podatków na podmioty gospodarcze oraz zasady prowadzenia analiz podatkowych.

Wysoki poziom nauczania

Kierunek Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Warszawskim został wyróżniony w rankingu magazynu Perspektywy 2023 jako drugi najlepszy kierunek finansowy w kraju. Program posiada również akredytację "Otwarty na świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej" Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz międzynarodową akredytację ACCA, co potwierdza wysoki poziom nauczania i umożliwia zwolnienie z egzaminów ACCA poprzez zaliczenie akredytowanych przedmiotów.

Specjalność Finanse publiczne i podatki dodatkowo zapewnia zwolnienie z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego, dzięki umowie z Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego. To znaczące ułatwienie dla studentów planujących karierę w doradztwie podatkowym.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku Finanse i rachunkowość mogą liczyć na szerokie możliwości zawodowe. Zdobyta wiedza pozwala na pracę w instytucjach finansowych, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, przedsiębiorstwach, jednostkach administracji publicznej oraz instytucjach edukacyjnych. Przykładowe stanowiska, na które mogą aplikować absolwenci, to:

  • Analityk finansowy
  • Doradca podatkowy
  • Audytor
  • Księgowy
  • Specjalista ds. zarządzania ryzykiem kredytowym
  • Analityk bankowości detalicznej
  • Specjalista ds. AML (Anti-Money-Laundering)

Dzięki umiejętnościom zdobytym podczas studiów, absolwenci są przygotowani do samodzielnego analizowania przemian gospodarczych, formułowania własnych opinii oraz podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wiedza z zakresu rachunkowości pozwala im na profesjonalną ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie ze standardami rachunkowymi.

Dalsze kształcenie

Studia pierwszego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość stanowią solidne podstawy do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia. Absolwenci mogą zdecydować się na dalsze specjalizacje, które pozwolą im pogłębić wiedzę i rozwijać umiejętności niezbędne w wybranej dziedzinie finansów.

Podsumowanie

Kierunek Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Warszawskim to doskonały wybór dla absolwentów szkół średnich i kandydatów na studia, którzy chcą zdobyć wiedzę niezbędną do pracy w szeroko pojętej branży finansowej. Program studiów oferuje kompleksowe przygotowanie w zakresie rynków finansowych, bankowości, rachunkowości, ubezpieczeń i podatków, a także daje możliwość zdobycia międzynarodowych akredytacji i certyfikatów. Dzięki temu absolwenci są dobrze przygotowani do podejmowania wyzwań zawodowych i mają szerokie perspektywy kariery zarówno w kraju, jak i za granicą.


Artykuł na podstawie:

https://www.wne.uw.edu.pl/kandydat/studia-i-oraz-ii-stopnia/oferta-studiow/finanse-i-rachunkowosc-studia-stacjonarne-i-stopnia


opublikowano: 2024-05-24
Pomysły na studia dla maturzystów - ostatnio dodane artykuły
Polityka Prywatności