aplikacja Matura google play app store

Praca po dyplomacji publicznej na UwB: Szanse i możliwości

grupa kierunków: społeczne

Studia na kierunku dyplomacja publiczna na Uniwersytecie w Białymstoku (UwB) to doskonały wybór dla tych, którzy chcą zrozumieć i uczestniczyć w globalnych procesach dyplomatycznych, politycznych oraz kulturalnych. Studia te oferują różnorodne moduły specjalizacyjne i przygotowują do pracy w wielu sektorach, od placówek dyplomatycznych po organizacje pozarządowe.

Dyplomacja publiczna na UwB to trzyletnie studia I stopnia, które łączą w sobie wiedzę teoretyczną z praktycznymi umiejętnościami potrzebnymi w dynamicznie zmieniającym się świecie. Program studiów obejmuje szeroki zakres tematyczny, pozwalający na dogłębne zrozumienie mechanizmów dyplomacji oraz narzędzi wykorzystywanych w komunikacji międzynarodowej.

Moduły specjalizacyjne

Na studiach I stopnia studenci mogą wybierać spośród trzech modułów specjalizacyjnych:

 • Dyplomacja kulturalna w nowych mediach
 • Marketing polityczny i public relations
 • Dyplomacja kreatywna

Każdy z tych modułów oferuje unikalne spojrzenie na różne aspekty dyplomacji i komunikacji międzynarodowej, umożliwiając studentom dostosowanie nauki do ich zainteresowań i planów zawodowych.

Czego nauczysz się podczas studiów?

Studenci zdobywają wiedzę na temat dyplomacji w wymiarze historycznym i współczesnym, w tym dyplomacji publicznej. Uczą się struktur i funkcjonowania organizacji międzynarodowych, prawa dyplomatycznego i konsularnego oraz technik propagandy i dezinformacji. Ważnym elementem programu są także zasady negocjacji dyplomatycznych, kanały i narzędzia prowadzenia kontaktów dyplomatycznych w kulturze, popkulturze, nauce oraz sporcie.

Studia obejmują również praktyczne aspekty dyplomacji, takie jak protokół dyplomatyczny, konwencjonalne i cyfrowe aktywności dyplomatyczne, praca projektowa i zespołowa oraz przygotowanie grantów i pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci kierunku dyplomacja publiczna mogą liczyć na szerokie możliwości zatrudnienia dzięki uzyskanej wiedzy z zakresu historii, kultury, religii, polityki i gospodarki oraz nabytym umiejętnościom analitycznym i kompetencjom społecznym. Znajomość języków obcych dodatkowo zwiększa ich atrakcyjność na rynku pracy.

Wśród potencjalnych pracodawców absolwentów dyplomacji publicznej można wymienić:

 • Placówki dyplomatyczne i konsularne
 • Korporacje międzynarodowe
 • Administrację krajową i samorządową
 • Organizacje pozarządowe
 • Biura i organizacje turystyczne
 • Instytucje kultury
 • Placówki badawcze
 • Think tanki
 • Media
 • Organizacje i instytucje międzynarodowe

Kontynuacja studiów na II stopnia: Dyplomacja publiczna i promocja regionu

Po ukończeniu studiów I stopnia, absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku dyplomacja publiczna i promocja regionu. Studia te oferują specjalizacje takie jak turystyka regionalna, Polska w świecie oraz historia wschodniego pogranicza. Program studiów obejmuje wiedzę na temat kultury i historii Polski oraz specyfiki regionu Podlasia, co przygotowuje absolwentów do promowania tych wartości na arenie międzynarodowej.

Czego nauczysz się podczas studiów II stopnia?

Studenci zdobywają zaawansowaną wiedzę i umiejętności komunikacyjne oraz marketingowe, które są niezbędne do prowadzenia skutecznych działań promocyjnych. Studia przygotowują absolwentów do pracy w instytucjach samorządowych, pozarządowych i państwowych, zwłaszcza tych zajmujących się współpracą ponadregionalną i międzynarodową, promocją oraz organizacją turystyki.

Perspektywy zawodowe

Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom absolwenci studiów II stopnia są cenionymi specjalistami na rynku pracy. Mogą pracować w administracji krajowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, biurach i organizacjach turystycznych, instytucjach kultury, placówkach badawczych, think tankach, mediach oraz organizacjach i instytucjach międzynarodowych.

Dlaczego warto studiować dyplomację publiczną na UwB?

Uniwersytet w Białymstoku oferuje nowoczesny program studiów, który łączy wiedzę teoretyczną z praktycznymi umiejętnościami. Studia na kierunku dyplomacja publiczna przygotowują studentów do pracy w dynamicznie zmieniającym się świecie, gdzie umiejętność nawigowania w skomplikowanych relacjach międzynarodowych jest kluczowa.

Absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia pracy w różnych sektorach, co czyni ich konkurencyjnymi na rynku pracy. Dodatkowo, możliwość wyboru specjalizacji pozwala na dostosowanie programu studiów do indywidualnych zainteresowań i planów zawodowych.

Studia na Uniwersytecie w Białymstoku to inwestycja w przyszłość, która otwiera drzwi do wielu interesujących i prestiżowych zawodów. Jeśli interesujesz się dyplomacją, polityką międzynarodową i komunikacją, studia na kierunku dyplomacja publiczna na UwB są doskonałym wyborem.


Więcej informacji:

UwB, studia I stopnia, Dyplomacja publiczna »

UwB, studia I stopnia, Dyplomacja publiczna i promocja regionu »


Polityka Prywatności