aplikacja Matura google play app store

Jak zostać nauczycielem historii: przykład studiów na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

grupa kierunków: humanistyczne

Studia na kierunku historia na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej (UKEN) w Krakowie to doskonały wybór dla tych, którzy pragną zgłębiać tajniki przeszłości oraz dzielić się swoją wiedzą jako nauczyciele. Aby zostać nauczycielem historii, konieczne jest ukończenie studiów I i II stopnia. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat tego, jak wyglądają studia na tym kierunku na UKEN oraz jakie kompetencje i możliwości zawodowe zyskują absolwenci.

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku historia posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu historii Polski i świata od czasów najdawniejszych do współczesności. Szczególny nacisk kładziony jest na historię lokalną, zwłaszcza w odniesieniu do Krakowa i Małopolski. Studenci zdobywają umiejętność praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy w pracy w pozaszkolnych placówkach oświatowych, instytucjach kultury oraz w samorządzie terytorialnym.

Ważnym elementem kształcenia jest rozwijanie umiejętności prowadzenia badań naukowych oraz upowszechniania ich wyników. Absolwenci potrafią rozwiązywać problemy badawcze zarówno indywidualnie, jak i zespołowo. Znają podstawy genealogii, biografistyki oraz regionalistyki, co umożliwia im pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Ponadto, absolwenci są przygotowani do komunikowania się w mowie i piśmie w języku polskim, a także do tłumaczenia i analizy prostych tekstów w języku łacińskim. Posiadają umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 oraz korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji celów badawczych i zawodowych.

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

Studia drugiego stopnia na kierunku historia pozwalają na pogłębienie wiedzy i umiejętności zdobytych na studiach licencjackich. Absolwenci zdobywają wszechstronną wiedzę z zakresu historii Polski i świata oraz historii lokalnej, którą potrafią efektywnie wykorzystywać w pracy zawodowej.

Studenci uczą się prowadzenia samodzielnych badań w zakresie nauk pomocniczych historii oraz nauk pokrewnych, w szczególności humanistycznych. Poznają zaawansowane metody krytyki, analizy i interpretacji źródeł, a także umiejętności formułowania i rozwiązywania złożonych problemów badawczych.

Absolwenci studiów magisterskich potrafią posługiwać się językiem specjalistycznym historii, zarówno w mowie, jak i w piśmie. Posiadają pogłębioną znajomość współczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz umiejętność tłumaczenia i analizy tekstów łacińskich. Znają język obcy nowożytny na poziomie B2+ i są przygotowani do ciągłego dokształcania się i rozwoju kulturalnego.

Specjalności i ścieżki kariery

UKEN oferuje dwie specjalności na kierunku historia: historia i wiedza o społeczeństwie oraz antropologia historyczna.

Specjalność nauczycielska: historia i wiedza o społeczeństwie

Absolwenci tej specjalności posiadają przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne, co uprawnia ich do nauczania przedmiotów takich jak historia, historia i teraźniejszość oraz wiedza o społeczeństwie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Mogą oni również pracować w placówkach naukowych, instytucjach popularyzujących wiedzę historyczną, muzeach, centrach kultury oraz w instytucjach zajmujących się ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego.

Specjalność: antropologia historyczna

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w domach i centrach kultury, muzeach, skansenach, galeriach sztuki, instytucjach regionalnych oraz w mediach. Mogą również pracować w stowarzyszeniach prowadzących działalność na rzecz rozwoju kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz promujących wiedzę historyczną.

Uzyskiwane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Absolwenci kierunku historia posiadają kwalifikacje do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia, studiach podyplomowych oraz w szkołach doktorskich. Mają również uprawnienia do pełnienia funkcji edukatora w pozaszkolnych instytucjach nauki i kultury oraz do pracy w placówkach naukowych, popularyzujących wiedzę historyczną i zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego.

Dlaczego warto studiować historię na UKEN?

Studia na kierunku historia na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie to doskonały wybór dla osób, które chcą zgłębiać historię Polski i świata oraz dzielić się swoją wiedzą jako nauczyciele. Program studiów jest dostosowany do potrzeb rynku pracy, a absolwenci zdobywają wszechstronne kompetencje i umiejętności, które pozwalają na realizację kariery zawodowej w różnych dziedzinach związanych z historią i kulturą.

Kierunek historia na UKEN to nie tylko solidne wykształcenie, ale także możliwość rozwoju osobistego i zawodowego w jednym z najpiękniejszych miast Polski – Krakowie. Jeśli pasjonujesz się historią i chcesz przekazywać swoją wiedzę innym, studia na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej to doskonały wybór.


Więcej informacji na stronach:

Historia, studia I stopnia, UKEN »

Historia, studia II stopnia, UKEN »


Polityka Prywatności