aplikacja Matura google play app store

Jak zostać ekspertem w zarządzaniu informacją: Infobrokerstwo i nowoczesna biurowość na Uniwersytecie w Siedlcach

Uniwersytet w Siedlcach oferuje licencjackie studia I stopnia na kierunku Infobrokerstwo i nowoczesna biurowość, adresowane do absolwentów szkół średnich. Program tych studiów ma na celu przygotowanie specjalistów w zakresie zarządzania informacją oraz obsługi biur w warunkach szybko rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Infobrokerstwo to dziedzina obejmująca zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty związane z autoryzacją, pozyskiwaniem, przetwarzaniem oraz udostępnianiem informacji. W warunkach dynamicznego rozwoju technologii teleinformatycznych, rola brokera informacji staje się coraz bardziej istotna. Absolwent tego kierunku zyskuje umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania informacją w różnych sektorach.

Nowoczesna biurowość z kolei koncentruje się na technikach obsługi organizacji biurokratycznych, nadzorze nad produkcją, obiegiem i przetwarzaniem dokumentów. Absolwent uzyskuje kompetencje potrzebne do pracy w różnorodnych biurach oraz jako zarządca dokumentacji, co jest kluczowe w administracji publicznej i sektorze prywatnym.

Opis kierunku

Infobrokerstwo i nowoczesna biurowość to trzyletnie studia licencjackie o profilu praktycznym. Program studiów obejmuje zagadnienia związane z autoryzacją, pozyskiwaniem, przetwarzaniem oraz udostępnianiem informacji, a także obsługą organizacji biurokratycznych. Studenci poznają techniki zarządzania informacją, obsługi biur oraz nadzoru nad dokumentacją.

Po zakończeniu pierwszego semestru, studenci mogą wybierać spośród dwóch modułów fakultatywnych, które pozwalają na zdobycie zaawansowanej wiedzy i umiejętności w wybranych obszarach:

  • Moduł 1 obejmuje przedmioty dotyczące specyfiki zarządzania informacją i jej nośnikami.
  • Moduł 2 koncentruje się na obsłudze biur różnego typu.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku Infobrokerstwo i nowoczesna biurowość mogą znaleźć zatrudnienie w wielu różnych sektorach. Mogą pracować jako:

  • Brokerzy informacji i researcherzy w mediach tradycyjnych i online,
  • Pracownicy biur wszelakiego typu,
  • Zarządcy dokumentacji (records managerowie),
  • Specjaliści w zakresie systemów kancelaryjnych i koordynatorzy czynności kancelaryjnych,
  • Dokumentaliści w administracji rządowej i samorządowej oraz w organizacjach drugiego i trzeciego sektora,
  • Opiekunowie bieżących repozytoriów zapisów informacji,
  • Administratorzy stron, serwisów i profilów serwisów internetowych,
  • Osoby prowadzące działalność usługową w zakresie poszukiwania, przetwarzania i udostępniania informacji.

Podsumowanie

Studia na kierunku Infobrokerstwo i nowoczesna biurowość na Uniwersytecie w Siedlcach oferują szeroki zakres wiedzy i umiejętności praktycznych, które są niezbędne w dzisiejszym świecie informacji i technologii. Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu i naciskowi na praktyczne umiejętności, absolwenci tego kierunku są dobrze przygotowani do podjęcia pracy w różnych sektorach, od administracji publicznej po prywatne przedsiębiorstwa. Dodatkowo, program studiów umożliwia dalszy rozwój akademicki, przygotowując do podjęcia studiów II stopnia.

źródło: strona Uniwersytetu w Siedlcach »


Polityka Prywatności