aplikacja Matura google play app store

Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA w Vistuli

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie to doskonała okazja dla przyszłych specjalistów, którzy chcą zdobyć uznanie i prestiż w dziedzinie finansów. Dzięki akredytacji ACCA program studiów spełnia najwyższe światowe standardy, co gwarantuje solidne przygotowanie do kariery zawodowej.

O studiach

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Vistuli zostały stworzone z myślą o osobach przedsiębiorczych, zainteresowanych ekonomią, finansami i rachunkowością. Program jest dostosowany do potrzeb rynku pracy, co sprawia, że absolwenci są poszukiwanymi specjalistami. Zarówno tryb stacjonarny (w tygodniu), jak i niestacjonarny (w weekendy) umożliwia elastyczne podejście do nauki, dostosowane do indywidualnych potrzeb studentów. Studia trwają łącznie 7 semestrów i są prowadzone w języku polskim oraz angielskim.

Program kierunku Finanse i rachunkowość

Program kierunku Finanse i rachunkowość w Vistuli został opracowany z uwzględnieniem światowych standardów, co potwierdza prestiżowa akredytacja ACCA. Wybierając specjalność ACCA, studenci zyskują możliwość uzyskania tytułu specjalisty międzynarodowej klasy z zakresu corporate financial management. Dodatkowo, akredytacja programu przez CIMA umożliwia zdobycie kompetencji uznawanych na całym świecie oraz skorzystanie ze zwolnień z egzaminów CIMA.

Wiodący program na rynku

Kierunek Finanse i rachunkowość w Vistuli zajął 3. miejsce w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023 wśród uczelni niepublicznych w Polsce. Program studiów jest konsultowany z pracodawcami sektora prywatnego i publicznego, co gwarantuje, że absolwenci posiadają aktualną i praktyczną wiedzę. Dbałość o wysoki poziom kształcenia potwierdza także pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA

Studenci mają możliwość wyboru jednej z pięciu specjalności:

  1. Przedsiębiorczość
  2. Bankowość i usługi finansowe
  3. Rachunkowość i finanse ACCA
  4. Rachunkowość i finanse
  5. Analityk rynku finansowego

Każda specjalność umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w konkretnych obszarach sektora finansowego, co pozwala na lepsze dopasowanie do wymagań rynku pracy.

Praktyczna wiedza i globalne możliwości

Program realizowany przez Vistulę kładzie duży nacisk na praktyczną wiedzę. Studenci uczą się od uznanych wykładowców akademickich oraz praktyków z branży. Dzięki temu mogą zdobyć umiejętności niezbędne do pracy w firmach konsultingowych, instytucjach finansowych, bankach oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Międzynarodowe środowisko uczelni oraz możliwość nauki w języku angielskim dodatkowo podnosi wartość absolwentów na rynku pracy.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA mają szerokie możliwości zatrudnienia w różnych sektorach. Mogą pracować jako dyrektorzy finansowi, główni księgowi, analitycy finansowi, doradcy podatkowi, doradcy inwestycyjni oraz w wielu innych zawodach związanych z finansami i rachunkowością. Specjalności takie jak Przedsiębiorczość, Bankowość i usługi finansowe czy Analityk rynku finansowego umożliwiają zdobycie specyficznych kompetencji, które są wysoko cenione przez pracodawców.

Studia online i gry strategiczne

Vistula oferuje także możliwość studiowania online, co jest nowoczesną formą kształcenia dostosowaną do potrzeb współczesnych studentów. Jednym z rozwiązań wspierających proces dydaktyczny są gry strategiczne, takie jak gra REVAS, która pozwala zarządzać wirtualną firmą, oraz gra Score Hunter, która uczy zarządzania finansami i ochrony danych osobowych.

Akredytacja CIMA

Dzięki akredytacji programu przez CIMA, studenci zdobywają kompetencje uznawane na całym świecie za najbardziej poszukiwane w obszarze rachunkowości zarządczej. Mogą także skorzystać ze zwolnień z niektórych egzaminów CIMA, co przyspiesza uzyskanie tytułu Chartered Global Management Accountant (CGMA).

Podsumowanie

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA w Akademii Finansów i Biznesu Vistula to doskonały wybór dla przyszłych specjalistów, którzy chcą zdobyć praktyczną wiedzę i prestiżowe kwalifikacje. Program dostosowany do potrzeb rynku pracy, współpraca z pracodawcami oraz możliwość nauki w międzynarodowym środowisku sprawiają, że absolwenci są dobrze przygotowani do kariery zawodowej w Polsce i za granicą.

Tryb: stacjonarne (w tygodniu), niestacjonarne (w weekendy)

Poziom: I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy: polski, angielski

Lokalizacja: Warszawa

Liczba specjalności: 5

Cena od: 6300 zł / rok


Artykuł na podstawie strony Vistuli:

https://vistula.edu.pl/kierunki-studiow/finanse-i-rachunkowosc


Polityka Prywatności