aplikacja Matura google play app store

Historia sztuki, matura 2020 - poziom rozszerzony - pytania i odpowiedzi

DATA: 19 czerwca 2020 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 14:00
CZAS PRACY: 180 minut
LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 60
Formuła od 2015 "nowa matura"

dostępne także:
w formie testu
• w aplikacji Matura - testy i zadania


Lista zadań

Odpowiedzi do tej matury możesz sprawdzić również rozwiązując test w dostępnej już aplikacji Matura - testy i zadania, w której jest także, np. odmierzanie czasu, dodawanie do powtórek, zapamiętywanie postępu i wyników czy notatnik :)

aplikacja_nazwa_h110.png google_play_h56.png app_store_h56.png

Dziękujemy developerom z firmy Geeknauts, którzy stworzyli tę aplikację

Zadanie 1. (0–4)
Poniżej zamieszczono plany dwóch słynnych budowli sakralnych.
pwz: 81%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 1.1.
Do każdego planu budowli (A., B.) dopasuj po jednym zdjęciu wybranym spośród 1.–4., przedstawiającym jego bryłę.
Budowla A.
zdjęcie:
Budowla B.
zdjęcie:
2.jpg 3.jpg 4.jpg 
pwz: 24%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 1.2.
Podaj nazwy miejscowości, w których znajdują się budowle A. i B. przedstawione we wstępie do zadania 1. Określ styl, który reprezentuje każda z nich.

Budowla A.
Miejscowość: .........................
Styl: .........................

Budowla B.
Miejscowość: .........................
Styl: .........................
pwz: 31%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 2. (0–1)
Rozpoznaj detale architektoniczne przedstawione na poniższych fotografiach i napisz ich nazwy pod zdjęciami.
A. .........................
B. .........................
pwz: 27%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 3. (0–1)
Pod reprodukcjami obrazów podaj imiona wskazanych postaci.
.........................
.........................
Zadanie 4. (0–4)
Przyjrzyj się poniższej reprodukcji.
pwz: 28%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 4.1.
Podaj autora oraz wiek, w którym powstało dzieło.
Autor: .........................
Wiek: .........................
pwz: 17%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 4.2.
Podaj nazwę budowli oraz nazwę miasta, w którym znajduje się dzieło.
.........................
pwz: 57%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 4.3.
Podaj trzy cechy dotyczące kompozycji dzieła.
.........................
.........................
.........................
pwz: 15%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 5. (0–2)
Przyjrzyj się poniższym reprodukcjom i podaj:
a) autora dzieła;
b) nazwę dzieła;
c) wiek powstania dzieła.
a) .........................
b) .........................
c) .........................
a) .........................
b) .........................
c) .........................
pwz: 40%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 6. (0–2)
Podaj nazwę kierunku, jaki reprezentuje dzieło, i wskaż dwie cechy dzieła charakterystyczne dla tego kierunku.
Kierunek: .........................
Cechy dzieła: .........................
Zadanie 7. (0–3)
Przyjrzyj się reprodukcji przedstawionej poniżej.
pwz: 71%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 7.1.
Podaj technikę wykonania dzieła.
.........................
pwz: 55%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 7.2.
Wymień dwie cechy charakterystyczne dla tej techniki.
.........................
.........................
pwz: 35%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 7.3.
Wybierz i zaznacz nazwisko artysty, który się w tej technice specjalizował.
Zadanie 8. (0–3)
Przyjrzyj się poniższej fotografii.
Oryginalny tekst informacji zamieszczonej na reprodukcji oraz jego tłumaczenie na język polski:

Chair (chãr), n. (OF. chaiere (F. chaire), < L. cathedra: see cathedra] A seat with a back, and often arms, usually for one person; a seat of office or authority, or the office itself; the person ocuupying the seat or office, esp. the chairman of a meeting; a sedan- chair; a chaisef; a metal block or clutch to suport and secure a rail in a railroad.

Krzesło – siedzenie z oparciem i często z podłokietnikami, zwykle dla jednej osoby; siedziba urzędu lub organizacji, lub sam urząd; osoba zajmująca stanowisko bądź piastująca pozycję, szczególnie przewodniczący spotkania; lektyka; szezlong; metalowy blok lub zacisk wspierający i zabezpieczający szyny w linii kolejowej.
pwz: 11%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 8.1.
Podaj autora dzieła oraz nazwę kierunku w sztuce, który reprezentuje przedstawiona praca.
Autor: .........................
Kierunek: .........................
pwz: 24%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 8.2.
Uzasadnij dwoma argumentami, że przedstawiona praca jest charakterystyczna dla tego kierunku.
.........................
.........................
Zadanie 9. (0–8)
Przyjrzyj się poniższej reprodukcji.
pwz: 16%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 9.1.
Podaj autora i nazwę zwyczajową dzieła.
Autor: .........................
Nazwa dzieła: .........................
pwz: 57%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 9.2.
Podaj trzy cechy kompozycji dzieła.
.........................
.........................
.........................
pwz: 70%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 9.3.
Podaj trzy cechy dotyczące kolorystyki dzieła.
.........................
.........................
pwz: 66%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 9.4.
Podaj trzy cechy dotyczące sposobu ukazania światła na obrazie.
.........................
.........................
pwz: 48%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 9.5.
Podaj imiona trzech postaci – poza Chrystusem – namalowanych na obrazie.
.........................
.........................
.........................
pwz: 54%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 10. (0–6)
Dokonaj analizy porównawczej dzieł rzeźbiarskich:
10b.jpg 
a) podaj po trzy cechy formalne każdej rzeźby;

rzeźba A:
.........................
.........................
.........................

rzeźba B:
.........................
.........................
.........................
b) określ styl lub kierunek, który reprezentuje każda z rzeźb.
rzeźba A:
.........................
rzeźba B:
.........................
Zadanie 11. (0–2)
Przeczytaj fragmentem listu jednego z XIX-wiecznych artystów.

Malowałem w ciągu trzech nocy, śpiąc w ciągu dnia. [...] Za pomocą czerwieni i zieleni starałem się wyrazić straszliwe namiętności ludzkie. Sala jest krwawoczerwona i żółta, przygłuszona, bilard zielony pośrodku, cztery lampy cytrynowożółte o promieniowaniu pomarańczowym i zielonym. Wszędzie tu panuje walka i antyteza najrozmaitszych zieleni i czerwieni, w postaciach małych śpiących włóczęgów, w sali pustej i smutnej; dalej – antyteza fioletu i błękitu. Krwawa czerwień i żółta zieleń bilardu, na przykład, kontrastują z drobną delikatną zielenią na kontuarze, na którym stoi różowy bukiet. Białe ubranie gospodarza, czuwającego w kącie tego rozżarzonego pieca staje się na przemian cytrynowożółte, bladozielone i płomieniste. [...] Nie jest to zatem kolor prawdziwy w sensie koloru lokalnego, ale kolor sugestywny, pełen jakiejś emocji, żarliwego temperamentu. [...] W moim obrazie Nocna kawiarnia usiłowałem wyrazić, że ta kawiarnia jest miejscem, w którym człowiek może [...] oszaleć [...].


Na podstawie: Wiesław Juszczak, [...], Warszawa 1985.
pwz: 28%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 11.1.
Podaj nazwę kierunku w sztuce, o którym jest mowa w zamieszczonym fragmencie tekstu.
.........................
pwz: 81%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 11.2.
Odnosząc się do powyższego tekstu oraz do własnej wiedzy, wyjaśnij, jaką rolę odgrywał kolor w twórczości tego artysty.
.........................
.........................
Zadanie 12. (0–4)
Przyjrzyj się poniższym fotografiom przedstawiającym ten sam budynek.
12_2.jpg 
pwz: 9%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 12.1.
Podaj autora i nazwę własną budowli.
Autor: .........................
Nazwa: .........................
pwz: 12%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 12.2.
Podaj nazwę stylu, który reprezentuje budowla.
.........................
pwz: 26%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 12.3.
Podaj trzy cechy budowli charakterystyczne dla stylu, który reprezentuje.
.........................
.........................
.........................
pwz: 40%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 13. (0–20)
Wybierz jeden temat i napisz wypracowanie.

Temat 1. Linearyzm i malarskość to dwa podstawowe środki wyrazu artystycznego. Na trzech wybranych przykładach dzieł sztuki przełomu XIX i XX wieku opisz, jak artyści korzystali z tych środków i jakie uzyskiwali efekty.

Temat 2. Scharakteryzuj architekturę klasycystyczną w Polsce. W swojej pracy odwołaj się do twórczości trzech różnych architektów.


.........................
.........................
.........................

Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Wyszukaj kierunki studiów i uczelnie, w których brany jest pod uwagę tylko 1 przedmiot zdawany na maturze na poziomie podstawowym (często uczelnie dają do wyboru kilka przedmiotów a wybieramy z nich jeden):

Przykłady:

kierunki studiów po maturze z WOS


Poniżej podajemy wybrane linki do kierunki studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki tylko z dwóch przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym
(często uczelnie dają wyboru więcej przedmiotów a wybieramy z nich dwa):

Przykłady:

kierunki po maturze z polskiego i matematyki
kierunki po maturze z polskiego i angielskiego
kierunki po maturze z polskiego i historii
kierunki po maturze z polskiego i wiedzy o społeczeństwie

kierunki po maturze z matematyki i angielskiego
kierunki po maturze z matematyki i fizyki
kierunki po maturze z matematyki i chemii
kierunki po maturze z matematyki i informatyki

kierunki po maturze z biologii i chemii
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego
kierunki po maturze z chemii i angielskiego
kierunki po maturze z biologii i geografii
kierunki po maturze z chemii i geografii
Polityka Prywatności