Artykuły dla maturzystów

KONKURS „OLIMPIJCZYCY” DLA KANDYDATÓW

Tag: UMK
Dział: dla maturzysty

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wraz z Fundacją Aleksandra Jabłońskiego organizują kolejną edycję ogólnopolskiego konkursu "Olimpijczycy". Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 13 lipca 2018 r. (o godz. 23:59).

Konkurs adresowany jest do uczniów klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych, którzy są laureatami bądź finalistami olimpiad lub wojewódzkich konkursów przedmiotowych z obszaru nauk ścisłych, przyrodniczych lub technicznych oraz zamierzają rozpocząć studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunkach z oferty Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu, a w szczególności na fizyce lub fizyce technicznej, ale nie później niż w roku uzyskania świadectwa maturalnego.

Nagrodę stanowią stypendia naukowe w wysokości 2000 zł, 1700 zł, 1400 zł brutto miesięcznie wypłacane przez okres pierwszego roku studiów (10 miesięcy) na WFAiIS UMK.

Sponsorami stypendiów są: Apator S.A., Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. oraz Fundacja Aleksandra Jabłońskiego przy UMK.

By wziąć udział w konkursie należy do 13 lipca 2018 r. przesłać na adres: kontakt@fizyka.umk.plzgłoszenia wraz z życiorysem uczestnika konkursu, kopią świadectwa maturalnego, opisem dotychczasowych osiągnięć (z wyszczególnieniem osiągnięć w olimpiadach i konkursach przedmiotowych z obszaru nauk przyrodniczych, ścisłych i technicznych), zainteresowań kandydata oraz planów naukowych, dokumentami poświadczającymi osiągnięcia w konkursach przedmiotowych lub olimpiadach (np. kserokopia dyplomu, oświadczenie organizatorów, itp.).

Ogłoszenie listy tegorocznych laureatów konkursu "Olimpijczycy" odbędzie się 24 lipca 2018.

Regulamin Konkursu "Olimpijczycy" 2018

Karta zgłoszenia do Konkursu "Olimpijczycy" 2018


data ostatniej modyfikacji: 2018-06-13 11:33:37
Komentarze

Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Wyszukaj kierunki studiów i uczelnie, w których brany jest pod uwagę tylko 1 przedmiot zdawany na maturze na poziomie podstawowym (często uczelnie dają do wyboru kilka przedmiotów a wybieramy z nich jeden):

Przykłady:

kierunki studiów po maturze z WOS


Poniżej podajemy wybrane linki do kierunki studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki tylko z dwóch przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym
(często uczelnie dają wyboru więcej przedmiotów a wybieramy z nich dwa):

Przykłady:

kierunki po maturze z polskiego i matematyki
kierunki po maturze z polskiego i angielskiego
kierunki po maturze z polskiego i historii
kierunki po maturze z polskiego i wiedzy o społeczeństwie

kierunki po maturze z matematyki i angielskiego
kierunki po maturze z matematyki i fizyki
kierunki po maturze z matematyki i chemii
kierunki po maturze z matematyki i informatyki

kierunki po maturze z biologii i chemii
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego
kierunki po maturze z chemii i angielskiego
kierunki po maturze z biologii i geografii
kierunki po maturze z chemii i geografii

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
agh_pl_220_300.jpg
przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 03
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności