Artykuły dla maturzystów

KONKURS „OLIMPIJCZYCY” DLA KANDYDATÓW

Tag: UMK
Dział: dla maturzysty

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wraz z Fundacją Aleksandra Jabłońskiego organizują kolejną edycję ogólnopolskiego konkursu "Olimpijczycy". Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 13 lipca 2018 r. (o godz. 23:59).

Konkurs adresowany jest do uczniów klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych, którzy są laureatami bądź finalistami olimpiad lub wojewódzkich konkursów przedmiotowych z obszaru nauk ścisłych, przyrodniczych lub technicznych oraz zamierzają rozpocząć studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunkach z oferty Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu, a w szczególności na fizyce lub fizyce technicznej, ale nie później niż w roku uzyskania świadectwa maturalnego.

Nagrodę stanowią stypendia naukowe w wysokości 2000 zł, 1700 zł, 1400 zł brutto miesięcznie wypłacane przez okres pierwszego roku studiów (10 miesięcy) na WFAiIS UMK.

Sponsorami stypendiów są: Apator S.A., Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. oraz Fundacja Aleksandra Jabłońskiego przy UMK.

By wziąć udział w konkursie należy do 13 lipca 2018 r. przesłać na adres: kontakt@fizyka.umk.plzgłoszenia wraz z życiorysem uczestnika konkursu, kopią świadectwa maturalnego, opisem dotychczasowych osiągnięć (z wyszczególnieniem osiągnięć w olimpiadach i konkursach przedmiotowych z obszaru nauk przyrodniczych, ścisłych i technicznych), zainteresowań kandydata oraz planów naukowych, dokumentami poświadczającymi osiągnięcia w konkursach przedmiotowych lub olimpiadach (np. kserokopia dyplomu, oświadczenie organizatorów, itp.).

Ogłoszenie listy tegorocznych laureatów konkursu "Olimpijczycy" odbędzie się 24 lipca 2018.

Regulamin Konkursu "Olimpijczycy" 2018

Karta zgłoszenia do Konkursu "Olimpijczycy" 2018


data ostatniej modyfikacji: 2018-06-13 11:33:37
Komentarze

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
Ignatianum_220_uzupelniajacy_2019.jpg
uwm_220_pl.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Gala absolwenta 2016 - 07
Polityka Prywatności