aplikacja Matura google play app store

Psychologia na Uczelni Nauk Społecznych: Kierunek pełen możliwości

Studia psychologiczne to fascynująca podróż w głąb ludzkiej psychiki, umożliwiająca zrozumienie mechanizmów, które kierują naszymi myślami, emocjami i zachowaniami. Uczelnia Nauk Społecznych (UNS) w ramach swoich programów edukacyjnych oferuje jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia, które trwają pięć lat, czyli dziesięć semestrów. Kierunek ten zapewnia kompleksowe przygotowanie do zawodu psychologa, oferując zarówno teoretyczne, jak i praktyczne umiejętności niezbędne do pracy w różnorodnych środowiskach.

Program studiów: Psychologia w praktyce

Studia na kierunku Psychologia w UNS obejmują szeroki zakres zagadnień, od podstawowych teorii psychologicznych po zaawansowane techniki terapeutyczne. Program skoncentrowany jest na:

 • Zgłębianiu wpływu emocji i motywacji na ludzkie działania
 • Analizie rozwoju osobowości i temperamentu
 • Badaniu różnic indywidualnych i relacji międzyludzkich
 • Rozwijaniu umiejętności osobistych oraz kompetencji psychologicznych w odniesieniu do psychiki dzieci i dorosłych

Studenci uczą się również, jak udzielać profesjonalnego wsparcia psychologicznego w odniesieniu do wybranej specjalności, co przygotowuje ich do pracy w różnorodnych środowiskach zawodowych.

Specjalności: Kierunki rozwoju

Kierunek Psychologia w UNS oferuje dwie specjalności, które pozwalają studentom skupić się na obszarach ich największego zainteresowania:

Psychologia wspomagania rozwoju człowieka w cyklu życia

Ta specjalność koncentruje się na psychologicznym wsparciu rozwoju człowieka na różnych etapach jego życia. Studenci zdobywają wiedzę na temat psychologicznych aspektów rozwoju od dzieciństwa po starość, co pozwala im na pracę w ośrodkach edukacyjnych, fundacjach, organizacjach pozarządowych i innych instytucjach wspierających rozwój osobisty.

Psychologia kliniczna z psychoterapią

Specjalność ta przygotowuje studentów do pracy z osobami doświadczającymi trudności psychicznych. Program obejmuje zagadnienia związane z diagnozą i terapią różnych zaburzeń psychicznych, co umożliwia absolwentom pracę w placówkach medycznych, ośrodkach rehabilitacyjnych, poradniach psychologicznych oraz prowadzenie własnej praktyki terapeutycznej.

Możliwości zawodowe: Gdzie można pracować po studiach?

Absolwenci kierunku Psychologia na UNS są przygotowani do podjęcia pracy w szerokim zakresie miejsc i ról. W zależności od wybranej specjalności, posiadają kwalifikacje do pracy w:

 • Instytucjach oświatowych i edukacyjnych
 • Ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych
 • Fundacjach i stowarzyszeniach
 • Organizacjach pozarządowych realizujących programy psychoedukacyjne
 • Placówkach pomocowych i poradniach rodzinnych
 • Gabinetach rozwoju osobistego
 • Instytucjach wspierających osoby starsze
 • Ośrodkach terapii uzależnień i psychoterapii
 • Ośrodkach zdrowia i interwencyjnych
 • Firmach świadczących usługi psychoedukacyjne i prorozwojowe
 • Organizacjach zajmujących się profilaktyką zdrowotną i społeczną w zakresie zdrowia psychicznego
 • Własnej działalności w obszarze pomocy psychologicznej

Tryby studiowania: Elastyczne możliwości nauki

UNS oferuje elastyczne formy studiowania, dostosowane do potrzeb różnych studentów. Studia na kierunku Psychologia mogą być realizowane zarówno stacjonarnie, jak i hybrydowo:

Studia stacjonarne

Zajęcia są realizowane podczas 20 dni zjazdowych w semestrze, zazwyczaj w wybrane soboty i niedziele. Jest to idealna opcja dla tych, którzy preferują regularne spotkania na żywo i bezpośredni kontakt z wykładowcami.

Studia niestacjonarne

Dla osób, które potrzebują większej elastyczności, UNS oferuje studia niestacjonarne. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w formule maksymalnie 10 dni zjazdowych w semestrze, w tym 4 weekendowe zjazdy dydaktyczne w Uczelni lub Filii oraz jeden zjazd zaliczeniowy. Taki tryb umożliwia łączenie nauki z pracą zawodową lub innymi obowiązkami.

Zakończenie: Przyszłość z dyplomem magistra psychologii

Studia psychologiczne na Uczelni Nauk Społecznych to nie tylko zdobycie dyplomu magistra, ale również kompleksowe przygotowanie do dynamicznej i satysfakcjonującej kariery zawodowej. Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu i szerokiemu zakresowi specjalności, absolwenci UNS są doskonale przygotowani do pracy w różnych sektorach, oferując profesjonalne wsparcie psychologiczne i przyczyniając się do poprawy jakości życia swoich klientów.

Psychologia to dziedzina, która nieustannie się rozwija, a zapotrzebowanie na wykwalifikowanych psychologów rośnie. Wybierając kierunek Psychologia na Uczelni Nauk Społecznych, inwestujesz w przyszłość pełną możliwości zawodowych i osobistego rozwoju.

Artykuł na podstawie strony uczelni:

https://uns.lodz.pl/dla-kandydata/studia-jednolite-magisterskie/kierunki/psychologia/


opublikowano: 2024-06-27
Pomysły na studia dla maturzystów - ostatnio dodane artykuły
Polityka Prywatności