aplikacja Matura google play app store

Dietetyka na WSIiZ: kierunek do zdrowego odżywiania

Dietetyka to dziedzina nauki, która zyskuje coraz większe znaczenie w społeczeństwie świadomym wpływu diety na zdrowie i samopoczucie. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie (WSIiZ) oferuje studia licencjackie na kierunku Dietetyka, które przygotowują przyszłych specjalistów do pracy w różnych sektorach związanych z żywieniem. Program studiów obejmuje zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę, umożliwiając absolwentom podejmowanie pracy w placówkach zdrowotnych, zakładach żywienia zbiorowego oraz organizacjach sportowych.

Program studiów

Studenci kierunku Dietetyka na WSIiZ zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnego doradztwa dietetycznego. Program nauczania obejmuje kluczowe obszary, takie jak:

 • Diagnostyka dietetyczna: Studenci uczą się prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego, co pozwala na dokładne ocenienie stanu odżywienia pacjenta.
 • Dobór diety: Nauka dostosowywania diety do stanu zdrowia diagnozowanej osoby jest fundamentalnym elementem programu.
 • Ocena stanu odżywienia: Studenci wykorzystują wskaźniki antropometryczne i ogólnolekarskie do oceny stanu odżywienia swoich klientów.
 • Aktywność fizyczna: Program obejmuje także dobór odpowiedniej aktywności fizycznej do zastosowanego planu żywieniowego, co wspomaga osiągnięcie optymalnych wyników zdrowotnych.
 • Interakcje leków z pożywieniem: Wiedza o ryzyku interakcji leków z innymi lekami, pożywieniem, witaminami, składnikami mineralnymi, suplementami diety oraz używkami jest kluczowa dla bezpieczeństwa pacjentów.
 • Dietoprofilaktyka i dietoterapia: Studenci uczą się wdrażania procedur z zakresu dietoprofilaktyki i dietoterapii wybranych chorób żywieniowo zależnych.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku Dietetyka na WSIiZ mogą liczyć na szerokie możliwości zatrudnienia w różnych sektorach. Mogą podjąć pracę w:

 • Zakładach opieki zdrowotnej: Publiczne i niepubliczne placówki zdrowotne są naturalnym miejscem pracy dla dietetyków.
 • Zakładach żywienia zbiorowego: W miejscach takich jak szpitale, szkoły czy firmy cateringowe, dietetycy odgrywają kluczową rolę w planowaniu zdrowych posiłków.
 • Organizacjach konsumenckich: W tych miejscach dietetycy pomagają w edukacji i doradztwie żywieniowym.
 • Placówkach sportowych: Sportowcy i osoby aktywne fizycznie często korzystają z porad dietetyków, aby osiągnąć lepsze wyniki sportowe i zdrowotne.

Struktura studiów

Studia licencjackie na kierunku Dietetyka trwają trzy lata (sześć semestrów) i są dostępne w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Zajęcia stacjonarne odbywają się od poniedziałku do piątku, podczas gdy zajęcia niestacjonarne są organizowane w piątki, soboty i niedziele. Część wykładów jest prowadzona z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość, co pozwala na elastyczność i dostosowanie nauki do indywidualnych potrzeb studentów.

Ścieżki kształcenia

WSIiZ oferuje dwie specjalizacje w ramach kierunku Dietetyka:

 • Dietetyka kliniczna: Skupia się na wykorzystaniu wiedzy dietetycznej w kontekście klinicznym, w tym w szpitalach i przychodniach.
 • Dietetyka stosowana: Koncentruje się na praktycznych aspektach dietetyki, takich jak żywienie w placówkach zbiorowego żywienia czy doradztwo dietetyczne.

Tytuł zawodowy

Po ukończeniu studiów licencjackich na kierunku Dietetyka, absolwenci uzyskują tytuł licencjata, co otwiera im drzwi do kariery w różnych sektorach związanych z żywieniem.

Podsumowanie

Studia na kierunku Dietetyka w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie oferują kompleksowe przygotowanie do zawodu dietetyka. Dzięki szerokiemu programowi nauczania, który łączy teoretyczną wiedzę z praktycznymi umiejętnościami, absolwenci są gotowi do podjęcia pracy w różnych sektorach związanych z żywieniem. Możliwość wyboru specjalizacji oraz elastyczność w organizacji zajęć sprawiają, że studia te są atrakcyjną opcją dla absolwentów szkół średnich zainteresowanych dietetyką i zdrowym stylem życia.


Artykuł na podstawie strony:

https://wsiiz.pl/oferta-edukacyjna/studia-licencjackie/dietetykaopublikowano: 2024-05-23
Pomysły na studia dla maturzystów - ostatnio dodane artykuły
Polityka Prywatności