aplikacja Matura google play app store

Ekologiczne Perspektywy: Ochrona Środowiska w WSEiZ w Warszawie

Studia na kierunku Ochrona Środowiska w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania (WSEiZ) w Warszawie oferują interdyscyplinarne wykształcenie łączące wiedzę przyrodniczą z kompetencjami inżynierskimi. Jest to kierunek przyszłości, który przygotowuje absolwentów do podejmowania wyzwań związanych z ochroną naszej planety.
Przy okazji info. Uczelnia od października 2024 roku będzie funkcjonować jako Akademia Techniczno-Artystyczna Nauk Stosowanych w Warszawie (ATA).

Kierunek Przyszłości

Wydatki na ochronę środowiska w Polsce stale rosną. W 2019 roku wyniosły ponad 64 miliardy złotych. Wyzwania stojące przed ekologią w Polsce i Unii Europejskiej sprawiają, że przyszłość należy do specjalistów w dziedzinie ochrony środowiska. Absolwenci tego kierunku będą realizować kluczowe zadania takie jak:

 • Ograniczenie energochłonności,
 • Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • Racjonalizacja zużycia surowców,
 • Usprawnienie gospodarowania odpadami,
 • Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń atmosfery,
 • Poprawa jakości wód i udoskonalenie procesów oczyszczania ścieków.

Kariera Zawodowa

Ochrona środowiska jest jednym z najważniejszych wyzwań w gospodarce światowej XXI wieku. Specjaliści z tej dziedziny mogą liczyć na liczne ścieżki zawodowe. Absolwenci kierunku Ochrona Środowiska będą mogli szybko odnaleźć się na rynku pracy i realizować projekty mające realny wpływ na środowisko naturalne.

Jakościowe Kształcenie

Ochrona Środowiska to kierunek łączący wiedzę przyrodniczą z kompetencjami inżynierskimi. Studenci otrzymują kompleksową wiedzę na temat zagrożeń środowiska wynikających z działalności człowieka oraz sposobów naprawy środowiska przyrodniczego. Uczą się także stosowania w praktyce różnorodnych technologii ochrony środowiska.

Unikatowy Kierunek Studiów

WSEiZ jest jedną z dwóch niepublicznych uczelni na Mazowszu, która oferuje kierunek Ochrona Środowiska. Ekologia jest niezwykle ważnym aspektem funkcjonowania uczelni.

Możliwość Kontynuacji Nauki

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwenci mogą pogłębiać swoją wiedzę z zakresu ochrony środowiska na studiach II stopnia.

Zakres Studiów

60% zajęć na kierunku Ochrona Środowiska stanowią ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, projektowe i terenowe. Zajęcia odbywają się w specjalistycznych laboratoriach: biologicznym, botanicznym, mikrobiologicznym, chemicznym, biochemicznym, fizycznym, zoologicznym, toksykologicznym, mechaniki płynów, statyki i wytrzymałości materiałów, oczyszczania ścieków oraz informatyki.

Specjalności

Studenci mają do wyboru dwie specjalności:

 • Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa
 • Efektywność energetyczna

Zależnie od realizowanej specjalności, studenci zyskują poszerzone kompetencje pozwalające na realizację zadań zawodowych w zakresie:

 • Utylizacji, unieszkodliwiania przyrodniczego i technicznego użytkowania odpadów,
 • Gospodarki wodno-ściekowej oraz oddziaływania obiektów gospodarki odpadowej i wodnej na środowisko,
 • Uwarunkowań technicznych, lokalizacyjnych, środowiskowych, ekonomicznych i prawnych działalności w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • Udziału w opracowywaniu programów zrównoważonego rozwoju regionów, powiatów i gmin,
 • Wdrażania w przedsiębiorstwach normatywnych systemów zarządzania środowiskowego,
 • Czynnej ochrony biosfery, udziału w inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej, opracowywania ekspertyz przyrodniczych oraz raportów oddziaływania na środowisko.

Umiejętności Absolwentów

Absolwenci będą posiadać umiejętności:

 • Sprawnego posługiwania się piśmiennictwem fachowym oraz aktami prawnymi z zakresu ochrony środowiska,
 • Skutecznej pracy grupowej i kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania własne oraz zlecone.

Perspektywy Zatrudnienia

Specjaliści z zakresu ochrony środowiska są szczególnie poszukiwani w dziedzinach:

 • Pozyskiwania i wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • Planowania i koordynacji gospodarki wodno-ściekowej,
 • Wdrażania systemów nowoczesnej gospodarki odpadowej,
 • Doskonalenia procesów logistycznych w zakresie ochrony środowiska i wykorzystania jego zasobów,
 • Opracowywania ekspertyz przyrodniczych, raportów oddziaływania na środowisko oraz programów zrównoważonego rozwoju regionów, powiatów i gmin.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w wyspecjalizowanych firmach i instytucjach zajmujących się wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, gospodarką wodno-ściekową i odpadową oraz czynną ochroną środowiska. Pracę mogą znaleźć także w przedsiębiorstwach produkcyjnych, biurach studialno-projektowych, jednostkach samorządu terytorialnego oraz administracji regionalnej i centralnej.

Podsumowanie

Studia na kierunku Ochrona Środowiska w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie to doskonały wybór dla osób zainteresowanych ekologią i ochroną środowiska. Kierunek ten oferuje interdyscyplinarne wykształcenie, które łączy wiedzę przyrodniczą z kompetencjami inżynierskimi, przygotowując absolwentów do podjęcia pracy w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie. Absolwenci mogą liczyć na szerokie możliwości zatrudnienia oraz realny wpływ na ochronę środowiska naturalnego.


Więcej informacji na stronie WSEiZ:

https://wseiz.pl/uczelnia/wydzial-inzynierii-i-zarzadzania/ochrona-srodowiska-i-stopnia


Polityka Prywatności