aplikacja Matura google play app store

Filologia słowiańska translatoryczna z naciskiem na ruch graniczny i administrację celną - unikalny kierunek w PANS

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie (PANS) oferuje wyjątkowy program studiów I stopnia licencjackich na kierunku Filologia słowiańska translatoryczna – język rosyjski z językiem ukraińskim, specjalizacja: Ruch graniczny i administracja celna. Te trzyletnie studia, dostępne w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, są skierowane do absolwentów szkół średnich zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności w zakresie języków słowiańskich oraz pracy w obszarze obsługi granicy.

Filologia słowiańska translatoryczna

Wiedza i umiejętności

Studenci kierunku Filologia słowiańska translatoryczna zyskują gruntowną znajomość języka rosyjskiego i ukraińskiego. Niezależnie od poziomu zaawansowania, nauka obejmuje zarówno podstawy, jak i zaawansowane techniki językowe, przygotowując do zawodu tłumacza. Program studiów obejmuje również praktyczne zastosowanie języka w pracy zawodowej związanej z obsługą ruchu granicznego oraz wiedzę z zakresu handlu międzynarodowego, procedur celnych, prawa celnego i administracji celnej. Studenci uczą się prowadzenia korespondencji służbowej w obu językach oraz zapoznają się z dokumentacją celną i terminologią używaną w obsłudze ruchu granicznego.

Dodatkowo, wiedza kulturowa i realioznawcza dotycząca Rosji i Ukrainy jest integralną częścią programu, co umożliwia lepsze zrozumienie kontekstu, w którym będą pracować absolwenci. Program studiów kładzie duży nacisk na zajęcia praktyczne, realizowane w nowoczesnym laboratorium fonetyczno-translatorycznym.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci kierunku Filologia słowiańska translatoryczna mogą ubiegać się o wpis na listę agentów celnych, co otwiera przed nimi możliwości zatrudnienia w instytucjach obsługujących ruch graniczny, takich jak Straż Graniczna, Urząd Celno-Skarbowy, agencje celne i międzynarodowe firmy spedycyjne. Ponadto, znajdą zatrudnienie w biurach tłumaczeń, firmach turystycznych oraz przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Europy Wschodniej.

Dlaczego warto studiować na PANS w Chełmie?

Uniwersytet w Chełmie oferuje unikalne korzyści dla studentów kierunku Filologia słowiańska translatoryczna. Położenie przygraniczne regionu sprawia, że znajomość języka ukraińskiego i rosyjskiego jest niezwykle przydatna, a instytucje związane z obsługą granicy są jednymi z największych pracodawców w regionie.

Kierunek ten oferuje również przygotowanie do pracy jako tłumacz przysięgły, dzięki zajęciom prowadzonym przez doświadczonych tłumaczy. Studenci mają także możliwość zdobycia wiedzy praktycznej związanej z pracą w agencjach celnych, spedycyjnych i służbach granicznych. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich w Polsce i za granicą.

Specjalizacja: Ruch graniczny i administracja celna

Specjalizacja ta daje studentom dogłębną wiedzę na temat systemu świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną, zagrożeń dla e-usług oraz oceny ryzyka ich wystąpienia. Obejmuje także zapewnienie ciągłości działania systemów informacyjnych, zasady planowania, organizowania i prowadzenia audytów bezpieczeństwa teleinformatycznego w podmiotach administracji publicznej oraz w sektorze prywatnym. Studenci zdobywają umiejętności związane z zarządzaniem bezpieczeństwem informacyjnym oraz przeciwdziałaniem zagrożeniom w cyberprzestrzeni.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów, absolwenci mogą pracować w:

  • Straży Granicznej
  • Służbie Celno-Skarbowej
  • Agencjach celnych
  • Firmach spedycyjnych
  • Obsłudze ruchu turystycznego
  • Biurach tłumaczeń w różnych instytucjach i urzędach

Kierunek ten przygotowuje również do podjęcia studiów magisterskich, co umożliwia dalszy rozwój akademicki i zawodowy.

Wnioski

Znajomość języka ukraińskiego i rosyjskiego oraz umiejętności z zakresu administracji celnej i obsługi ruchu granicznego są nie tylko atrakcyjne na rynku pracy, ale również otwierają przed absolwentami szerokie możliwości zatrudnienia. Dzięki nowoczesnym laboratoriom, praktycznemu podejściu do nauki i wsparciu doświadczonych wykładowców, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie stanowi doskonały wybór dla przyszłych specjalistów w dziedzinie filologii słowiańskiej i administracji celnej.


Artykuł na podstawie strony PANS:

https://panschelm.edu.pl/kandydat/studia-i-stopnia/kierunki/instytut-neofilologii/filologia/


Polityka Prywatności