aplikacja Matura google play app store

Automatyka i Robotyka na AGH

Automatyka i robotyka to dziedziny przyszłości, które fascynują zarówno naukowców, jak i fanów technologii. Studia na kierunku Automatyka i Robotyka na Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) w Krakowie są doskonałą opcją dla kandydatów na studia I stopnia inżynierskie, którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do tworzenia nowoczesnych systemów sterowania i robotów.

Opis kierunku

Celem studiów na kierunku Automatyka i Robotyka jest zapewnienie studentom praktycznych umiejętności inżynierskich niezbędnych w pracy zawodowej. Program studiów obejmuje szeroki zakres zagadnień, takich jak matematyka, fizyka, teoria sterowania, elektrotechnika, robotyka oraz informatyka. Dzięki temu absolwenci są doskonale przygotowani do rozwiązywania współczesnych problemów technologicznych w dziedzinie automatyki i robotyki.

Wiedza i umiejętności absolwentów

Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka na AGH zdobywają wszechstronną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, które pozwalają na efektywne wykorzystanie najnowszych technik i technologii. W programie studiów uwzględnione są takie przedmioty jak:

  • Matematyka i fizyka,
  • Badania operacyjne i teoria systemów,
  • Teoria sterowania i technika regulacji automatycznej,
  • Elementy, urządzenia i systemy automatyki stosowane w praktyce przemysłowej,
  • Projektowanie, konstrukcja i eksploatacja systemów sterowania ciągłego, logicznego i sekwencyjnego,
  • Elektrotechnika i podstawy napędów elektrycznych,
  • Robotyka, w tym elementy kinematyki i dynamiki robotów oraz zasady ich konstrukcji i programowania,
  • Architektura i programowanie systemów informatycznych, w tym systemów mikroprocesorowych, rekonfigurowalnych, systemów PLC i systemów wizyjnych,
  • Elementy i systemy elektroniczne analogowe i cyfrowe,
  • Informatyka, w tym konstrukcja i analiza algorytmów, metody programowania, użytkowanie systemów operacyjnych, systemy bazodanowe oraz podstawy działania systemów czasu rzeczywistego i komputerowych systemów interaktywnych.

Okiem kandydata

Studia na kierunku Automatyka i Robotyka na AGH są idealne dla osób, które od dziecka fascynowały się robotami, takimi jak te z filmów Transformers czy Wall-E. Program studiów jest skonstruowany w taki sposób, aby studenci mogli nie tylko zdobyć teoretyczną wiedzę, ale również praktyczne umiejętności potrzebne do budowania i programowania robotów oraz automatyzowania procesów przemysłowych.

Perspektywy zawodowe

Możliwości zatrudnienia absolwentów kierunku Automatyka i Robotyka są bardzo szerokie. Absolwenci mogą znaleźć pracę w firmach związanych bezpośrednio z automatyzacją i robotyzacją produkcji, ale także w firmach informatycznych, elektronicznych oraz badawczo-rozwojowych. Dzięki szerokiemu zakresowi wiedzy i umiejętności, jakie zdobywają podczas studiów, absolwenci są cenieni na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Kontynuacja nauki

Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka na AGH mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia, gdzie mogą wybierać spośród czterech specjalizacji: Komputerowe Systemy Sterowania, Informatyka w Sterowaniu i Zarządzaniu, Inteligentne Systemy Sterowania oraz Cyber-Physical Systems (po angielsku). Dalszy rozwój naukowy możliwy jest również w ramach studiów III stopnia (szkoły doktorskiej).

Podsumowanie

Studia na kierunku Automatyka i Robotyka na AGH to doskonały wybór dla osób zainteresowanych nowoczesnymi technologiami i robotyką. Program studiów zapewnia solidne podstawy teoretyczne oraz praktyczne umiejętności, które są niezbędne na rynku pracy. Absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia wyzwań zawodowych w różnych branżach technologicznych, a także mają możliwość dalszego rozwoju naukowego.

Artykuł na podstawie strony AGH:

https://rekrutacja.agh.edu.pl/kierunki-studiow/automatyka-i-robotyka/


Polityka Prywatności