Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Artykuły dla maturzystów

Konkurs o indeks - ciekawa propozycja WSE

Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera oferuje unikatowe zniżki, dzięki którym można studiować bez konieczności pokrywania kosztów czesnego już od pierwszego semestru studiów. W tym roku przygotowaliśmy 15 ideksów na 15-lecie istnienia WSE.

Co zrobić aby zostać laureatem konkursu?

1. I etap konkursu. W terminie do 06.04.2018 r. przyślij zgłoszenie zawierające

Dokumenty te możesz dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty (nie przyjmujemy zgłoszeń mailowych). Wymagania dotyczące prac konkursowych:

 • Lingwistyka dla biznesu
 • esej pt. "Języki - droga do kariery na świecie"
 • wymagania techniczne:
  • tekst od 2 do 4 stron
  • czcionka Times New Roman 12
  • interlinia 1,5
  • format .doc lub .pdf
  • pracę należy dostarczyć wydrukowaną.
 • Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe
  • esej pt. "Skandynawia - najlepsze miejsce do życia?"
  • wymagania techniczne:
   • tekst od 2 do 4 stron
   • czcionka Times New Roman 12
   • interlinia 1,5
   • format .doc lub .pdf
   • pracę należy dostarczyć wydrukowaną.
 • Grafika reklamowa i multimedia
  • praca graficzna: plakat promujący studia licencjackie na WSE na kierunku Grafika reklamowa i multimedia
  • wymagania techniczne:
   • format A3
   • praca wykonana w jednym z programów graficznych (np. Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, CorelDraw, GIMP)
   • pracę należy dostarczyć wydrukowaną lub na pendrive
 • Psychologia
  • esej pt. "W jakich obszarach współczesnego świata pracują psychologowie i dlaczego ich kompetencje są niezbędne?"
  • wymagania techniczne:
   • objętość od 2 do 4 stron A4
   • czcionka Times New Roman 12
   • interlinia 1,5
   • format .doc lub .pdf
   • pracę należy dostarczyć wydrukowaną.
2. Czekaj na wyniki I etapu - podamy je do wiadomości 20.04.2018 r.Każdy z uczestników zostanie powiadomiony o wynikach drogą mailową.

3. II etap konkursu...będzie obejmował rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy odbędą się na przełomie kwietnia i maja; szczegółowe terminy zostaną rozesłane do uczestników Konkursu o Indeks drogą mailową. Uczestnicy tej edycji Konkursu, którzy zgromadzą największą liczbą punktów otrzymają trzyletnie stypendia. Stypendia zostaną przyznane maksymalnie 15 osobom (ilość przyznanych stypendiów zależy od poziomu złożonych prac i poszczególnych etapów kokursu)

4. Ciesz się zdobytymi zniżkami i śmiało rozpoczynaj studia w WSE w Krakowie.

Warto pamiętać

 • Konkurs dotyczy stacjonarnych studiów na kierunkach: Linwgistyka dla biznesu, Grafika reklamowa i multimedia, Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe, Psychologia (prowadzonych w języku polskim).
 • W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział absolwenci szkoły ponadgimnazjalnej, którzy w roku przeprowadzania konkursu nie ukończyli jeszcze lub kończą 21 rok życia.
 • Zniżki przyznawane są warunkowo, ich przedłużenie jest możliwe pod warunkiem uzyskania odpowiedniej średniej oraz punktów za aktywność (szczegółowe informację zawiera regulamin konkursu dostępny w Dziale Rekrutacji WSE).
 • Otrzymanie zniżki nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia i pokrywa tylko koszty czesnego.

data ostatniej modyfikacji: 2018-02-20 10:49:22
Komentarze

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura wydział Wzornictwa, autor: Rafał Zieliński
Polityka Prywatności