aplikacja Matura google play app store

Wybrane wzory i stałe do matury z biologii, chemii i fizyki

Spis treści

Zasady azotowe
Wybrane kwasy organiczne
Kod genetyczny
Potencjał wody w komórce roślinnej
Równanie Hardy’ego-Weinberga
Wybrane aminokwasy białkowe
Rozpuszczalność soli i wodorotlenków w wodzie w temperaturze 25 °C
Stałe dysocjacji wybranych kwasów w roztworach wodnych w temperaturze 25 °C
Stałe dysocjacji wybranych zasad w roztworach wodnych w temperaturze 25 °C
Szereg elektrochemiczny wybranych metali
Układ okresowy pierwiastków
Kinematyka
Dynamika
Siła ciężkości, siła sprężystości i siła tarcia
Drgania i fale
Optyka
Termodynamika
Pole magnetyczne
Fizyka współczesna
Elektrostatyka
Prąd elektryczny
Logarytmy
Równania kwadratowe
Przedrostki
Stałe i jednostki fizyczne i chemiczne
Wybrane zagadnienia z trygonometrii


Zasady azotoweWybrane kwasy organiczne

02_wybrane_kwasy_organiczne.gif

Kod genetyczny

03_kod_genetyczny.gif

Potencjał wody w komórce roślinnej

ΨW = ΨS + ΨP
ΨW – potencjał wody
ΨS – potencjał osmotyczny
ΨP – potencjał ciśnienia

Równanie Hardy’ego-Weinberga

Równanie Hardy’ego-Weinberga
p + q = 1
(p + q)2 = p2 + 2pq + q2 = 1

gdzie:
p – częstość allelu dominującego w populacji,
q – częstość allelu recesywnego w populacji.

Wybrane aminokwasy białkowe

wybrane_aminokwasy_bialkowe.gif

Spis treści »

Rozpuszczalność soli i wodorotlenków w wodzie w temperaturze 25 °C

R – substancja rozpuszczalna;
T – substancja trudno rozpuszczalna (strąca się ze stęż. roztworów);
N – substancja nierozpuszczalna;
— oznacza, że dana substancja albo rozkłada się w wodzie, albo nie została otrzymanaŹródło: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2004.

Stałe dysocjacji wybranych kwasów w roztworach wodnych w temperaturze 25 °C


Źródło: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010. J. Sawicka, A. Janich-Kilian, W. Cejner-Mania, G. Urbańczyk, Tablice chemiczne, Gdańsk 2001.

* jeśli w tabeli nie zaznaczono inaczej

Stałe dysocjacji wybranych zasad w roztworach wodnych w temperaturze 25 °C


Źródło: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010. J. Sawicka, A. Janich-Kilian, W. Cejner-Mania, G. Urbańczyk, Tablice chemiczne, Gdańsk 2001.

Szereg elektrochemiczny wybranych metali

Źródło: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010. J. Sawicka, A. Janich-Kilian, W. Cejner-Mania, G. Urbańczyk, Tablice chemiczne, Gdańsk 2001.

Spis treści »


Układ okresowy pierwiastkówKinematykaDynamikaSiła ciężkości, siła sprężystości i siła tarcia


Spis treści »


Drgania i faleOptykaTermodynamikaPole magnetyczne


Spis treści »


Fizyka współczesnaElektrostatykaPrąd elektrycznyLogarytmy

Logarytmem log a c dodatniej liczby c przy podstawie a (a>0 i a≠1) nazywamy wykładnik b potęgi, do której należy podnieść podstawę a, aby otrzymać liczbę c:

logac = b wtedy i tylko wtedy, gdy ab = c
log x oraz lg x oznacza log10 x

Dla x>0, y>0 i a>0 i a≠1 prawdziwa jest równość:
loga ( x ⋅ y ) = loga x + loga y


Wartości logarytmów dziesiętnych:


Spis treści »


Równania kwadratowe

Równanie kwadratowe ax 2 + bx + c = 0, gdzie a≠0, ma rozwiązania rzeczywiste wtedy i tylko wtedy,
gdy ∆ = b2 – 4ac ≥ 0.

Rozwiązania te wyrażają się wzorami:


PrzedrostkiStałe i jednostki fizyczne i chemiczneWybrane zagadnienia z trygonometrii

Wartości sinus i cosinus:


Zależności:

Wartości sinus, cosinus i tangens dla wybranych kątów:
Spis treści »
Polityka Prywatności