5 sekund na dowcip studencki

Rozmawiają studenci V roku Akademii Muzycznej na temat pracy dyplomowej: - Ty słuchaj może weź przepisz ostatnie dzieło naszego mistrza profesora od końca... Po kilku dniach przy piwie: - Przepisałeś? - Tak. Wyszła piąta symfonia Beethovena...

Warszawski Uniwersytet Medyczny rekrutuje na kierunek Ocena Technologii Medycznych (DUO-OTM) – jedyne tego typu studia w Polsce!

Studia Ocena Technologii Medycznych
Dział: Studia

Studia Ocena Technologii Medycznych (DUO-OTM) są bezpłatnymi, elitarnymi studiami magisterskimi o charakterze teoretycznym i praktycznym. Skierowane są m. in. do absolwentów kierunków: zdrowie publiczne, prawo, ekonomia, statystyka, farmacja, lub innych studiów medycznych. W Polsce są dostępne jedynie na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM.

Ocena technologii medycznych (Health Technology Assessment, HTA) polega na ewaluacji cech i efektów technologii medycznych, bazującej na przeglądzie systematycznym, odnoszącej się zarówno do ich efektów bezpośrednich i zamierzonych, jak i pośrednich bądź niezamierzonych. Celem OTM jest dostarczanie informacji do podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących wykorzystania i finansowania technologii medycznych. HTA jest prowadzona przez grupy interdyscyplinarne, przy użyciu określonych narzędzi analitycznych bazujących na zróżnicowanym zestawie metod analitycznych.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia DUO-OTM powinni posiadać zdolność analitycznego myślenia i podstawową umiejętnością posługiwania się narzędziami statystycznymi osiągniętymi w dotychczasowym toku kształcenia. Powinni posługiwać się podstawowymi pojęciami stosowanymi w publikacjach opisujących wyniki badań klinicznych, np. na podstawie informacji ze strony internetowej Europejskiej Akademii Pacjentów www.eupati.eu/pl/. Dobrze widziana jest także znajomość zasad działania systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Studia II-go stopnia stacjonarne na kierunku DUO-OTM prowadzone są na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (UE) za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Informacje praktyczne:

Rejestracja - Internetowy System Rekrutacyjny WUM https://rekrutacja.wum.edu.pl

Harmonogram rekrutacji dostępny jest na stronie
https://rekrutacja-info.wum.edu.pl/sites/rekrutacja-info.wum.edu.pl/files/harmonogram_stacj_ii_duo_otm_19.pdf

Strona www https://duo-otm.wum.edu.pl/
Fb https://www.facebook.com/studiamagisterskie/

Dodatkowe informacje:
Beata Skibińska
Kierownik Operacyjny Projektu DUO-OTM
Warszawski Uniwersytet Medyczny
tel. (0-22) 116 92 18 lub (0-22) 57 20 855
e-mail: beata.skibinska@wum.edu.pl


autor tekstu:
Anna Szymańska-Pyl, Biuro Informacji i Promocji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


data ostatniej modyfikacji: 2019-05-15 13:57:17
Komentarze
Polityka Prywatności