Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Artykuły dla maturzystów

Fundacja Elab chce pomóc w spełnieniu marzenia o studiach na najlepszych uczelniach w Wielkiej Brytanii

Dział: dla maturzysty

Aplikację o stypendium należy złożyć do 30 stycznia 2019.
Całkowita wysokość stypendium wynosi 9 000 GBP rocznie przez 3 lub 4 lata nauki w zależności od kierunku na jaki aplikuje student i długości trwania danego kierunku.

Kryteria doboru: 
1. Należy udowodnić potrzebę finansową – stypendium jest przeznaczone dla osób, które bez wsparcia finansowego nie byłyby w stanie podjąć nauki za granicą. 
2. Wykazać żywe zainteresowanie wybranym kierunkiem studiów. 
3. Zadeklarować napisanie przynajmniej 3 rozszerzonych matur (i spodziewać się wyników nie niższych niż 80% z każdej rozszerzonej matury).

Aplikacja składa się z: 
  • Poprawnie wypełnionego formularza aplikacyjnego 
  • Listu motywacyjnego w języku angielskim, w którym należy opisać  motywację do studiowania na uczelni oraz kierunku które wybrałeś oraz napiszesz dlaczego studia nie byłyby możliwe bez stypendium. Do listu motywacyjnego dołącz listę uczelni na które planujesz aplikować/ zaaplikowałeś wraz z kierunkami studiów jakie wybrałeś (lista nie liczy się do limitu słów) 
  • CV 
  • Skanów certyfikatów, dyplomów, wyróżnień zdobytych w trakcie edukacji 

Komplet informacji o tym, jak aplikować znajduje się na stronie: http://sprawdz.elab.edu.pl/stypendium 

data ostatniej modyfikacji: 2018-11-06 15:20:38
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif

Przegląd uczelni w Polsce
UG_przeglad_uczelni_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Gala absolwenta 2016 - 02
miniatura WSB w Poznaniu
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - 5
Polityka Prywatności