aplikacja Matura google play app store

Biotechnologia na Uniwersytecie Gdańskim

Biotechnologia to interdyscyplinarna dziedzina nauki, która łączy elementy biologii, chemii oraz inżynierii biochemicznej. Na Uniwersytecie Gdańskim (UG) studia te oferowane są na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Studia pierwszego stopnia na kierunku biotechnologia to atrakcyjna propozycja dla absolwentów szkół średnich, którzy chcą zdobyć wykształcenie w tej nowoczesnej i dynamicznie rozwijającej się dziedzinie.

Atuty kierunku

Biotechnologia na Uniwersytecie Gdańskim to gwarancja wysokiej jakości kształcenia. GUMed posiada najwyższą z możliwych kategorię naukową A+ i jest uznawany za najlepszy wydział kształcący na kierunku biotechnologia w Polsce. Kierunek ten zdobył certyfikat Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kategorii "Doskonały kierunek - doskonałość w kształceniu" na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Studia na tym kierunku to również nowoczesne laboratoria dydaktyczne oraz nacisk na umiejętności praktyczne. Zajęcia praktyczne odbywają się w małych grupach, co umożliwia indywidualny kontakt z wykładowcami. Studenci mają możliwość angażowania się w badania naukowe pracowników Wydziału już od trzeciego semestru studiów.

Międzynarodowy charakter badań naukowych

Jednym z wyróżników biotechnologii na Uniwersytecie Gdańskim jest jej międzynarodowy charakter. Uczelnia kładzie nacisk na nauczanie w języku angielskim, oferując możliwość realizowania części zajęć w tym języku, a także zagraniczne praktyki w ramach programu Erasmus+. Co więcej, corocznie organizowane są Letnie Szkoły Biotechnologii, które są okazją do wymiany doświadczeń z wykładowcami i studentami z całego świata.

Kształcenie

Program studiów na kierunku biotechnologia jest oparty na modułach tematycznych i tzw. Wielkich Ideach, które wykraczają poza tradycyjne nauczanie. Skupia się on na zrozumieniu i powiązaniu faktów w logiczną całość, łącząc teorię z praktyką. Nauczanie obejmuje takie obszary jak biotechnologia molekularna i medyczna, genetyka i inżynieria genetyczna, biotechnologia roślin i drobnoustrojów, modelowanie molekularne oraz bioinformatykę. Ponadto, studenci zdobywają wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, prawa własności intelektualnej, komercjalizacji wyników badań naukowych i przedsiębiorczości.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku biotechnologia na UG i GUMed mają szerokie możliwości zatrudnienia. Posiadają wiedzę i umiejętności praktyczne, które przygotowują ich do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz pracy w różnych sektorach. Mogą pracować w:

  • sektorze nauki jako pracownicy badawczy czy wykładowcy na polskich i zagranicznych uczelniach,
  • instytutach technologicznych czy innowacyjnych technologii,
  • sektorze rozwoju produktów biotechnologicznych,
  • przemyśle i biznesie biotechnologicznym,
  • placówkach farmaceutycznych i diagnostycznych,
  • ośrodkach medycznych jako specjaliści produktów leczniczych terapii zaawansowanych,
  • podmiotach rozwijających technologie kosmetyczne.

Podsumowanie

Studia na kierunku biotechnologia na Uniwersytecie Gdańskim to gwarancja wysokiej jakości kształcenia i szerokich perspektyw zawodowych. Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu, nowoczesnym laboratoriom i międzynarodowemu charakterowi, absolwenci tego kierunku są dobrze przygotowani do pracy w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie biotechnologii. Jeśli chcesz zdobyć nowoczesne wykształcenie i mieć realny wpływ na rozwój technologii, biotechnologia na UG jest idealnym wyborem.

Artykuł na podstawie strony UG:

https://old.ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20242025/biotechnologia-stacjonarne-i_stopnia


Polityka Prywatności