aplikacja Matura google play app store

Wydawca środków strzałowych

Tag: wydawca
wybrane grupy: zawody ogólne

Zajmuje się wydawaniem środków strzałowych i sprzętu strzałowego ze składu materiałów wybuchowych; odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa przy przyjmowaniu i wydawaniu materiałów wybuchowych; ewidencjonuje przyjęcia i wydawanie środków i sprzętu zgodnie z przyjętymi zasadami postępowania w tym zakresie.

Główne zadania:
  • odbieranie i transportowanie środków strzałowych z wytwórni do składów materiałów wybuchowych;
  • sprawowanie nadzoru nad przechowywanymi środkami strzałowymi w składzie materiałów wybuchowych;
  • wydawanie środków strzałowych i sprzętu strzałowego ze składu materiałów wybuchowych osobom upoważnionym do wykonywania robót strzałowych na podstawie zapotrzebowania wystawionego przez kierownika prac strzałowych;
  • napełnianie puszek strzałowych materiałem wybuchowym oraz ładownic i spłonników środkami inicjującymi;
  • prowadzenie ścisłej ewidencji przychodu i rozchodu środków strzałowych;
  • prowadzenie Książki Obrotu Środkami Strzałowymi.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności