aplikacja Matura google play app store

Tokarz w drewnie

Tag: tokarz
wybrane grupy: zawody ogólne

Tokarz w drewnie toczy elementy z drewna przy użyciu tokarek do drewna i obtaczarek.
Tokarz w drewnie jest zawodem o charakterze produkcyjnym i/lub usługowym. Celem pracy tokarza w drewnie jest wykonywanie elementów toczonych z zachowaniem zasad technologicznych i norm jakościowych. Do zadań tokarza w drewnie należy dobór materiału do toczenia oraz obsługa maszyn i narzędzi do pracy, wykonanie elementów konstrukcji. Ocenia jakości gotowego wyrobu, posługuje się dokumentacją technologiczną i rysunkową dotyczącą toczenia, kontroluje eksploatacje i konserwuje maszyny. Elementy toczone w drewnie występują w takich wyrobach, jak: tralki i poręcze schodowe, nogi, szczebliny i łączyny w stołach i krzesłach, nóżki i uchwyty w meblach różnego rodzaju, elementy zabawek, narzędzi czy architektury ogrodowej oraz w galanterii drzewnej.

Główne zadania:
  • posługiwanie się dokumentacją technologiczną i rysunkiem technicznym;
  • ocenianie jakościowe i ilościowe materiału do toczenia;
  • wykonywanie obróbki wstępnej materiału do toczenia;
  • dobieranie narzędzi i oprzyrządowania do toczenia;
  • obsługiwanie/nadzorowanie maszyn do toczenia;
  • ocenianie jakości toczenia;
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej toczenia;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska.


Zawód tokarza w drewnie można uzyskać drogą kształcenia rzemieślniczego. Pracodawcy chętnie zatrudniają na stanowisku tokarza w drewnie osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym w zawodach z branży drzewnej (stolarz lub pokrewne). Można również ukończyć kurs kwalifikacyjny w zakresie kwalifikacji przewidzianej dla zawodu stolarza. Możliwe jest również szkolenie praktyczne (przyuczenie) na stanowisku pracy i uzyskanie doświadczenia w trakcie pracy. Tokarz w drewnie powinien brać udział w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie, przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe, przez producentów maszyn lub w wyspecjalizowanych ośrodkach szkoleniowych. Kandydat na tokarza w drewnie powinien w stopniu podstawowym czytać ze zrozumieniem teksty i rysunki techniczne.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności