aplikacja Matura google play app store

Tłumacz

Dokonuje tłumaczeń ustnych lub pisemnych, kładąc szczególny nacisk na merytoryczno-techniczne treści tłumaczonych tekstów lub materiałów. Wykonuje przekłady tekstów pisemnych z różnych dziedzin na potrzeby wydawnictw, instytucji naukowych, organizacji społecznych, zakładów produkcyjnych, urzędów państwowych, teatrów, radia i telewizji, osób prywatnych, z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń technicznych. Dokonuje tłumaczeń prawnych dokumentów urzędowych na potrzeby organów państwowych (np. sądy, policja, urzędy, itp.), na rzecz osób prywatnych (np. umów, metryk, dyplomów, itp.) oraz firm (np. uczestniczy w negocjacjach handlowych, itp.).

Główne zadania:
  • tłumaczenie ustne (konsekutywne) wypowiedzi mówcy, np. podczas spotkań międzynarodowych, politycznych, handlowych, szkoleń, konferencji prasowych, prezentacji;
  • tłumaczenie ustne (tzw. „szeptane”), w bezpośrednim kontakcie z odbiorcą bez wykorzystania urządzeń technicznych, np. wykonywane podczas spotkań biznesowych z udziałem mniejszej liczby uczestników;
  • tłumaczenia ustne (symultaniczne, tzw. kabinowe) ze słuchu, wykonywane podczas konferencji, kongresów, seminariów z wykorzystaniem nowoczesnych systemów łączności i specjalistycznego sprzętu;
  • tłumaczenia pisemne tekstów reprezentujących poszczególne gatunki literatury pięknej, naukowej lub technicznej, artykułów, referatów naukowych, instrukcji, protokołów, dokumentacji technicznej, itp.;
  • opracowywanie tłumaczonego tekstu pod względem stylistycznym, językowym i formalnym, z zachowaniem zgodności z oryginałem jego walorów artystycznych lub naukowych;
  • omawianie przekładu z kontrahentem, redaktorem czy innym odbiorcą;
  • wykonywanie tłumaczeń tekstów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianie obcojęzycznych odpisów takich dokumentów (na zlecenie sąd, urzędów, policji) oraz poświadczanie tłumaczeń i odpisów wykonanych przez inne osoby;
  • tworzenie warsztatu tłumacza, gromadzenie pomocy naukowych (słowników specjalistycznych i literatury fachowej);
  • umiejętne posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.


Zadania dodatkowe:
recenzowanie obcojęzycznych tekstów literackich lub naukowych; wydawanie opinii na temat gotowych dzieł naukowych wartych przekładu; weryfikowanie przekładów dzieł literackich bądź naukowych; po uzyskaniu dodatkowych uprawnień, tłumacz może również pracować jako lektor języków obcych, pilot wycieczek zagranicznych, itp.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności