aplikacja Matura google play app store

Technik ogrodnik

Kieruje pracami związanymi z uprawą, hodowlą i produkcją roślin ogrodniczych, zakładaniem i utrzymywaniem terenów zieleni oraz pomaga w prowadzeniu badań w tym zakresie; stosuje odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne w określonym czasie; dobiera narzędzia i sprzęt ogrodniczy do poszczególnych czynności.

Główne zadania:
dobieranie gatunków i odmian roślin ogrodniczych oraz zaopatrywanie się w potrzebne nasiona, cebulki, sadzonki, materiał szkółkarski, potrzebne do produkcji lub zagospodarowania terenów zieleni;
przygotowywanie podłoży do produkcji ogrodniczej oraz stosowanie odpowiedniej uprawy gleby, odpowiednich narzędzi ogrodniczych i nawożenia;
dobieranie terminu siania lub sadzenia, kierowanie siewem nasion oraz sadzeniem drzewek owocowych i ozdobnych;
prowadzenie selekcji materiału hodowlanego, ustalanie i sporządzanie mieszanek traw na trawniki;
kierowanie przygotowywaniem kwietników do obsadzenia i sadzeniem kwiatów jednorocznych i bylin oraz obsadzanie i pielęgnowanie waz kwiatowych;
prowadzenie prac pielęgnacyjnych upraw, nasadzeń i starych drzew oraz kierowanie ochroną roślin przed chorobami i szkodnikami, wykonywanie zabiegów leczniczych, dokonywanie inwentaryzacji;
kierowanie ścinaniem oraz karczowaniem starych drzew w sadach i na ulicy, cięciem i formowaniem drzew i krzewów w sadach, parkach, zieleńcach i na ulicach przy użyciu sprzętu mechanicznego;
klasyfikowanie roślin oraz zbiorów zgodnie z normami branżowymi;
dobieranie roślin kwiatowych w zależności od wymogów środowiska i celów dekoracyjnych;
prowadzenie zapyleń i krzyżówek w celu otrzymania nowych odmian roślin;
kierowanie przesadzaniem drzew przy użyciu sprzętu mechanicznego, z zapewnieniem warunków ich przyjęcia się, wzrostu i rozwoju;
kierowanie cięciem i formowaniem żywopłotów;
kierowanie zbiorem płodów ogrodniczych oraz przygotowywanie ich do przechowywania w okresie zimowym, prowadzenie sprzedaży materiału roślinnego i zbiorów;
odczytywanie projektów budowy sadów, terenów zieleni i wykonywanie ich w terenie.

Zadania dodatkowe:
prowadzenie doświadczeń i obserwacji w programach jednostek naukowo-badawczych; pełnienie funkcji konserwatora zieleni miejskiej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności