aplikacja Matura google play app store

Technik odlewnik

Planuje, nadzoruje lub prowadzi procesy produkcyjne w odlewniach żeliwa, stali lub metali nieżelaznych; przygotowuje dokumentację technologiczną i konstrukcyjną procesów wytwarzania odlewów.

Główne zadania:
- organizowanie pracy zespołów prowadzącym procesy technologiczne w odlewni, zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i jakościowym oraz zasadami bezpiecznej i higienicznej pracy, ergonomii oraz przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska naturalnego;
- przygotowywanie dokumentacji technologicznej procesów metalurgicznych i obróbki plastycznej;
- zaopatrywanie pracowników w niezbędne urządzenia, przyrządy, materiały i surowce;nadzorowanie przebiegu procesu wytwarzania aglomeratów, materiałów pomocniczych, półwyrobów i wyrobów gotowych zgodnie z dokumentacją technologiczną;
- wykonywanie badań kontrolnych i laboratoryjnych materiałów i półwyrobów stosowanych w procesie wytwarzania odlewów, wnioskowanie o zmianę opracowanych procesów technologicznych w celu poprawienia jakości produkcji i obniżki kosztów wytwarzania;
- kontrolowanie i ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz wnioskowanie lub decydowanie o oddaniu urządzenia do naprawy;
- użytkowanie urządzeń komputerowych do projektowania, wytwarzania i odbioru technicznego odlewów, sterowania produkcją, ewidencjonowania danych technologicznych, analizy jakości, rozliczenia czasu pracy, materiałów, wyrobów itp.;
- racjonalne prowadzenie gospodarki materiałowej i elektroenergetycznej w zakładach przemysłu odlewniczego.

Zadania dodatkowe:
- wykonywanie prac projektowo-konstrukcyjnych w biurach: technologicznych przemysłu odlewniczego oraz placówkach naukowo-badawczych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności