aplikacja Matura google play app store

Technik obsługi turystycznej

Planuje i realizuje imprezy oraz usługi turystyczne; zapewnia informację turystyczną oraz prowadzi sprzedaż usług turystycznych; obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych; prowadzi rozliczenia finansowe imprez i usług turystycznych.

Główne zadania:
 • planowanie i realizowanie imprez i usług turystycznych, m.in. planowanie
  i kalkulowanie kosztów imprez i usług turystycznych, korzystanie z map geograficznych i innych źródeł informacji, dobieranie usług turystycznych do potrzeb klientów, w tym planowanie tras podróży i dokonywanie rezerwacji
  w hotelach;
 • organizowanie lub prowadzenie sprzedaży usług turystycznych, w tym pełnych grupowych wyjazdów urlopowych lub służbowych;
 • opracowywanie programów imprez turystycznych; sporządzanie programów konferencji, kongresów, targów i giełd turystycznych; kalkulowanie kosztów usług turystycznych;
 • prowadzenie informacji turystycznej dla turystów i organizatorów usług turystycznych, w tym tworzenie i aktualizowanie baz danych informacji turystycznej oraz określanie walorów turystycznych regionu;
 • ustalanie cen imprez i usług turystycznych, w tym negocjowanie warunków umowy, doradzanie w wyborze oferty itp.;
 • stosowanie przepisów prawa dotyczących turystyki;
 • monitorowanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego;
 • współpracowanie z różnymi uczestnikami rynku turystycznego;
 • stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;
 • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych;
 • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
badanie popytu oraz kreowanie podaży usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych, przy współpracy z innymi uczestnikami rynku; posługiwanie się językiem obcym zawodowym; podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obsługi turystycznej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności