aplikacja Matura google play app store

Technik normowania pracy

Tag: technik
wybrane grupy: zawody ogólne

Zajmuje się badaniem i normowaniem pracy, a zwłaszcza badaniem wykorzystania dnia roboczego, organizowaniem pracy, ustalaniem norm oraz badaniem napięcia norm pracy.

Główne zadania:
- przeprowadzanie obserwacji dnia roboczego metodą indywidualnych i zespołowych fotografii dnia roboczego oraz metodą migawkową;
- przeprowadzanie pomiarów czasu za pomocą chronometrażu;
- opracowywanie planów usprawnień, wynikających z obserwacji i pomiarów czasu;
- opracowywanie analiz wykonania norm czasu i prowadzenie statystyki w tym zakresie;
- badanie i projektowanie optymalnej organizacji pracy;
- badanie i usprawnianie procesów pracy, organizacji stanowisk roboczych;
- opracowywanie norm czasu dla nowych wyrobów;
- prowadzenie i uaktualnianie zakładowych katalogów norm pracy;
- przeprowadzanie analiz zakresu stosowania norm pracy;
- przeprowadzanie analiz zasadności reklamacji norm pracy.

Zadania dodatkowe:
- opracowywanie zakładowych normatywów czasu na podstawie pomiarów czasu lub normatywów obcych; - kierowanie zespołem pracowników normowania pracy.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności