aplikacja Matura google play app store

Technik metrolog

Tag: technik
wybrane grupy: zawody ogólne

Zajmuje się dokonywaniem pomiarów wielkości fizykochemicznych zgodnie z obowiązującym systemem miar, specyfikacjami i instrukcjami; obsługuje narzędzia pomiarowe z różnych dziedzinach nauki, przemysłu, medycyny, sportu, itd.; przeprowadza badania operacyjne i laboratoryjne w zakresie systemów kontrolno-pomiarowych.

Główne zadania:
 • wykonywanie pomiarów odpowiednich wielkości fizykochemicznych zgodnie z przyjętym systemem kontroli jakości;
 • przeprowadzanie badań laboratoryjnych w ramach kontroli produktów i komponentów;
 • opracowywanie wyników pomiarów i obserwacji, określanie niepewności pomiaru zastosowanej metody pomiaru i przyrządów oraz prowadzenie dokumentacji przeprowadzanych eksperymentów i wykonanych pomiarów;
 • opracowywanie dokumentacji technicznej zawierającej charakterystykę mierzonych wielkości, dobór bądź konstrukcję oprzyrządowania pomiarowego, połączenia tego oprzyrządowania i przedstawianie wyników pomiarów;
 • prowadzenie nadzoru technicznego nad sprzętem kontrolno-pomiarowym i raportowanie do kierowników działów badań i pomiarów;
 • uczestniczenie w odbiorze nowych i remontowanych lub przebudowywanych urządzeń i systemów pomiarowych;
 • przeprowadzanie kalibracji wewnętrznej i zewnętrznej oraz ustalanie metod kalibracji dla nowych środków i optymalizowanie metod kalibracyjnych;
 • sprawdzanie zgodności części i podzespołów urządzeń z dokumentacją konstrukcyjną i przeprowadzanie kontroli operacyjnych i laboratoryjnych środków kontrolno-pomiarowych;
 • przeprowadzanie konserwacji laboratoryjnych środków kontrolno-pomiarowych oraz zapewnianie wsparcia technicznego w utrzymaniu urządzeń laboratoryjnych i pomiarowych;
 • przeprowadzanie napraw operacyjnych środków kontrolno-pomiarowych;
 • przeprowadzanie kontroli urządzeń kontrolno-pomiarowych i sprawdzanie określonych wymaganiami technicznymi parametrów urządzeń po dokonaniu naprawy lub przeglądu;
 • opracowywanie i aktualizowanie dokumentów w zakresie utrzymania stanowisk pomiarowych;
 • współudział w pracach badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem i doskonaleniem procedur i metod pomiarowych oraz z automatyzacją stanowisk pomiarowych;
 • uczestniczenie w zespołach pracujących nad rozwojem i rozwiązaniem problemów jakościowych;
 • organizowanie stanowisk pomiarowych zgodnie z Dyrektywami UE;
 • współpraca z działami produkcyjnymi oraz laboratoriami (zewnętrznymi i wewnętrznymi).


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności