aplikacja Matura google play app store

Technik meteorolog

Tag: technik
wybrane grupy: zawody ogólne

Prowadzi obserwacje meteorologiczne, gromadzi ich wyniki oraz konserwuje i instaluje aparaturę pomiarową.

Główne zadania:
- gromadzenie wyników obserwacji meteorologicznych;
-obsługiwanie urządzeń i aparatury służącej do obserwacji zjawisk meteorologicznych;
-obsługiwanie systemów meteorologii satelitarnej;
-obsługiwanie systemów informatycznych gromadzenia i opracowywania danych meteorologicznych;
-konserwowanie urządzeń i aparatury pomiarowej;
-instalowanie urządzeń i aparatury pomiarowej;dokonywanie drobnych napraw urządzeń i aparatury pomiarowej;
-obsługiwanie systemów pomiarowych i monitoringu skażeń powietrza atmosferycznego;
-współpraca z meteorologami i synoptykami przy opracowywaniu map synoptycznych oraz przy opracowywaniu prognoz;
-prowadzenie pomiarów elementów meteorologicznych przy użyciu aparatury, przyrządów pomiarowych oraz obserwowanie zjawisk meteorologicznych;
-przygotowywanie i opracowywanie danych meteorologicznych na potrzeby klimatologii;
-wykonywanie pomiarów na potrzeby aerologii;
-uczestniczenie w pracach hydrologicznych na stacjach hydrologiczno-meteorologicznych;
-przygotowywanie do analizy oraz analizowanie danych meteorologicznych;
- prowadzenie prac przy osłonie meteorologicznej lotnictwa.

Zadania dodatkowe:
- współpraca z hydrologami i hydrometeorologami przy opracowywaniu prognoz hydrologicznych; -uczestniczenie w obsłudze systemów osłony hydrologicznej; -uczestniczenie w instalacji i montażu informatycznych i satelitarnych systemów meteorologicznych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności