aplikacja Matura google play app store

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Użytkuje i obsługuje pojazdy, środki transportu, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji rolniczej; ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń rolniczych; organizuje prace związane z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie; obsługuje urządzenia i systemy elektroniczne oraz nawigacji satelitarnej stosowane w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

Główne zadania:
 • dobieranie pojazdów, środków transportu, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej do rodzaju wykonywanych prac agrotechnicznych;
 • dobieranie sposobów transportu i składowania zebranych płodów rolnych oraz nasion, sadzonek, nawozów i środków ochrony roślin;
 • dobieranie i konfigurowanie systemów elektronicznych oraz urządzeń wspomagających automatyzację prac w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • obsługiwanie pojazdów, środków transportu, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej oraz obsługiwanie urządzeń, systemów elektronicznych i nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych;
 • dobieranie i wprowadzanie parametrów pracy urządzeń elektronicznych stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych;
 • zdalne monitorowanie działania systemów elektronicznych stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych;
 • synchronizowanie pracy zespołów pojazdów i maszyn rolniczych wyposażonych w systemy sterowania elektronicznego;
 • dobieranie materiałów eksploatacyjnych w celu prawidłowego użytkowania pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
 • ocenianie stanu technicznego pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń rolniczych;
 • organizowanie prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie oraz wykonywanie czynności kontrolno-obsługowych pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń rolniczych;
 • montowanie komponentów i układów sterujących oraz wykonawczych w pojazdach, środkach transportu, maszynach i urządzeniach rolniczych;
 • planowanie optymalnego wykorzystania pojazdów, maszyn i urządzeń w produkcji rolniczej z zastosowaniem systemów elektronicznych i nawigacji satelitarnej;
 • sporządzanie kalkulacji kosztów związanych z eksploatacją pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie mechanizacji rolnictwa i agrotroniki; kierowanie małym zespołem pracowniczym; uczestniczenie w targach branżowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności