aplikacja Matura google play app store

Technik mechanizacji rolnictwa

Organizuje, kontroluje i wykonuje prace wymagające użycia maszyn i urządzeń w produkcji rolniczej; diagnozuje uszkodzenia, nadzoruje, wykonuje demontaż, naprawy i montaż maszyn oraz urządzeń rolniczych do produkcji roślinnej i zwierzęcej; przeprowadza regulacje i próby maszyn i urządzeń; opracowuje instrukcje doboru narzędzi do ciągników rolniczych; określa normy czasowe dla prac polowych.

Główne zadania:
- czytanie rysunku technicznego oraz wykonywanie rysunków, schematów maszyn i urządzeń;
- ustalanie harmonogramu prac produkcyjnych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń rolniczych;
- organizowanie i nadzorowanie zabiegów i procesów technologicznych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
- opracowywanie instrukcji dotyczących doboru narzędzi i maszyn do ciągników rolniczych oraz silników stacjonarnych;
- diagnozowanie stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;
- obsługiwanie, eksploatowanie i naprawianie narzędzi, maszyn i urządzeń rolniczych stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
-dobieranie technologii napraw uszkodzonych części oraz zespołów maszyn i urządzeń rolniczych;
- przeprowadzanie regulacji, prób maszyn i urządzeń rolniczych oraz ich zespołów, określanie norm czasowych napraw maszyn i urządzeń rolniczych oraz ich zespołów;
- planowanie napraw, zaopatrzenia w części zamienne, materiały pędne i smary;
- organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników podczas użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych, wykorzystywanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
- organizowanie stanowisk pracy własnej i podległych pracowników zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska.

Zadania dodatkowe:
-konstruowanie maszyn i urządzeń rolniczych; -prowadzenie usług agrotechnicznych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności