aplikacja Matura google play app store

Technik mechanik urządzeń przemysłowych

Tag: technik
wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje prace związane z projektowaniem, produkcją, montażem, obsługą, konserwacją i naprawą maszyn i urządzeń stosowanych w różnych gałęziach przetwórstwa przemysłowego.

Główne zadania:
projektowanie i wykonywanie schematów maszyn i urządzeń mechanicznych i ich elementów, zgodnie z otrzymanymi założeniami;
opracowywanie dokumentacji techniczno-ruchowej maszyn i urządzeń;
projektowanie oraz opracowywanie procesów technologicznych części maszyn i urządzeń oraz montażu i demontażu podzespołów i zespołów;
montaż i instalowanie nowych i zmodyfikowanych maszyn i urządzeń oraz zespołów mechanicznych i podzespołów, zgodnie z określonymi specyfikacjami;
przygotowywanie kalkulacji ilości i kosztów materiałów i pracy wymaganych do produkcji i instalacji maszyn;
sprawowanie nadzoru technicznego nad produkcją, użytkowaniem, konserwacją i naprawą maszyn i urządzeń przemysłowych;
diagnozowanie uszkodzeń maszyn i urządzeń;
wykonywanie pomiarów warsztatowych uniwersalnymi i specjalistycznymi narzędziami i przyrządami pomiarowymi;
przeprowadzanie przeglądów technicznych, ocenianie stopnia zużycia części i zespołów oraz kierowanie maszyn i urządzeń do naprawy;
sprawdzanie działania i regulowanie montowanych i naprawianych maszyn i urządzeń;
prowadzenie dokumentacji związanej z dokonywanymi naprawami i przeglądami.

Zadania dodatkowe:
Brak


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności