aplikacja Matura google play app store

Technik mechanik precyzyjny

Tag: technik
wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje prace związane z projektowaniem, produkcją, montażem, konserwacją i naprawą urządzeń precyzyjnych: przyrządów pomiarowych, optycznych, zegarowych itp.

Główne zadania:
projektowanie i konstruowanie typowych części mechanizmów precyzyjnych, testowanie prototypów;
opracowywanie procesów technologicznych montażu i naprawy urządzeń mechaniki precyzyjnej;
prowadzenie dokumentacji technicznej;
przygotowywanie kalkulacji ilości i kosztów materiałów oraz pracy wymaganych do produkcji i instalacji mechanizmów precyzyjnych, zgodnie z określonymi specyfikacjami;
kontrolowanie technicznych aspektów produkcji, użytkowania, konserwacji i naprawy urządzeń, sprzętu i aparatów precyzyjnych medycznych, pomiarowych, nawigacyjnych;
montaż i instalowanie nowych i zmodyfikowanych zespołów mechaniki precyzyjnej;
diagnozowanie oraz naprawianie i regulowanie urządzeń mechaniki precyzyjnej;
obsługiwanie aparatury diagnostycznej;
wyznaczanie i opracowywanie charakterystyki urządzeń pomiarowych i diagnostycznych;
kontrolowanie oraz nastawianie precyzyjnych urządzeń pomiarowych i sterujących;
nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny technologicznej, przepisów bhp, ppoż., bezpieczeństwa użytkowania i obsługiwania;
zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie badań i rozwoju urządzeń mechaniki precyzyjnej.

Zadania dodatkowe:
Brak


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności