aplikacja Matura google play app store

Technik mechanik okrętowy

Wykonuje i nadzoruje prace produkcyjne, montażowe oraz naprawcze urządzeń siłowni okrętowej i pokładowej, urządzeń przeładunkowych, wyposażenia wnętrza okrętowego, rurociągów okrętowych; diagnozuje uszkodzenia i wykonuje demontaż, naprawy i montaż układów i systemów siłowni okrętowej; przeprowadza regulacje podstawowych parametrów pracy maszyn i urządzeń okrętowych, przeprowadza konserwację mechanizmów i urządzeń siłowni; dobiera i wykorzystuje właściwe przyrządy kontrolno-pomiarowe.

Główne zadania:
- czytanie rysunku technicznego i schematów podstawowych systemów siłowni okrętowych oraz wykonywanie rysunków, schematów maszyn, urządzeń i instalacji;,br>- projektowanie elementów konstrukcyjnych i wyposażenia siłowni okrętowych;
- diagnozowanie pracy maszyn i urządzeń, wykonywanie demontażu, napraw i montażu maszyn i urządzeń okrętowych;
- dobieranie właściwych metod ochrony przed korozją i nakładania powłok ochronnych;
- nadzorowanie prawidłowości pracy i eksploatacji mechanizmów i urządzeń okrętowych;
- przeprowadzanie przeglądów technicznych, określanie stopnia zużycia elementów i technologii napraw maszyn i urządzeń siłowni okrętowej oraz dobieranie materiałów niezbędnych do remontu;
- przygotowanie siłowni okrętowej do remontu stoczniowego oraz nadzorowanie przebiegu remontu;
- przeprowadzanie regulacji podstawowych parametrów pracy układów i systemów siłowni okrętowej;
- wykonywanie montażu i napraw części maszyn siłowni okrętowej i pokładowej oraz przeprowadzanie konserwacji mechanizmów i urządzeń siłowni;
- dobieranie i wykorzystywanie właściwych przyrządów kontrolno-pomiarowych stosowanych w diagnostyce okrętowej;
- organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników podczas obsługiwania maszyn i urządzeń elektrycznych, elektronicznych i układów automatyki okrętowej, nadzorowanie zachowania zasad prawidłowej eksploatacji tych urządzeń;
- stosowanie właściwej gospodarki zużytymi smarami, paliwami i czynnikami chłodzącymi, z zachowaniem procedur i list kontrolnych;
- organizowanie stanowisk pracy własnej i podległych pracowników zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska.

Zadania dodatkowe:
- nadzorowanie szkolenia podległych pracowników; - prowadzenie sprawozdawczości wydziałowej w stoczniach remontowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności