aplikacja Matura google play app store

Technik nawigator morski

Sprawuje funkcję doradcy nawigacyjnego kapitana statku podczas operacji pilotażu morskiego - prowadzenia statku odpowiednim torem wodnym oraz przemieszczania statku po porcie i doprowadzenia go do odpowiedniego nabrzeża, w celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi i przeładunku na danym akwenie wodnym (wodach stoczniowych, portowych lub morskich); kieruje pracą uczestniczących w manewrach jednostek holowniczych i cumowników, zgodnie z wymogami przepisów o bezpieczeństwie żeglugi i ochronie środowiska morskiego.

Główne zadania:
uzgadnianie z zarządem portu czasu i miejsca cumowania lub odcumowania statku;
uzgadnianie z kapitanem portu warunków nawigacyjnych i wymogów bezpieczeństwa żeglugi oraz uzyskiwanie zgody na przeprowadzenie operacji pilotowania;
uzgadnianie liczby i wielkości holowników, łodzi cumowniczych oraz liczby cumowników, biorących udział w operacji pilotowania i manewrach statku;
sprawdzanie zanurzenia i stanu załadowania pilotowanego statku;
zapoznawanie się z parametrami statku, jego właściwościami manewrowymi i sprawnością techniczną oraz uzgadnianie z kapitanem szczegółów operacji pilotowania;
doradzanie kapitanowi w zakresie nawigowania statkiem, przez określanie kursów i prędkości jednostki pływającej oraz w zakresie warunków lokalnych i obowiązujących przepisów;
wydawanie poleceń kapitanom holowników i cumownikom, dotyczących obsługi holowniczej i cumowniczej statku;
utrzymywanie stałego kontaktu z władzami portowymi w celu kontrolowania aktualnej sytuacji nawigacyjnej w rejonie prowadzenia operacji pilotowania oraz przekazywanie informacji o jej przebiegu;
składanie meldunków władzom portowym o zauważonych zagrożeniach bezpieczeństwa żeglugi i zanieczyszczeniach środowiska morskiego;
informowanie władz portowych o zakończeniu operacji pilotowania oraz sporządzanie dokumentacji z jej przebiegu;
samodzielne pilotowanie statków w zależności od posiadanych uprawnień.

Zadania dodatkowe:
prowadzenie działalności zawodowej na własny rachunek; pełnienie funkcji szefa pilotów.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności