aplikacja Matura google play app store

Technik mechanik eksploatacji środków transportu

Tag: technik
wybrane grupy: zawody ogólne

Odpowiada za bieżącą techniczną obsługę środków transportu;
zajmuje się nadzorowaniem stanu technicznego pojazdów, ich serwisowaniem i naprawami oraz prowadzeniem dokumentacji eksploatacyjno-technicznej środków transportu.

Główne zadania:
wykonywanie przeglądów technicznych okresowych i nieplanowanych oraz ocenianie stanu technicznego środków transportu, ich układów, zespołów i mechanizmów;
przyjmowanie pojazdów do przeglądu lub naprawy oraz sporządzanie protokołów przyjęcia;
sprawdzanie działania środków transportu oraz ich zespołów za pomocą urządzeń diagnostycznych;
ustalanie przyczyn wad i uszkodzeń poszczególnych układów, zespołów i mechanizmów samochodów ciężarowych za pomocą urządzeń diagnostycznych;
w ramach napraw bieżących i głównych usuwanie usterek oraz regulacje w zespołach i układach pojazdów takich jak: silnik, sprzęgło, skrzynia biegów, most napędowy, koła jezdne, układ kierowniczy i hamulcowy, zawieszenie, układy zasilania silników, podwozie i nadwozie;
mycie i czyszczenie części i zespołów, przeprowadzanie weryfikacji części za pomocą warsztatowych i specjalnych przyrządów pomiarowych oraz naprawianie zespołów;
dobieranie i dopasowywanie części nie znormalizowanych przy wykorzystaniu obróbki ręcznej, mechanicznej, plastycznej i różnych sposobów łączenia: klejenie, nitowanie, lutowanie, spawanie, zgrzewanie itp.;
wyważanie statyczne i dynamiczne części, podzespołów i zespołów obrotowych środków transportu;
wymiana płynów eksploatacyjnych z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego;
przeprowadzanie konserwacji i zabezpieczeń antykorozyjnych podwozia i nadwozia pojazdu;
sprawdzanie i ustawianie zbieżności kół pojazdu;
sprawdzanie jakości wykonanych prac obsługowo-naprawczych za pomocą urządzeń diagnostycznych oraz poprzez jazdę próbną, przeprowadzanie prób działania po naprawie samochodów i ich zespołów, sprawdzanie poprawności działania wszelkich mechanizmów oraz elektrycznych urządzeń kontrolnych i pomocniczych;
wykonywanie rozliczeń kosztów usług obsługowo-naprawczych;
organizowanie stanowiska pracy, przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.

Zadania dodatkowe:
Brak


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności