aplikacja Matura google play app store

Technik mechanik

Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, a zwłaszcza: pomp i innych przenośników cieczy, sprężarek wszelkiego rodzaju, dmuchaw, pomp próżniowych i ssaw, wentylatorów i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, przekładni i sprzęgieł, napędów i zaworów, maszyn do formowania, dozowania i konfekcjonowania produktów, robotów, manipulatorów i innych; uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową ramach maszyn i urządzeń; wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń; wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach.

Główne zadania:
- opracowywanie dokumentacji technicznej i ruchowej produkcji maszyn i urządzeń;- organizowanie obsługi technicznej maszyn i urządzeń;
- przyjmowanie do naprawy maszyn i urządzeń i ich części składowych;
- planowanie napraw, zaopatrzenia w części zamienne, materiały pędne i smary;
- dobieranie technologii naprawy maszyn i urządzeń ogólnego przeznaczenia;
- organizowanie i obsługiwanie stanowisk pracy w zależności od rodzaju wykonywanych zadań (stanowiska: ślusarskie, montażowe, kontrolno-pomiarowe i itp.);
- przeprowadzanie konserwacji oraz regulacji maszyn i urządzeń w czasie pracy i po naprawach;
- organizowanie, wykonywanie i nadzorowanie produkcji, prac montażowych, naprawczych i konserwacyjnych oraz weryfikacji części i zespołów maszyn i urządzeń;
- wykonywanie prób działania, wykrywanie usterek w maszynach i urządzeniach oraz usuwanie przyczyn wadliwej ich pracy;
- sprawdzanie działania montowanych i naprawionych maszyn oraz urządzeń za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych;
- wykonywanie rozliczeń kosztów naprawy maszyn, określanie norm czasowych napraw;
- organizowanie bezpiecznej pracy w małych grupach pracowniczych, którym powierzono montaż, demontaż, naprawę lub obróbkę części maszyn i urządzeń;


Zadania dodatkowe:
- uczestniczenie w samodzielnym prowadzeniu międzyoperacyjnej kontroli podczas produkcji i naprawy maszyn oraz urządzeń ogólnego przeznaczenia; - kierowanie i nadzorowanie szkolenia podległych pracowników; - wykonywanie różnych operacji ślusarskie i użytkowanie uniwersalnych obrabiarek skrawających; - po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia pełnienie funkcji nauczyciela praktycznej nauki zawodu; - prowadzenie gospodarki magazynowej oraz gospodarki odpadkami użytkowymi.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności