aplikacja Matura google play app store

Technik księgarstwa

Organizuje i prowadzi handlową działalność księgarską; organizuje sprzedaż i promocję książek i wydawnictw krajowych, zagranicznych, współczesnych i dawnych; prowadzi sprzedaż książek i wydawnictw; upowszechnia książki i wydawnictwa oraz podejmuje współpracę z instytucjami kulturalno-oświatowymi w tym zakresie.

Główne zadania:
 • promowanie asortymentu księgarskiego, w tym odpowiednie znakowanie asortymentu lub obszaru, gdzie jest on eksponowany, udzielanie klientom informacji na temat asortymentu, zachęcanie do zakupu asortymentu księgarskiego itp.;
 • prowadzenie marketingu asortymentu księgarskiego, w tym opracowywanie informacji bibliograficznych i katalogów księgarskich;
 • podejmowanie współpracy merytorycznej z wydawnictwami, instytucjami kulturalnymi i oświatowymi w zakresie promowania czytelnictwa i nowości wydawniczych;
 • monitorowanie rynku wydawniczego obejmujące zapoznawanie się
  z nowościami wydawniczymi, recenzjami, opiniami na temat książek i innych wydawnictw itp.;
 • zaopatrywanie księgarni oraz innych placówek prowadzących działalność handlową w asortyment księgarski;
 • przygotowywanie do sprzedaży asortymentu księgarskiego, w tym. m.in. katalogowanie nowego asortymentu, segregowanie tematyczne, wykładanie na półki i eksponowanie asortymentu itp.;
 • prowadzenie sprzedaży książek i wydawnictw krajowych, zagranicznych, współczesnych i dawnych oraz innego asortymentu księgarni;
 • obsługiwanie reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz procedurami wewnętrznymi księgarni;
 • magazynowanie, przechowywanie i transportowanie ręczne, za pomocą wózka paletowego itp. asortymentu księgarskiego z zaplecza (magazynu) do sali sprzedaży;
 • przestrzeganie norm towarowych oraz norm jakości dotyczących przechowywania i konserwacji asortymentu księgarskiego, zasad odbioru towarów, zasad pakowania i oznakowywania towarów zgodnie
  z obowiązującymi przepisami i procedurami wewnętrznymi księgarni;
 • przestrzeganie zasad postępowania z opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi, w celu zmniejszenia ilości i szkodliwości dla środowiska materiałów i substancji zawartych w opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz ilości i szkodliwości dla środowiska opakowań
  i odpadów opakowaniowych na etapie wprowadzania do obrotu i dystrybucji;
 • sporządzanie i przechowywanie dokumentów związanych z wykonywaną pracą (paragonów fiskalnych, faktur, raportów sprzedażowych itp.);
 • branie udziału w przeprowadzaniu remanentu na koniec roku obrachunkowego;
 • stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;
 • obsługiwanie sprzętu i urządzeń stosowanych w księgarni, np. metkownicy, kasy fiskalnej, skanera kodów kreskowych;
 • utrzymywanie czystości i porządku w księgarni i na zapleczu;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska


Zadania dodatkowe:
organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych; podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie księgarstwa.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności