aplikacja Matura google play app store

Technik kryminalistyki

Tag: technik
wybrane grupy: zawody ogólne

Uczestniczy w oględzinach miejsca przestępstwa;
wykrywa, pobiera i zabezpiecza materiał do badań stosując określone procedury zabezpieczania śladów oraz podstawowe techniki kryminalistyczne pomagające ujawniać sprawców przestępstw;
m.in. ujawnia i pobiera do badań ślady biologiczne, przedmioty zabezpieczone na miejscu zdarzenia przy pomocy daktyloskopii, podoskopii i mechanoskopii;
pozyskuje rzeczowe środki dowodowe do dalszego postępowania przygotowawczego i sądowego.

Główne zadania:
zabezpieczanie do badań dokumentów pozwalających na identyfikację osób na podstawie pisma ręcznego, identyfikację podpisów oraz osób fałszujących podpisy, badań autentyczności dokumentów publicznych, zniszczonych i nieczytelnych;
zabezpieczanie śladów w celu identyfikacji osób i nieznanych zwłok na podstawie zdjęć fotograficznych oraz zapisu wideo;
pobieranie do badań śladów linii papilarnych za pomocą powiększających przyrządów optycznych w świetle naturalnym bądź sztucznym;
ujawnianie i pobieranie do badań śladów biologicznych (krew, ślina, wydzieliny) zwracając uwagę na podłoże (glebę) oraz roślinność, ściany oraz przedmioty znajdujące się w pobliżu miejsca ujawniania zdarzenia;
ujawnianie i pobieranie do badań przedmiotów zabezpieczonych na miejscu zdarzenia przy zastosowaniu testów wywołujących chemiluminescencję (świecenie) w warunkach sterylnych w laboratorium kryminalistycznym;
zabezpieczanie do badań narzędzi zbrodni (broni palnej, bojowej, myśliwskiej, sportowej itp.) z zakresu mechanoskopii klasycznej, metaloznawstwa i wypadków drogowych;
zabezpieczanie do badań mikrośladów (powłoki malarskie, włókna, szkła, tworzywa sztuczne, metale i ich stopy);
zabezpieczanie do badań materiałów i urządzeń wybuchowych, substancji łatwopalnych, drażniących i alkoholi;
zabezpieczanie do badań pozostałości po wystrzale z broni palnej;
zabezpieczanie do badań różnego rodzaju nietypowych substancji;
zabezpieczanie do badań porównawczymi śladów przemieszczania się ludzi, zwierząt i środków lokomocji;
dokumentowanie miejsca przestępstwa i ofiar za pomocą fotografii rejestracyjnej (sygnalitycznej), która stanowi uzupełnienie protokołu oględzin;
sporządzanie protokołów z wykonanych pomiarów, obliczeń, śladów oraz szkiców miejscu zdarzenia;
przestrzeganie procedur aby nie zniszczyć śladów linii papilarnych i innych śladów i przedmiotów o znaczeniu kryminalistycznym.

Zadania dodatkowe:
uczestniczenie w szkoleniach w zakresie daktyloskopii, mechanoskopii w celu uzyskania uprawnień do samodzielnego opracowywania podstawowych ekspertyz kryminalistycznych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności