aplikacja Matura google play app store

Technik konserwator urządzeń dźwigowych

Tag: technik
wybrane grupy: zawody ogólne

Zgodnie z posiadanymi uprawnieniami przeprowadza przeglądy i konserwacje urządzeń dźwigowych;
zajmuje się czynnościami serwisowymi zgodnie z wymogami technicznymi oraz zakresem umów serwisowych;
dokonuje kontroli stanu technicznego urządzeń dźwigowych oraz rozwiązywaniem pojawiających się problemów technicznych.

Główne zadania:
czyszczenie i mycie maszyn i urządzeń dźwigowych wraz z wyposażeniem przed wykonaniem przeglądów i napraw;
przeprowadzanie przeglądów i konserwacji urządzeń dźwigowych zgodnie z instrukcjami serwisowymi;
przeprowadzanie wizyt serwisowych (pionowa konserwacja, callout i naprawy serwisowe) zgodnie z harmonogramem i limitem czasowym, standardami jakościowymi i przydziałem czasowym;
wykonywanie przeglądów technicznych, ustalanie przyczyn niesprawności poszczególnych układów, zespołów i mechanizmów urządzeń dźwigowych;
podejmowanie natychmiastowych działań w przypadku zidentyfikowania zagrożenia wynikających z pracy urządzeń dźwigowych oraz wprowadzanie procedury postępowania w danym przypadku;
ustalanie na podstawie oceny stanu technicznego zakresu i metody naprawy urządzeń dźwigowych;
demontowanie maszyn i urządzeń dźwigowych na zespoły i części przy wykorzystaniu narzędzi i przyrządów ślusarskich oraz specjalistycznych;
dorabianie i dopasowywanie części nieznormalizowanych, przy wykorzystaniu obróbki ręcznej, mechanicznej, plastycznej i różnych sposobów łączenia;
przeprowadzanie konserwacji i zabezpieczeń antykorozyjnych oraz wymiana płynów eksploatacyjnych z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego;
montowanie po naprawach zespołów, mechanizmów oraz osprzętu w gotowe urządzenia dźwigowe;
instalowanie i uruchamianie na stanowisku pracy nowych urządzeń dźwigowych oraz urządzeń po naprawach głównych (kapitalnych);
wykonywanie napraw bieżących, średnich i głównych maszyn i urządzeń dźwigowych z zachowaniem wymogów technologii napraw;
dokonywanie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych urządzeń dźwigowych;
sprawdzanie jakości wykonanych prac zgodnie z dokumentacją techniczną;
sporządzanie uproszczonej dokumentacji technicznej wykonywanych napraw, wypełnienie dokumentacji warsztatowej oraz sporządzanie raportów z realizowanych napraw zgodnie z obowiązującymi procedurami;
instruowanie użytkowników (operatorów) o zasadach i wymogach prawidłowej eksploatacji urządzeń dźwigowych;
pełnienie dyżurów oraz branie udziału w nagłych interwencjach związanych z awariami urządzeń dźwigowych;
uczestniczenie w badaniach okresowych prowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego;
organizowanie stanowiska pracy oraz przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Zadania dodatkowe:
Brak


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności