aplikacja Matura google play app store

Technik hutnik

Planuje, nadzoruje lub prowadzi procesy produkcyjne oraz przygotowuje dokumentację technologiczną przebiegu procesów metalurgicznych i obróbki plastycznej; zapewnia warunki bezpiecznej pracy podległym pracownikom, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowymi oraz kontroluje przestrzeganie przepisów ochrony środowiska naturalnego.

Główne zadania:
- organizowanie pracy zespołom pracowników wykonującym określone zadania, zgodnie z normami technicznymi i jakościowymi, z uwzględnieniem zasad ekonomicznych oraz zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy;
- przygotowywanie dokumentacji technologicznej procesów metalurgicznych i obróbki plastycznej;
- zaopatrywanie pracowników w niezbędne urządzenia, przyrządy, materiały i surowce;instruowanie pracowników i kontrolowanie przestrzegania przez nich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
- nadzorowanie zgodnego z dokumentacja technologiczną przebiegu procesu wytwarzania aglomeratów, materiałów pomocniczych, półwyrobów i wyrobów gotowych;
- kontrolowanie na podstawie wskazań aparatury pomiarowej i ustalanie dla poszczególnych procesów parametrów technologicznych, określonych w instrukcjach technologicznych i procedurach zapewniania jakości;
- wnioskowanie o wprowadzenie zmian procesów technologicznych w celu poprawienia jakości produkcji i obniżenia kosztów wytwarzania;
- kontrolowanie jakości wyrobów zgodnie z wymogami zamówień i procedur zapewniania jakości;
- kontrolowanie stanu technicznego maszyn i urządzeń;
- prowadzenie bieżącej dokumentacji technologicznej;
- określanie norm i metod pracy, zakresów czynności, obliczanie wydajności i wykorzystania czasu pracy.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności